Kontrastveske på fjorden

Tang og andre ting, som han sa det.

Plastpellets på havet er historiens kontrastvæske i havet. Utslippsstedet kan dokumenteres, hvorfor blir det ikke det?

Forsøplingssaken er en opprydding på strendene, ikke i havet. Det gamle uttrykket *ting og tang* er nå blitt til *tang og andre ting*. Naturens næringsmidler er blitt som alle andre ting. Uttalt av miljømann fra byen.

Utskipingshavn er Rotterdam. Hva er utvinningsstedet for oljen. Er det Nordsjøen eller importert fra andre oljeproduserende land? Vil det si at en mørebedrift importerer plast? Hvorfor lager ikke Norge plastpellets? Husk platindustrien vår. De lagde kvalitetprodukt.

Pelletsobservasjoner viser hvorfor Oslo er blitt hovedstad. Sammen med flytet fra dalførene innafor så er det klart at containerskaden på skip er holdbar vitenskapelig observasjon. Vi trenger bare data fra sørlands og vestlandskysten. Finn pelletsen, evt slipp mer. Observér

Flytende pellets er en variant av en fin historisk, arkeologisk metode. Havforskerne satte ut målebøyer på havet, utlovet belønning til de som fant dem igjen. Det ble jaktsesong på målebøyer. Kystverkets dataanimasjon viser hvor pelletsen endte opp. Nå mangler vi bare dusør, så blir den plukket opp av de som kan slikt.


Oslofjordekspertene vet ikke hva som skjer

Pelletskartet viser at Rotterdams havn og Rhinens avfall og den Engelske Kanal forsyner Oslofjorden med avfall. Båttrafikken til og fra Østersjøen er også en del av forklaringen, men det er å gå i detalj. Det er Oslos skjebne at det er dalførene og havstrømmene som har gjort Oslo by til det den er. Akseptér det! Kanskje ferjetrafikken øst-vest i Oslofjorden kan hjelpe med å fange opp flotasjen. En nykonstruert spesialferje kan gå mellom Porsgrunn og Fredrikstad og sile opp hva strendene ikke skal ha. Dessuten får Fredrikstad adgang til fjellet vårt og Telemark og Agder får ta seg en tur på Svenskehandel. Lokal båttrafikk er også bra for slik siling av sjøen før flotasjen når land.

Å plukke plast på strendene gir bare bitterhet hos de rettferdige.

Det som ligger fast er Norskerenna, Skagerak, Østersjøen og de norske dalførene. Slik kommer drivgodset til Viken Ω

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De Rikes Miljøkrav

Slik går det mot Korrupsjon

Cold Fusion