Innlegg

Viser innlegg fra 2013

Fotbro å sitte på

OPUS Arkitekter AS har et lite bysmykke av en broløsning over Smedasundet til Risøy. Uansett ideologisk overbygning og trylleformler for aksept så må denne broen bare bygges. Den vil i seg selv gi bridge-cred til Haugesund. Problemet er at den er foreslått i en by som i de siste 30 år ikke har klart, i felleskap med fylket, å løse parkering og tilkomst til Haugesund Sjukehus. Her skal et oppland på 100 000 pasienter krongle seg forbi hverandre. Om Haugesund kan løse dette problemet med å la taxi disponere vestre kjellerinngang og kiss-and-die  trafikken få utgang til Karmsundsgaten og rundkjøringsløsning sørøst for sykehuset, så kanskje Haugesund fortjener det lille smykket over Smedasundet. Broen vitner om enkel genialitet. Samme hvem som kom på den først, det vil bli et spørsmål om hvem som evnet å ta den i bruk.

Arkitektbabbel

OPUS Arkitekter AS sier -En ny sentralt plassert lavbro til Risøy må få en utforming som kan oppfylle forventningen til en tilsvarende repeterende gjenspeiling av de to andre brospennene. Der er ingen nødvendig sammenheng, hverken mellom tankeinnhold eller funksjon. Der er planlagt erstatninger til begge disse brospennene.  En dag må de taes ned. I likhet med verdens elvebyer må Haugesund ha broer. Vi må ha broer over til øyene og mellom øyene. Vi må også ha ny bro over Storhaugarsund fra innfartsveien og til Torvastad. Dette frigir alle arkitektene til å tenke nytt og tjenlig. Haugesund trenger ikke verdensbyene som referanser for ting som gladjazz, filmuke og broer. Haugesund er bro-by i seg selv. Nye kjørebroer kommer ganske snart. Derfor skal vi gjenreise trebroen fra Byparken og over til Dokken Museum som gangbro. Brohodene er der fremdeles.  Van Gogh malte tilsvarende bro ved Arles . Nåværende betongbro har bare sin stund å stå.

Dynamo Sola

Foretaksartistene bak Solvind Vindkraft i Stavanger har tenkt å sette opp vindmøllepark i det historiske landskapet ved Ryvarden fyr i Sveio kommune, Hordaland. Her er et bedre prosjekt som sikkert vil utløse begeistring og kulturmidler i Stavanger og Sola: Sett opp vindmøllene fra tårnet på Ullandhaug og ned mot Sola flyplass, gjennom flyplassen og utover Solastranden, som et lementeppe ut i havet, synkende mot horisonten. Sola flytrafikk vil ikke bli et problem siden fuglelivet heller ikke er truet av vindmøllene. Flyene kan lande blant propeller. Festlig symbolikk.

Selvregulering

Det viser seg at Frp liker å regulere, de liker bare ikke å bli regulert.  Om partiet ikke gjennomfører egne saker så er der ikke bruk for dem i norsk politikk. Det er så enkelt. Skal de oppheve fylkestingene? Forandre transport av varer og mennesker eller bygge mange nye veier? Skal de ... … regulere seg selv bort?

Norge i 200

Høyre er NHOs politiske fløy. Arbeiderpartiet er LOs politiske fløy. Siden norsk politikk er et forretningsministerium, kort sagt et firma, kan Høyre og Ap gå i koalisjon. Da slipper vi mange beskyldninger og vi er garantert en aktiv opposisjon fra de andre partiene som vil bli medias politiske fløy. Norge vil bli en moderne bedrift fri fra tohundre års skyttergraver.

Sinne blir diagnose

Dette må gjentaes. Psykiatrien har tatt over som den tredje statsmakt. De må vises dit de hører hjemme,  i helsetjenesten og bak murene. De skal ikke være rådgivere for politiets løpende avgjørelser, eller for dommere og jurys overlegninger. 1 Lovgivende makt. 2 Utøvende makt. 3 Dømmende makt Helsevesenet er en tjeneste som kan komme innsatte til gode etter dom og fengsling. Man skal ikke være paranoid for å se at psykiatrien er i gang med å få lovgivende makt.

