Innlegg

Viser innlegg fra april, 2019

Fotballvekten

Hvor mye veier en fotballspiller? Hvor mye veier et fotballag? Hvilke lag i eliten er tyngst? Hvordan forholder dette seg til BMI indeksen? Er dette sunt? Er det effektiv bruk av energi? Hvor lett er det å starte og å tverrvende unødig kjøttvekt?

Ingeborg Eikeland Mau Mau

“Zaire Congo Rwanda Mau Mau” var bakgrunnen da misjonær Ingeborg Eikeland, 78 år gammel, reiste tilbake til folkene sine i Kongo. Hun ble tildelt St Olavs orden av lavere grad. Lokale festarrangører fikk St. Olavs orden av høyeste grad. https://no.wikipedia.org/wiki/Ingeborg_Eikeland Congo Rwanda  “Black Earth Rising” på Netflix gir noe av bakgrunnen. Ingeborg virket over femti år som misjonær i Kongo. ‘Du blir selvfølgelig redd, særlig når du står ansikt til ansikt med truende soldater’ Misjonær Ingeborg Eikeland jobbet fleksitid, overtid og nådetid. Hun fikk kongens fortjenestemedalje i sølv. Sildajazzleder Gunnar Jæger fikk kongens fortjenestemedalje i gull. Hvem fikset resultatlisten?

Kapitalistryktet

Kapitalisme er enkelt. Det er når du utfører et arbeid, et virke som du kan selge. Den prisen du tar er din kapital. Du kan gjenta arbeidet og spare betalingen. Til sist vil du ha oppspart kapital du kan bruke til noe annet. Du har eierett til denne kapitalen. Dette er alment prinsipp og uproblematisk kapitalisme. Masseproduksjonen økte denne kapitalen men overskuddet av arbeidet gikk ikke til den som gjorde arbeidet, men til den som organiserte arbeidet og forvaltningen av kapitalen. Disse fikk yrkestitler som fabrikant, bankiér og finansmegler. Deres egentlige ferdighet var å skaffe kapital og videreformidle kapital. Denne kapitalismen var mer kraftfull enn før og all eierskap lå til 1 person eller 1 børsenhet. Her var kapitalismens problem. Personen, kapitalisten, var lettpåvirkelig og ikke nødvendigvis et godt menneske. Kapitalismen som samfunnsfunksjon fikk et dårlig rykte fordi finans ble mål i seg selv, og løsrevet fra produksjon. Sjølgode kapitalister ødela for kapitalismen

Kinas Marshallhjelp

Vi tok imot USA’s Marshallhjelp og kom på godfoten med amerikanerne, delvis fordi vi hjelp til med å bygge Amerika. Slektsgrener fant jord og slo rot Over There. Vi fortsatte med masseproduksjon og masseimport. Vi tok i bruk bilen, eneboligen, lagde våre egne highwayer og supermarkeder. Vi tok i bruk pastellfargene og nylonduken og filmene deres. Vi tar i bruk pengene deres. De tar oss i bruk. De setter oss i arbeid. Tar vi i bruk Kinas kultur? Kina gikk bort fra tanken om å få alle til å bli kommunister under den ene opplyste lederen. De så nøyere på USA og Marshallhjelpen. Krig kom til å koste mer enn det smaker. Produksjon og handel gav tilgang til hele verden slik amerikanerne gjorde det. England tapte slaget om imperiet. Det lønner seg å investere i utlandet. Da kan hele verden gå opp i en større enhet, en drøm; eller et diktatur. Kina valgte Marshall-modellen.

Fortell dem!

Hvorfor har vi ikke lært barna jordbruk og jordmedisin? Barna spør etter overlevingsferdigheter. De er lært opp til å tro at verden blir ødelagt. Hadde de enda blitt lært opp i troen på naturen, en naturreligion som forteller om vår mor, jordmor, lysmor og Alma Mater. Mennesket det vil krige. Man kriger om oljen i jorden ved hjelp av olje, diesel og jet. Om vi ikke får bruk for olje mer er der heller ingen krig. Lær barna om krig. Da forsvinner behovet for olje som drivstoff. Krigene om jordens ressurser, om det er jordbruksland eller fiskefelt eller oljefelt, vil fortsette som en krig om de edle metallene for elektrisk strøm. Denne krigen har gjort Afrika fattig. Blaafarveverket blir satt i produksjon igjen. Vi må lære opp barna så de tror på mennesket; at mennesket er villig til å stjele og drepe for å oppnå sin egen fred og lykke. Lær dem at vi kan organisere oss så vi ikke alle kjører eksos-bil til arbeidet samtidig. Lær dem at el-bil og el-forbruk er del av problemet. Lær d

El-forhåpningen

Den store drivkraften bak el-bil innsatsen er at vi skal slippe å redusere forbruket, totalforbruket eller de behagelige detaljene. Om vi investerer alt vi har i el-bil slipper vi å forandre på noe. Forestillinger og arbeidsplasser kan beholdes slik de er nå. Som om der aldri har vært forandringer. Om vi kjøper el-bil slipper vi unna. Vi ønsker å forbedre shopping opplevelsen; altså opprettholde forbruket ved å unngå eksosinnhalering. Kødannelse ved arbeidstidsstart kan lett ordnes politisk mellom LO og NHO, eller Ap og H som de også kalles. 

