Gå til hovedinnhold

Styremedlem i bystyret

Styremedlemmer vedtar sine egne lønnsøkninger ved å kreve økt inntjening og økt lønnsomhet i bedriftene. Det som ikke kan presses ut av bedriftene/ produksjonen får staten ta seg av. Det er ikke styremedlemmenes interesse eller ferdighet. Heri ligger den kriminelle holdningen som til nå har vært belønnet med store penger. Styremedlemmene (bystyret) benytter seg av statlige og kommunale midler. 

Hva hadde bystyret i Haugesund tenkt å benytte inntjente Terramidler til? Økt lønn til seg selv og venner, eller mer kommunal kultur som kino, teater, fotball VIP-boks, jazzfestival, matfestival; alt som gjør livet utholdelig? Statspålagte oppgaver var vel allerede dekket inn?! Dette er kriminalitet så stor og uoversiktlig at ingen gjør noe med den

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Sammenslåing av kommuner krever nytt rådhus. Et spennende amfi nær T-forbindelsen der alle er velkomne og alle politiske møter er nettkringkastet av kommunen selv.Haugesunds eksisterende rådhus kan rives slik dets inspirasjonsbygg, Festiviteten, ble tatt ut av tiden. Rådhuset kan også bli et billedgalleri for modernismen, husets egen epoke. Som formspråk for moderne demokrati fungerer det ikke.

Tomatfjes

Hvorfor dra ut på landet for å ilegge bøndene avgift når det er Oslo som er miljøproblemet?
Hvordan gikk det med denne miljøbobla?
Miljøkrisen vår er global. Tomatdyrking har sitt kraftbehov om tomatene produseres i Norge eller i Nederland eller Spania. Miljøpartiene Frp, Høyre og Venstre ser det ikke slik. De lar import av tomater foregå uten miljøavgift. De har ikke mandat innen EU slik at de kan øke avgiftene i Nederland og Spania. Det de kan gjøre er å kompensere norsk toamtproduksjon for å gi like vilkår som EU, eller legge på importørene en miljøavgift da produksjon og miljøforurensing er global. Import er global forurensing og må miljøbeskattes for sin produksjons og transportforurensing.
Importørene slipper unna med forurensingen sin fordi de er nær politikerne, også kallt korridorpolitikk. Minkfarmene på heia ble skviset fra miljøkvisene i Oslo.
Tomatdyrkerne på naturgass må betale CO2-avgift mens tomatimportørene på dieselavgass slipper å betale for Tomatimporten som foregår…