Harald Hårfagres Fest

Haugesund bygger selvbildet sitt på Harald Hårfagres ukjente grav. Bokstavelig talt. Haraldshaugen er bygd over restene av kirken Snorre så. Han så ikke graven. Harald Hårfagres bein var antakelig gravlagt i kirkens gulv. Dermed er han blant beinrestene som ble fjernet for å bygge byens beste merke, Haraldsstøtten. Kanskje han ligger på Hauge likevel, da? Kongelig fest på gamle bein.

Treborg Kopervik

Farmor var ljosmodir til firetusen Kopervik og Stangalandsbuer. Ingen av dem har kunnet forklare det rare navnet på høyden over havnen; Treborg. Så blir det altså dette: Plassen het Trelleborg fordi man i Kauparvik solgte treller langs skipsleden med oppsyn fra den kongseide gården Tormod Torfeus senere bodde på. Hvor var trellene? Mannes, Mannsåker, Trælhaug, overalt der det trengtes arbeidskraft. Hvor kom de fra? Overalt der vikingene og sjøkongene våre fartet. Slaveriet var satt i system i hele Europa og de arabiske landene like til Sibir.Når historiefortellerne ikke ville være ved slaveriet lengre droppet man den midtre stavelsen ned i ermet; Treborg. I Tønsberg har man Træleborg, I Danmark og Sverige har man Trelleborg, ingen Treborg  Ω

GhostBusters

Mens NRK's reportasje om Pelle-gruppen vistes tok Frp's Sylvi Listhaug imot Landbruksminister-hvervet med kommunistspøkelser i hodet sitt. Erna Solberg sa at der ikke var noen med fremmedkulturell bakgrunn som kunne brukes som minister. Det er tynt bak Siv i Frp. Norsk-kulturelle derimot, de kan brukes.

De kom tilbake

All verdens visdom har enda ikke kommet til det norske politiske samfunnet. Hvordan kan en bygge nytt land bak idéologiske skyttergraver?

Gyldne dråper fra historien

Hvorfor ble farfars krigsseilerliv fortiet etter krigen, og hvorfor ville ikke onkel Kristian snakke noe særlig om krigen? Som soldat i Det Norske Islandskompani var han på Island, Jan Mayen, Skottland, Nord-Norge og Akershus. En fortelling hadde han. I London fikk han i oppdrag å bringe Nordahl Griegs eiendeler tilbake til enken i Reykjavik. En norsk offiser i London nyttet høvet til å sende med en kasse whisky til en norsk offiser i Islandskompaniet. Da sakene ble avlevert og soldat Kristian ventet på en mulig liten tår av de edle dråpene han hadde med seg ble han bryskt sendt ut. 

Skandinavisk transport

Kanskje man ikke så fremtiden komme, men istedetfor å gå inn i NATO kunne Norge vært i Skandinavisk Allianse og investert i Volvo og Saab; biler og fly, kollektivtransport. Nå er fiendebildet endret til at kinesisk eide Volvo blir flyttet oppover prislistene for å bli livsstilsymbol. Broen som binder.

Terapi for hatere

NRK viste film om Pelle-gruppens krigsinnsats og hvordan Max Manus tok, og ble gitt, "æren" for den store båtsprengingen på Oslo havn 1944. De fortalte ikke hvem som opprettholdt løgnen til i dag, eller hvorfor historieforskerne tidde. Se reportasjen her:  http://tv.nrk.no/program/kmte30001212/det-siste-vitnet Kåre Willoch sa at det var nødvendig å overvåke kommunister etter andre verdenskrig. Kamp mot kommunisme foregikk før krigen også. Den andre verdenskrigen var ikke årsak til kommunist-stemplingen. Overvåkingen var ikke nødvendig, den var villet. "Kommunist mot kapitalist" har røttene sine i industrialismen. Mennesket har alltid undertrykt andre mennesker. Høyre og Arbeiderpartiet har vært frontkjemperne på denne imaginære fronten. Noen måtte taes for nederlaget Norge ble påført av tyskerne ved okkupasjonen. Komunistene var det perfekte fiendebildet for begge partiene. Nazismen fikk sitt oppgjør ved det delvise Landssvikoppgjøret. Kommunismen fikk sitt oppgjør

Ikke sant?