Tanke å tenke

Liberalismens livsbetingelse er nær staten. Velferdsstaten, vår sosialdemokratiske stat, der tanker fra pensum kan smies eller suges ut.

Byggsympati

Haugesunds vakre ansikt, de hvite trehusene, ble bygget over en kort og teknologisk sammenhengende byggeperiode. De ble finansiert av beboerne og butikkeierne. Bygging med betongelement foregår nå spredt i terrenget og mellom de hvite trehusene.  Bankene har gitt oss sårene. Lån gis til ukvalifiserte byggere. Investorene leverer dårlige betingelser for arkitekter og byutviklere. Vi ser ikke byen lenger. Å ha et vakkert og sært rådhus gjør ikke en by. Haugesundet mellom homp og hammar skal ikke fornekte landet vi går på, landflaten vi bygger på, Skårelandet. Vi må gå opp i landskapet, på begge sider av Haugasundet. Vi må komme oss videre fra å tenke fotball. Vi må lage landet vi bor på. Vi er alle Haugesundere om vi vil eller ikke. Tysværbuen, Sveibuen, Åkrabuen. Vi må slutte å se ut som vi spiller fotball mot hverandre i femte divisjon. Vi har prøvd å binde sammen land og øy, først med bilferje, så med bru, så med tunnel. Skal vi klare siste foreningen, slekta på andre siden av Sund

Om Åkra på Karmøy

Åkra har gått klar unødig veibygging siden sist gang. Hovedveien på Karmøy er allerede på sitt bredeste gjennom Åkra sentrum. Byene og heiene våre har store veisår.  Biltrafikken skal ned i tall  og trafikkårene vil slå på lav puls.

Krigsforbrukerne

Forbruket av olje toppes av USA og Kina. Noe går til sivil transport, noe til plastindustrien og noe til militærberedskap og aktiv krigføring.   Andre land er ikke i nærheten av disse to i oljeforbruk. Si det til barna før de sendes ut i miljøstriden. Grafikk og kommentarer hos Heise Verlag, Tyskland.

Røykeforbud i Sauda

Det er røykeforbud på kaféene, men man kan gå ut og røyke sammen med fabrikken.

Dette er Liberalisme

Liberalisme er å betale tilbake det en har tatt ut av staten. Da er man fri og ikke slave av ideologien. Jesus sa dét.

Fattige

Matteus 26:11 “For de fattige har I alltid hos eder, men mig har I ikke alltid.”   Kapitalismen har vi ikke hatt alltid. Krf har kommet til Frp. Krf og Frp er enige. Det er de fattige som får pryl. Frp: De fattige har aldri hatt det så godt. Kapitalismen har vi ikke alltid. Krf: “For de fattige har I alltid hos eder, men mig har I ikke alltid. (Matteus 26:11)” Liberalismen har gjemt seg bort i sosialdemokratiet. Slik blir det private penger av. Geni og Idiot er ulike begrep, men opptrer i samme person. Sosialisme er samarbeid. Da er mennesket genialt. Tvang er når barn påføres foreldres antikverte anskuelser. Krf og Frp i regjering har felles syn på fattigdom. Det er et alvorlig standpunkt når Norge ønsker en ledende posisjon som meklere og militære fredsaktivister.

Oslo Boroughs

Oslo blir engelsk. Oslo omorganiserte seg med Byråd og Bydelsråd. Dette er gjort. Fantasien går lengre. Bydelene omtales som boroughs. Det er villedende. Det er like villedende som å si at Oslo har 1 million innbyggere. I England er borough-statusen gitt av kongen/regjeringen. Den innebærer flere politiske rettigheter, men er likevel på vei ut av bruk. I stedet for å oversette bydelsråd med council har noen bydelsentusiaster kalt bydelene for boroughs. Dette er nærmest et politisk kupp og ute av synk med norsk styresett. Hvem er folkene som gjør slikt? Vet de ikke bedre elller går de rundt på trynet i hverdagen? Tallene er fra Wikipedia og 2005. Boroughs Inhabitants (2015) [20] Area in km² number Alna 48,770 13.7 12 Bjerke 30,502 7.7 9 Frogner 55,965 8.3 5 Gamle Oslo 49,854 7.5 1 Grorud 27,283 8.2 10 Grünerløkka 54,701 4.8 2 Nordre Aker 4

Det er Vår!

