Gå til hovedinnhold

Fankultur

Kultur betydde kunst en gang i tiden. Kunst fikk statsstøtte fordi det ikke tjente penger nok til å drive jevnt.
Definisjonen ble utvidet til å bety all menneskelig virksomhet. Dermed kom sport inn i bevilgningsbildet.
Siden kultur inkluderer all menneskelig virksomhet blir begrepet meningsløst. Der må en presisering til.
Kunst på scene, galleri, og gateplan er forsøk på å uttrykke sider ved menneskelivet. Virksomheten tjener ikke særlig penger. Der er en idérikdom som folk ikke vil betale mer for enn en liten inngangsbillett til oppvarming av lokalene, altså egeninteresse, og ikke støtte til kunstarbeid.
Teater er et spill som uttrykker en idé. Sport uttrykker ingen idé. Sport er et spill som holder folket i beredskap. Sport er militær lek og trening og kan finansieres over forsvarsbudsjettet. Om forsvar og sport må endres er en diskusjonssak som ikke trenger statlig støtte. Diskutér: Klar. Ferdig Gå!
Offentlig støtte skal gis der vi er enige om å hjelpe til fordi vi som samfunn trenger, og ønsker en virksomhet som bokutgivelser, musikk, teater, filmlaging, og mer.
Noen må gjerne finansiere sport. Det ser ut til at verden klarer det lett. Offentlig støtte til profesjonell sport er feil, selv om deltakerne er amatører. Så la amatørene få bli med. Offentlige budsjett har mer enn nok med å legge til rette for allmenn sport.

Sportsfans som krever offentlig støtte tar fra felleskassen vi trenger så sårt.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Sammenslåing av kommuner krever nytt rådhus. Et spennende amfi nær T-forbindelsen der alle er velkomne og alle politiske møter er nettkringkastet av kommunen selv.Haugesunds eksisterende rådhus kan rives slik dets inspirasjonsbygg, Festiviteten, ble tatt ut av tiden. Rådhuset kan også bli et billedgalleri for modernismen, husets egen epoke. Som formspråk for moderne demokrati fungerer det ikke.

Tomatfjes

Hvorfor dra ut på landet for å ilegge bøndene avgift når det er Oslo som er miljøproblemet?
Hvordan gikk det med denne miljøbobla?
Miljøkrisen vår er global. Tomatdyrking har sitt kraftbehov om tomatene produseres i Norge eller i Nederland eller Spania. Miljøpartiene Frp, Høyre og Venstre ser det ikke slik. De lar import av tomater foregå uten miljøavgift. De har ikke mandat innen EU slik at de kan øke avgiftene i Nederland og Spania. Det de kan gjøre er å kompensere norsk toamtproduksjon for å gi like vilkår som EU, eller legge på importørene en miljøavgift da produksjon og miljøforurensing er global. Import er global forurensing og må miljøbeskattes for sin produksjons og transportforurensing.
Importørene slipper unna med forurensingen sin fordi de er nær politikerne, også kallt korridorpolitikk. Minkfarmene på heia ble skviset fra miljøkvisene i Oslo.
Tomatdyrkerne på naturgass må betale CO2-avgift mens tomatimportørene på dieselavgass slipper å betale for Tomatimporten som foregår…