Bellonas krigsgud og Kurt Oddekalvs miljøkrigere med båt og helikopter er foreldet billedbruk. Jevnt arbeid gjør susen. Vi kan rydde opp etter oss og senke forbruket. 

Politi er utøvende politikk

Politidistriktene kan tilsvare de gamle tingene i Norge. F.eks. Frostating, Gularting, Borgarting, Eidsivating.

Allmannatinget

Høyre og Frp vil redusere pensjonsutgifter. Begynn med Stortingsrepresentantene. De har pensjon for å trykke på Liker knappene i en fjesboksituasjon. Organiser landet i de gamle Gulating, Frostating, Borgarting enhetene og la hvert parti møte på Stortinget med en delegasjon på 6 politiske medlemmer. Med en partiflora på ti politiske parti vil det si et billigere Storting med seksti representanter, uten pensjon, men med Liker knapper i et moderne panel for hver behagelige stol i allmaktssalen.

Utviklingshemming

Bedrifter kommer og går ettersom produktet er etterspurt. Det er en alminnelig lovmessighet. Høyre skal nå gi statsstøtte til utvikling av nye produkter. Statsstøtten gis til firma som ikke er i stand til å utvikle seg selv ved sin egen inntekt og suksess. Dette er å gi bort penger til kjentfolk. Hvem ba om å få denne ordningen?

Gamle penger

Steinerskolen har hatt offentlig støtte i alle år. Til takk har de gitt svak undervisning og en unnvikende samfunnsholdning. Pengene har gått til å øke forretningsidéens velstand. Nå skal de slippe å betale skatt på formuen de har samlet seg i form av skolebygg og rekreasjonslunder. De kan også få statsstøtte til forskning og utvikling. Lurer på om de er interessert i nye penger?

Senterpartiet 5

Høyre tar bort Odelsloven, Norges eldste lov, og gir samtidig fritak for formueskatt. Større dyrkbare enheter i Norge vil bli solgt til høystbydende,  de med adgang til regnskapsferdigheter. Rimi-Hagen har lært seg hvordan Matselgerne helst vil eie hele Matproduksjonen, i stedet for at de boende eier Matjorden. Historisk kan vi minnes bøndene som utfordret røverkongen Håkon den Gode på Frostatinget.

Senterpartiet 4

Regjeringserklæringen fra Høyres platform, overlagt med Frps fotavtrykk er et sentralt dokument uten miljøvern. Odelsloven tas bort og Slush Money flyter fritt. Nå kan f.eks. Rimi-Hagen opprette statsstøttet forsknings og utviklingsavdeling på nykjøpt bondeland og bli rikere enn før. Eller drive statsstøttet utvikling av fiskeoppdrett; eller la fantasien spille ut.  

Krigsguder

NRK.no skrev om vulkanen Samalas i Indonesia som hadde et utbrudd i 1257. Opplysningene hadde NRK hentet fra BBC. Journalist Erlend Lånke Solbu gjorde ikke mer med saken enn å referere BBC. Ars Technicas artikkel om vulkanen satte de vitenskapelige opplysningene om utbruddet sammen med Den Lille Istiden. Da blir det spenning i saken. Var det for å slippe kontrovers at NRK unnlot å fortelle at Samalas startet Den Lille Istiden som varte i 600 år? Fordi konklusjonen fra de to opplysningene ville bli at temperaturøkningene i det tjuende århundret er en retur til normalen? Historikerne og arkeologene forteller at vannstanden var to meter høyere i middelalderen. Hvor blir det da av skremmebildet om global temperaturstigning? Fakta om menneskeskapt klimaforverring består likevel. Vi må forbruke mindre, rydde opp etter oss og fordele bedre mellom oss. Det blir et arbeid, ikke en redsel til bruk for media og fremadstormende bellonister. BBC: http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-243322

Om ikke annet, så Arven

Høyre får Arveavgiften og Frp får Finansministeren. Så er de likeverdige partnere.