Vinteren har aldri vart lenge her på Sør-Vestlandet. Det har vært vår lenge. Ellers i landet smelter snøen og det er vår. Vi gleder oss. Isbréene smelter. Det er De Grønnes vår. Det er så mye som kommer fram: Mennesket har gått på jakt i fjellene våre. De har hatt tilhold her og jaktet rein, rype og fjellaure. De tok turen ned til bygdene og fjordene og byttet til seg fløte, bær og kvit fisk. Når disse folkene samlet seg ble det gourmettreff i sognehagen. Isbjørnen velger seg Novaja Semlja. Det var hverken Gud eller Darwin som plasserte kvite bjørnen i isen ferdig fargematchet. Det var mennesket som trengte alt det grønne. Bjørnen tok et hamskifte. Nå er den tilbake. Sammen med cruise-turistene.

Modernisering Av Verdensøkonomien

Bilde
Her er produktet Kapitalismen trenger. Så kan fattigdom avskaffes likevel. Et digitalt stemmeavlukke der vi ikke stemmer på parti, men stemmer frem forandring.   Vi må alle forandre oss og forandre økonomien for framtiden.   Vi må lage en miksepult for kapitalismen der vi kan blande om på pengebruken i bedrifter. Vi må begynne med å skru ned på den unyttige og umoderne private rikdommen som går til enkeltpersoner. Når denne glidekontrollen justeres ned har vi allerede laget algoritmene for økning andre steder. Graphic Equalizer. Money Equalizer. Photoshop Curves. Politisk håndarbeid. Press, skyv, og press og skyv!

Miljøsluker

Store el-biler er miljøslukere. Tesla er lagd for å være et raskt og stort el-bil ikon; et dollarglis, en AmCar drøm. En bil som brukes “once in a while, with feeling”. Medfølelse, empati for det svakere. Elon og ingen trodde ikke at der skulle være så stor etterspørsel, men når Norge   slukte dem, så hvorfor ikke fortsette med det som var tenkt å være et konsept på det mulige. Mennesket kan lage raske biler. El-motor har sine egenskaper som andre motorer. Velg intelligent. 90% av blyet i bilbatterier er fra gjenbruk. 75% av bilen er resirkulerbar. (1990 Georg Kacher. Car Magazine). Hvor lenge må lithium-ion batterier være i bruk for å få denne gjenbruksgraden? Bilindustrien og naturvernere som “Friends of the Earth” har visst om situasjonen siden 1970 og politikerne har vedtatt lite, og altfor sent, vesentlige forandringer. USA og Kina er de i særklasse største oljeforbrukerne. Ingen kan eller våger å utfordre dem til reduksjon. Å utfordre nasjoner som bare f

The Grand Tour is over

This text is a Blast from the near Past, 1 April 2019, actually: David Cameron told his England not to worry during EU’s economic crisis. He had rich friends who would help England if the financial crisis in Greece, Italy, Portugal and Ireland had to be paid for by England. Documents will say “UK”, but I distinctly heard him say England. Didn’t I? He said that England would never get into trouble because he had rich friends who could pay for England’s Woes. David’s friends did not like what he said and told him to get rid of the EU. Liberalism has its own ways. Born out of industrialism it will die out with industry as we know it.

GT Cancelled

En skulle tro at tankesmier var åpne for landsbyen, men ikke helt. Civita forsøker å gjøre Liberalisme til sosialdemokrati i samsvar med Demokratene i USA. Det nærmeste liberalisme Civitas kommer er GOP, republikanerne i USA. Liberalismen er samtidig med det engelske imperiet. Det hadde sin tid. Å være ihuga liberalist er å klare seg uten staten der det svarer seg, og elllers la staten ta seg av veier og lovhold og denslags støtteapparat. En liberalist var en idealist som ville noe for seg selv på andres bekostning. I dag forsøkes liberalisme omgjort til moralske verdier til alles beste. Da er denne ånds og økonomiretningen omgjort til sosialdemokrati. Brexit er et signal på at liberalismen kjemper sin dødskamp. Noen er forberedt på å rasere UK og Westminster og de lokale dominions som Wales, Scotland og Northern Ireland. The Grand Tour is over.

Bilveien

Vi gjør det fremdeles. Vi bygger veier fordi vi selger biler vi produserer. Å komme seg over fjorden har aldri vært mer komplisert. Bilen ble utviklet inntil den egnet seg for masseproduksjon tidlig på nittenhundretallet. Rundt 1930 var store veier og handlesentra på gang. Etter at andre verdenskrig hadde ødelagt og forurenset verden slapp Norge løs bilsalget i 1960. Ti år senere var biltrafikken et problem. 1971 var krisen formulert i Roma-avtalen. By og veiplanleggerne hadde ingen løsning. De bare lagde flere og dyrere veier inn til sentrum. Det holder vi på med enda, i stort monn. Alle tuneller fører til Stavanger. Vi er i ferd med å bruke opp jorden, og vi   forsøpler den. Nå, femti år etter løsslippet vil politikerne og økonomene og produsentene ikke slå av på farten. Vi er på let etter den elektriske løsningen uten å sette ned forbruket. Veibyggingen er et tydeligere bevis for intensjonen om økt trafikk enn bilutvalget er. Energiforbruket øker og krigene er der fremdeles; krig