Fankultur

Kultur betydde kunst en gang i tiden. Kunst fikk statsstøtte fordi det ikke tjente penger nok til å drive jevnt.
Definisjonen ble utvidet til å bety all menneskelig virksomhet. Dermed kom sport inn i bevilgningsbildet.
Siden kultur inkluderer all menneskelig virksomhet blir begrepet meningsløst. Der må en presisering til.
Kunst på scene, galleri, og gateplan er forsøk på å uttrykke sider ved menneskelivet. Virksomheten tjener ikke særlig penger. Der er en idérikdom som folk ikke vil betale mer for enn en liten inngangsbillett til oppvarming av lokalene, altså egeninteresse, og ikke støtte til kunstarbeid.
Teater er et spill som uttrykker en idé. Sport uttrykker ingen idé. Sport er et spill som holder folket i beredskap. Sport er militær lek og trening og kan finansieres over forsvarsbudsjettet. Om forsvar og sport må endres er en diskusjonssak som ikke trenger statlig støtte. Diskutér: Klar. Ferdig Gå!
Offentlig støtte skal gis der vi er enige om å hjelpe til fordi vi som samfunn trenger, og ønsker en virksomhet som bokutgivelser, musikk, teater, filmlaging, og mer.
Noen må gjerne finansiere sport. Det ser ut til at verden klarer det lett. Offentlig støtte til profesjonell sport er feil, selv om deltakerne er amatører. Så la amatørene få bli med. Offentlige budsjett har mer enn nok med å legge til rette for allmenn sport.

Sportsfans som krever offentlig støtte tar fra felleskassen vi trenger så sårt.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Byggsympati