Kunstnerjobb

Vi vet alle så inderlig vel om ofre for vold og har hørt om flere, og at overgrep skjer og kommer til å skje. Derfor skal Haugesund være modige og stolte, og lage et sentralt minne for haugesunderne som har vært ofre for vold. Andre kommuner kommer etter. En verdensbevegelse utgått fra Haugesund. Siden kirken ikke kommer ut av sakristiet skal jeg si det selv. Haugesund skal gå foran all verden og opprette et minnesmerke for overgrepsofrene blant oss. Nasjonalmonumentet Haraldshaugen inneholder så mye makt og overgrep at det trenger et motstykke. Haugesund kommune kan vedta et kunstverk det står respekt av på jord. De kan vedta en forsoning for ofrene som aldri blir nevnt. Da setter man et eksempel for verdifull offentlig kunst. Man tar standpunkt mot souvenir-statuen av Harald Hårfagre. Haraldshaugen kan nyinnvies til formålet. Kirken har sikkert velsignet den allerede. Området symboliserer statsmakt og kors, hvorfor ikke ofrene blant oss? Om Den Norske Kirken i Haugesund ønsker å form

Kildeopphold

Norsk akademisk produksjon preges av overdrevent mange henvisninger til hvems skuldre man står på for å oppnå egen storhet. Ved kilden drikker man seg utørst nok til å gå videre på egne bein til en får utsyn fra en høyde.

Up Yours og Nobelprisen for Fred 2013

Like før vi deler ut Nobels Fredspris 2013; skal vi ikke be produsenten av nervegassen i Syria om å ta den tilbake og destruere den der den ble laget? Produsenten tar problemet med varen? Eller er det for meget forlangt at noen rydder opp etter seg i naturvernets og fredens navn? Nå kan vi vise vårt mot og vår vilje til fred for en hel verden. Eller er dette norsk gasspolitikk, at våre nye og gamle ledere svelger unna?

Senterpartiet 3

Dårlig valghøst gjør at frøene til de nye velgerne, må såes nå. De er Hageeierne som vil dyrke mat. Boligfeltene som er det nye Bygde-Norge. Produsenter av kortreist mat fritatt for alle avgifter. Fortjenesten tas likevel bare fra de ustyrtelig rike matselgerne som driver transport, lagring og bankvirksomhet. Veinettet og kaibygdene, sentraene som er knutepunkter i veinettet, sjølivet og alt hav og alle menneskene som bor i det. Senterpartiet kan gjøre Norge levelig om de tør stå på for alle. Gjør det mulig å tjene penger i hele landet, hver en hageflekk.

Senterpartiet 2

Landskap som er brukt i 8000 år blir sprengt og radert ut i vår politiske høyredôm.

Senterpartiet 1

Miljøpolitikk i Norge er definert som kjørebaner inn til Oslo.

Arbeidskraft

Om valgene var jobbintervju, hvem av politikerne ville du ha ansatt til å styre bedriften vår, og hvem ville du ha sendt hjem igjen?

Sentralpunkt

1800-tallets marxisme og liberalisme er nå bare ekstreme formuleringer i et sosialdemokrati der politiske parti forlater standpunt for å få lov til å være med i regjering. Er det tid for de profesjonelle klassene å drive firmaet Norge på best mulig måte? Regjeringene er permanente forretningministerier. Frp må vise at de kan forlate standpunkt for å få jobben med sentralstyring av landet. Man styrer ikke et land fra et politisk standpunkt men fra sentralt hold.  Om Krf har noe standpunkt må de bli stående der; selv om det stedet er utenfor sirkelen. Eller gjøre som Frp. 

CEO

Den røde fare var over i 1933. Deretter var der bare diktatorer og konkurrenter å bekymre seg om. Verdien på ansatte må økes istedet for å strykes. Konkurranse betyr å forbedre seg selv.

NHO LO

Den eldre Høyrebølgen er fast i fortidens taktikker. Sigar og skrivebordsikonene er byttet ut med funksjonalitet og manøvreringsferdighet i markedet.  De ansatte hjelper eierne til overdreven rikdom. De er ikke en utgiftspost, men en investering. 

