Frigjøringsdagen 8. mai 2020

Mellom 1. mai (Internasjonalen) og 17. mai (Nasjonalen) må vi balansere vår samhandling med resten av verden.

Forsvaret lager likevel kampanje til Frigjøringsdagen 8. mai. Der viser de i bilder at de ingenting har lært; eller at de vil at rekrutter ikke skal ha lært om vår historie, bare dette ene gamle slagordet: “Aldri mer igjen”

Hva har vi lært og hva har politisk sfære i Forsvaret og på Stortinget lært om norsk beredskap?

De har hatt 80 år siden 1940 på å lære og å utvikle landet. Likevel kjører de på det samme de skulle ha lært før 1940. 80 år senere er verden og livsmulighetene i endring. Før dreide den norske tanken seg om kolonialisme, angrep og forsvar. Nå er beredskap en lite utviklet tanke. Beredskap er sivilt og militært like mye som livet er sivilt og militært, krig er sivilt og militært Ω

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De Rikes Miljøkrav

Slik går det mot Korrupsjon

Cold Fusion