Gå til hovedinnhold

Stemmeseddelens vandring

Ansatte i småbedrifter tenderte alltid å stemme med arbeidsgiver. I praksis fikk vi eiendomsløse som stemte Høyre. De var formueløse og ble ikke tatt inn i Høyres beregningsgrunnlag. Der var ikke så mye penger til dem. Med prestestemmer ble de forklart hvordan ansatte og eier måtte holde sammen. Så ble disse ansatte regnet inn i driftsregnskapet og oppsagt som utgift, ikke som driftskapital. Firmaer tjente penger som ble til finanskapital ned gjennom generasjonene. Der var ikke lenger bruk for så mange ansatte. Skaren kom i drift og så seg om etter nye pålitelige givere av arbeid.

Fremskrittspartiet fanget opp disse ansatte uten jobb. Der var tross alt ryddejobber rundt Høyrebedriftene. Hvorfor Arbeiderpartiet aldri fanget opp disse arbeidsfolkene og hjalp dem over i nyskapte jobber er uforståelig, men til partiets egen gremmelse. Ap skulle hatt en politikk som knoppskjøt nye bedrifter, ny produksjon. Høyre har heller ikke gjort dette. Finansinntekter er så mye hyggeligere. 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Sammenslåing av kommuner krever nytt rådhus. Et spennende amfi nær T-forbindelsen der alle er velkomne og alle politiske møter er nettkringkastet av kommunen selv.Haugesunds eksisterende rådhus kan rives slik dets inspirasjonsbygg, Festiviteten, ble tatt ut av tiden. Rådhuset kan også bli et billedgalleri for modernismen, husets egen epoke. Som formspråk for moderne demokrati fungerer det ikke.

Tomatfjes

Hvorfor dra ut på landet for å ilegge bøndene avgift når det er Oslo som er miljøproblemet?
Hvordan gikk det med denne miljøbobla?
Miljøkrisen vår er global. Tomatdyrking har sitt kraftbehov om tomatene produseres i Norge eller i Nederland eller Spania. Miljøpartiene Frp, Høyre og Venstre ser det ikke slik. De lar import av tomater foregå uten miljøavgift. De har ikke mandat innen EU slik at de kan øke avgiftene i Nederland og Spania. Det de kan gjøre er å kompensere norsk toamtproduksjon for å gi like vilkår som EU, eller legge på importørene en miljøavgift da produksjon og miljøforurensing er global. Import er global forurensing og må miljøbeskattes for sin produksjons og transportforurensing.
Importørene slipper unna med forurensingen sin fordi de er nær politikerne, også kallt korridorpolitikk. Minkfarmene på heia ble skviset fra miljøkvisene i Oslo.
Tomatdyrkerne på naturgass må betale CO2-avgift mens tomatimportørene på dieselavgass slipper å betale for Tomatimporten som foregår…