Innlegg

Viser innlegg fra oktober, 2014

Identitetsstrev

Gratisbladet “Jobb&Næring” kom til postkassen min. “Næringslivsmagasinet for Haugesundregionen og Sunnhordland” hadde artikkel av og om Odd Fossan-Waage jr som overtok jobben som daglig leder i foreningen Haugesund Sentrum. Ingressen var fengende: “Å skulle mene noe om sentrumsutvikling etter bare to måneder som sentrumsleder i Haugesund, er utfordrende”.  Jeg ser at jeg kunne ha søkt denne jobben siden der ikke kreves noe kunnskap om utviklingen av sentrum før en sender søknaden. Selv to måneder etter at jobben er i boks trenger man ikke ha noen forestillinger. Her er noen forestillinger mannen kan bruke: Erstatt de altfor store lastebilene og bussene som gjør gatene vanskelige, med mindre versjoner. Lag gods og bussterminal på Flotmyr med mindre elektriske distribusjonsbiler og tråsykler inn til detaljhandelen i sentrumsgatene; eller har toget gått :-)? Belønn el-biler i sentrum, ikke straff bensinbilene. Arbeid for å vende pengestrømmen fra Haugaland Krafts oversku

Fremtiden av dine hender

Man skal ikke tukle med tilpassede sannheter. De kan styrte sammen. Der skjer ikke noe nytt i sentrum. Derav kan vi slutte at investorer ikke er nyskapende. Bankene må skifte omgangskrets og låne penger til grupper som tenker macro-nytt. De middelmådige i bankenes omgangskrets kommer ikke med nye idéer eller arbeidsvilje. De må unngåes. De er ikke for fremtiden.

Tenke i tank

Det går ikke an å tenke inne i en tank. Dess flere mennesker man setter inn i tanken dess trangere blir det. Die Gedanken Sind Frei und connected.

Norge Bulgaria fotball

Et norsk landslag med vilje til å vinne. Dette er trenerbytteeffekten som skulle ha inntrådt da Høgmo tok over. Nå mangler bare trenerbyttet. 

De kom seg til kassen

Sorteringsfascisme. Ta det ut på de svake. Frp's deling av byttet sitt. Det skal ikke lønne seg å bli syk, selv om du gjorde mer for landet enn de fleste. Det var pengekisten de ville ha tak i; den gir ekstase og uklar tenking.

Notatbobler

Journalisme i Haugesund må være så lett som å kneppe bobleplast. Skal vi ha journalister med teft og faglig glede, eller gamle med og uten relevant utdanning og trening? Vi får de vi leser. 

Malta Norge Island Fotball

Norge ligger midt mellom Malta og Island. Det visste vikingene også.

Styremedlem i bystyret

Styremedlemmer vedtar sine egne lønnsøkninger ved å kreve økt inntjening og økt lønnsomhet i bedriftene. Det som ikke kan presses ut av bedriftene/ produksjonen får staten ta seg av. Det er ikke styremedlemmenes interesse eller ferdighet. Heri ligger den kriminelle holdningen som til nå har vært belønnet med store penger. Styremedlemmene (bystyret) benytter seg av statlige og kommunale midler.  Hva hadde bystyret i Haugesund tenkt å benytte inntjente Terramidler til? Økt lønn til seg selv og venner, eller mer kommunal kultur som kino, teater, fotball VIP-boks, jazzfestival, matfestival; alt som gjør livet utholdelig? Statspålagte oppgaver var vel allerede dekket inn?! Dette er kriminalitet så stor og uoversiktlig at ingen gjør noe med den

TV-pengar

NRK får ikke lov til å ha to inntektskilder, lisensavgift og reklame. Lokalavis har begge inntektene, både abonnement og reklame. Ser du problemene?

Kamp mot vindmøller

All business som trenger statsstøtte er ikke lønnsom per definisjon. Høyre gir bare felles penger til stemmegiverne sine, entrepenørene og gründerne som tjener på å sette opp vindmølleparkene. Entrepenørene kommer til å koble seg fra etter utbetalingen og vi må finansiere vedlikehold, videreutvikling og demontering. Det må finansieres av statsmidlene våre; igjen. SV's Audun Lysbakken står på sidelinjen og jubler for selvmålet.  

Belønning, belønning

Haubo har ikke bygget i Haugesund de siste ti årene eller mer. Boligene som er bygget disse årene markedsføres som billige, men har en kostnad som ikke blir sammenlignet med Hauboprisene. Jeg regner med at boligene ikke er konkurransedyktige. Haubos byggefelt har god romfølelse mens boligbyggingen de siste ti årene har vært preget av fortetting til det ubehagelige. Fortjenesten er med andre ord høy dersom byggfirma ikke har konkurranse. Nå er Haubo i gang med å bygge nye boliger. Ikke i Haugesund, men i nabofylket Hordaland, i Sveio. Hvorfor får de ikke bygge i Haugesund? John Arne Ulland ledet Haubo i tre år og gikk til rådmannskontoret i Haugesund kommune. Ole Bernt Thorbjørnsen ledet Haubo tre år etter ham og ble Rådmann i Haugesund kommune. Det er lite arbeidserfaring vi har fått samlet under kuppelen i rådhuset.

Eksporter problemene

Vi ønsker at Oslo skal få bli en god by som innbyggerne blir fornøyd med å bo i. Vi har alle familie i byen og er dermed tjent med at de ikke føler seg truet. Oslo har ikke hatt dimensjoner nok til å bli hovedstad, og ikke til å bli en stor by i verdens bevissthet. Den bør etterstrebe Tvedestrands og Risørs døsighet. Ikke bare på "Plata", men i hele by'n. Oslos løsning blir å eksportere problemene sine. Demokratiet kan eksporteres til de andre byene sånn at landet vokser seg helsefriskt. Da må korridorpolitikerne flytte etter, og i forskjellige retninger. Det er bra for Oslo og det er bra for landet.

Infestert

All familietradisjon investert i Oslo, fra dansketiden til gårsdagen. Da gir man ikke slipp på egenbildet. Man velger å holde utviklingen igjen for hele østlandsregionen og nasjonen Norge. Tømmingen av Nord-Norge endte opp i Oslo. Statoils hovedkontor ble flyttet fra Stavanger til Oslo fordi en guttegjeng ikke orket pendlingen mellom mors hus og kontoret. Norsk forsvarspolitikk ble NATO fordi Oslo førte en innbilt kamp mot Stockholm og Sverige som igjen førte et avskrekkingsprogram mot Sovjet. Krigernasjonen Sverige var vårt beste forsvar mot Sovjetunionens aggresjon mot Europa, også mot Skandinavia. Fremdeles drives norsk forsvarspolitikk ut fra at Russland kommer til å invadere Norge gjennom en trang korridor vest for Kirkenes. Dette er Oslo-tanker. Det er tanker som binder utviklingen i Norge. Det er slike bindinger vi kan vikle ut, før det går vondt i dem. Norge skal være et land i utvikling; ikke et utviklingsland.