Kapitalistryktet


Kapitalisme er enkelt. Det er når du utfører et arbeid, et virke som du kan selge. Den prisen du tar er din kapital. Du kan gjenta arbeidet og spare betalingen. Til sist vil du ha oppspart kapital du kan bruke til noe annet. Du har eierett til denne kapitalen. Dette er alment prinsipp og uproblematisk kapitalisme.
Masseproduksjonen økte denne kapitalen men overskuddet av arbeidet gikk ikke til den som gjorde arbeidet, men til den som organiserte arbeidet og forvaltningen av kapitalen. Disse fikk yrkestitler som fabrikant, bankiér og finansmegler. Deres egentlige ferdighet var å skaffe kapital og videreformidle kapital. Denne kapitalismen var mer kraftfull enn før og all eierskap lå til 1 person eller 1 børsenhet. Her var kapitalismens problem. Personen, kapitalisten, var lettpåvirkelig og ikke nødvendigvis et godt menneske. Kapitalismen som samfunnsfunksjon fikk et dårlig rykte fordi finans ble mål i seg selv, og løsrevet fra produksjon. Sjølgode kapitalister ødela for kapitalismen. Børsfamiliene arver og arver, men til hvilken nytteverdi?

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Utsikten fra Jåttå