Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2020

Djupetida

Helseminister Bent Høie ville begynne med å la de eldste dø først, uten å tenke, bare med en dypsindig mine. Disse eldre var de som hadde opplevd og opplevd virkningene av første verdenskrig, spanskesyken, tuberkulose,  det store børskrakket med de harde tredveåra og andre verdenskrig. De jobbet Norge opp til velstand i og utenfor olja. Faen ta dem, Høie. Ikke la dem slippe unna! Av 17. mai talen til helseminister Bent Høie forventer jeg å høre at helsevesenet vårt skal bli satt først på utviklingen av det gode, det beredte samfunn, slik at vi ikke trenger å ta avgjørelser i utrengsmål. Om der ikke er mer en kan gjøre for en pasient er situasjonsavhengig. Det er snakk om ressurser som er tilstede eller tatt bort av politikere med regnskapsoppdrag  Ω

Hjemmekontor utenfor Oslo

Trafikkløsningen i Oslo er hjemmekontor for alle de som bor i Asker og Bærum. Oslofirma kan også holde kontor i satelittby og satelittbygd rundt Oslo. For en lettelse dette ville være for trafikken i Okka Oslo. NHO vil ha kontorarbeiderne sine tilbake. Ikke fordi de eier dem, men fordi de ikke har kontroll med dem. Vi ser en ny næring vokse fram. Hjemmeværende kontorfolk som har eget firma og tar arbeid for flere, gjerne konkurrerende bedrifter. Dessuten kan det startes kontorutleie med kafé og godt arbeidsmiljø, f.eks. i Sandvika. Det vil bli uvesentlig hvilket firma de gjør jobber for. De er dyktige fagfolk, først og fremst, «branding» kommer lengre bak i rekken Ω

Oljeimport

Det er ikke noe problem å bruke oljepenger i Norge om de bare brukes til eksporterende industri. Da har vi hvitvasket oljepengene og det føles jo som en hverdagslig sak. Miljøvern bakes inn i produksjonen og forbrukssiden av produktet. Forsøpling kommer av at importvarene er dårlige og overflødige og dårlig gjennomtenkt med hensyn til forsøpling og gjenbruk, resirkulering. Skinnhellig å drive miljøreklame dersom vi har for høy import av nettop forsøplende industriprodukter. Vi må bruke oljeindustrien til å produsere miljøvennlige produkter for eksport. Hjelpe oss og hjelpe verden Ω

Toppvind

Det blåser ikke på toppene i Oslo; derfor ingen vindmøller Ω

Blown in the Wind

Vi klarte å holde styr på oljeutviklingen. Vi har ikke kontroll på vindkraften. Overskuddet går nær 100% til utenlandske investorer. Vi sitter igjen med furet, værbitt Ω

Hyttemøller

Vindmøller. Vi har ikke sett trinn 2 og trinn 3 enda. Gruvedrift med boligfelt til arbeiderne. Hyttebyene er allerede på plass. Den fattigste delen av befolkningen skal bli gruvearbeidere. Om det ikke lykkes skal man importere permanent arbeidskraft. Hyttebyene kom først, så kom vindmøllene, gruveanleggene er siste pluggen. Gruveindustrien er ferdig veibelagt Ω

Sjøbenhavn

København er blitt til Søbenhavn og flyttet fra K til S i alfabetet. Gjenpart til danske dronningen med oppmodning om å gjøre det samme for full union  Ω

Kontrastveske på fjorden

Tang og andre ting, som han sa det. Plastpellets på havet er historiens kontrastvæske i havet. Utslippsstedet kan dokumenteres, hvorfor blir det ikke det? Forsøplingssaken er en opprydding på strendene, ikke i havet. Det gamle uttrykket *ting og tang* er nå blitt til *tang og andre ting*. Naturens næringsmidler er blitt som alle andre ting. Uttalt av miljømann fra byen. Utskipingshavn er Rotterdam. Hva er utvinningsstedet for oljen. Er det Nordsjøen eller importert fra andre oljeproduserende land? Vil det si at en mørebedrift importerer plast? Hvorfor lager ikke Norge plastpellets? Husk platindustrien vår. De lagde kvalitetprodukt. Pelletsobservasjoner viser hvorfor Oslo er blitt hovedstad. Sammen med flytet fra dalførene innafor så er det klart at containerskaden på skip er holdbar vitenskapelig observasjon. Vi trenger bare data fra sørlands og vestlandskysten. Finn pelletsen, evt slipp mer. Observér Flytende pellets er en variant av en fin historisk, arkeologisk metode. Havforskerne

