Ingeborg Eikeland Mau Mau

“Zaire Congo Rwanda Mau Mau” var bakgrunnen da misjonær Ingeborg Eikeland, 78 år gammel, reiste tilbake til folkene sine i Kongo.
Hun ble tildelt St Olavs orden av lavere grad. Lokale festarrangører fikk St. Olavs orden av høyeste grad.
Congo Rwanda 
“Black Earth Rising” på Netflix gir noe av bakgrunnen.
Ingeborg virket over femti år som misjonær i Kongo.
‘Du blir selvfølgelig redd, særlig når du står ansikt til ansikt med truende soldater’
Misjonær Ingeborg Eikeland jobbet fleksitid, overtid og nådetid.
Hun fikk kongens fortjenestemedalje i sølv.
Sildajazzleder Gunnar Jæger fikk kongens fortjenestemedalje i gull.

Hvem fikset resultatlisten?

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Utsikten fra Jåttå