NS i Oss

Jeg ber historikere å ta arbeidet med å sammenligne NS sympatisørers utsagn på 1930 og 1940 tallet med utsagn i dagens digitale presse, kommentarfeltene inkludert. “Den Norske Presse Under Hakekorset” var mitt første møte med tankene på 1950 tallet. Nå må fagfolket overta  Ω

Frigjøringsdagen 8. mai 2020

Mellom 1. mai (Internasjonalen) og 17. mai (Nasjonalen) må vi balansere vår samhandling med resten av verden. Forsvaret lager likevel kampanje til Frigjøringsdagen 8. mai. Der viser de i bilder at de ingenting har lært; eller at de vil at rekrutter ikke skal ha lært om vår historie, bare dette ene gamle slagordet: “Aldri mer igjen” Hva har vi lært og hva har politisk sfære i Forsvaret og på Stortinget lært om norsk beredskap? De har hatt 80 år siden 1940 på å lære og å utvikle landet. Likevel kjører de på det samme de skulle ha lært før 1940. 80 år senere er verden og livsmulighetene i endring. Før dreide den norske tanken seg om kolonialisme, angrep og forsvar. Nå er beredskap en lite utviklet tanke. Beredskap er sivilt og militært like mye som livet er sivilt og militært, krig er sivilt og militært  Ω

Oslo Byråds Vårslepp

Oslo er en by for befolkningen, en by for nærområdet, en by og et styrerom for nabofylket Viken, en hovedstad for Norge. Da er det klart at Oslos lokalbefolkning, innbyggerne, er i mindretall. Oslo har og har hatt siden bilsalget ble frigitt, et trafikkproblem de ikke har hatt noen politikk på. Nye veier   har blitt bygd for å ta imot økningen, nye parkeringsplasser har blitt bygd. Oslo har vedtatt å bli millionby. Asker og Bærum vil ikke bli del av dette synet, dette selvbildet som Oslo har fått fra oven. Derfor har Oslo Byråd vedtatt sin Ikarusvisjon om å bygge høyhusboliger, ikke bare i sentrum for statusens del, men i flere trafikknutepunkt. Dette for å bli anerkjent som millionby ute i verden. Byrådet ønsker dette. Innbyggerne kveles i skygge og ghettoer. Eneste løsning for en by som ekspanderer er å akseptere nabokommuner som likeverdige og gi ut til dem de arbeidsplassene som alltid har bidratt til kø og unødig forbrenning, fra bil og bygg. La Viken ha sin egen hovedstad, si Dra

Kontrastveske i havet

Pelletsobservasjoner viser hvorfor Oslo er blitt hovedstad. Sammen med dalførene innafor så er det klart at containerskaden på skip er holdbar vitenskapelig observasjon. Vi trenger bare data fra sørlands og vestlandskysten. Finn pelletsen, evt slipp mer. Flytende pellets er en fin historisk, arkeologisk metode. Havforskerne satte ut målebøyer på havet, utlovet belønning til de som fant dem igjen. Det ble jaktsesong på målebøyer. Kystverkets dataanimasjon viser hvor pelletsen endte opp. Nå mangler bare dusør, så blir den plukket opp  Ω

Fremad til fremtiden

Mitt høydepunkt som 1.mai tilhører var den gang teolog Jervell forklarte fra Byparken i   Haugesund: «Arbeiderpartiet er i ferd med å miste retten til historien sin…» Det må ha vært rundt 1982-3 at teologen profeterte. Det er fullbyrdet  Ω