Tuntreet

Det store treet på Bytunet er nå i et bonsaiarrangement.

Politisk konsekvens

Haugesund Sentrumsforening ved Lisbeth Spies synes det går for sent med byutviklingen i Haugesund sentrum. Mange gamle sentrumskjerner er slått ut av den frie konkurransen. Dette er korrekt Høyre-politikk. Liberaløkonomien som den er forkynt i alle år. Stemmer bak Lisbeth Spies roper på en sterk mann som kan ordne opp. Å rope på en sterk mann er å rope på sin farsfigur, sin bestefarsfigur, sin oldefarsfigur. Økonomiske liberalister alle sammen, sanne Høyre-menn som gav sine forretninger i arv. De gav bygninger i arv, ikke forretningsgrunnlag og kunder. Sentrumsforeningen ber sosialdemokratiet om nytt lovverk for å kunne bestå. Etter politisk overbevisning skulle de ha kjempet for sin egen utlleiebedrift med det eneste lovlige middelet de har, nedsatt husleie til forretninger og beboere .  Dersom dette middelet ikke tas i bruk vil de økonomiske lovene kvitte seg med dem som står i veien for forandringen. Konkurs i konkurranse med kjøpesentrene. Kommunen har ikke ansvar for hvem av innby

Fredrik Skavlan på NRK

Snøvleshow i talkshowformat. Programlederen er det svake leddet i kjeden av interessante mennesker. Erna Solberg og Laleh viste verdien av programformen. 

Feldenkrais på tavlen

Jeg visker ut gramatikken på den grønne tavlen og skriver nytt Fortid - Presens - Fremtid Dette er alt vi erkjenner. Livstavlen der vi selv er i presens i all tid og for alltid. Vekten vi måler livet på er en balanseakt. Livets midtpunkt er oss selv. Vekten har to armer, to lanser, bi-lancia, balansen vår. I vårt presens—minne, vår nærtid, vår nåtid, tar vi vare på fortiden og setter sammen fremtiden. I presens setter vi sammen minnene til en vilje, til hva vi kommer til å gjøre i  fremtiden. Vi balanserer i evighetens perspektiv, det evige presens.

Kjære landsmenn

Den ukjente sjømann 1 Min farfar. Internert med skipet i Franco-Spania. Krigsseiler. Fraskilt etter krigen. Ute av stand til å forsørge familien. Jeg fikk aldri treffe ham. Jeg ble skjermet. Vi bodde i samme småbyen. Han døde da jeg var åtte år gammel. Den ukjente sjømann 2 Jeg lå på sykehuset. I nabosengen seilte en omgjengelig sjømann. Han pratet lett. Han hadde en alvorlig tilstand. Jeg våknet om natten av intens aktivitet rundt sengen hans. Skilleveggene røpte en totalsprekk. Om morgenen var sjømannen og sengen borte. Jeg ble utskrevet. Den kjente sjømann Den lille nabogutten fra barndommen var blitt voksen. Jeg traff ham i sykehuskorridoren. Han var glad og snakket om tiden der vi bodde ved siden av hverandre. Som elektriker hadde han seilt med mange installasjoner med høye energifelt. Folkene rundt ham virket spente. Dagen etter var han død.

Fremad

Slekta har vært i opposisjon i tusen år. Erling Skjalgsson prøvde å ta den statskirkeerklærte Olav den Hellige, men feilet ved Bokn. Tore Hund brukte TaiChi teknikken  Tilbake på venstre, vri til høyre. Steg og stikk!  Dermed var Stiklestad inne i historiebøkene og vi en konge videre i rekken. 

Leseinntrykk av boken Berserk om Harald Hardråde

Berserk Jakten på Norges råeste konge av Eskil Engdal. Kagge Forlag Coverboy Kåre Valebrokk Leseinntrykk Harald Hardråde grunnla Oslo, en kjøpstad øst i Viken for bedre å slåss mot Danskekongen. Det skulle han aldri ha gjort. Det gav Sverige, Danmark og den katolske kirken et håndtak å styre Norgesveldet med. I året 1305, 260 år etter, var verket fullført. Norge var underlagt.  Les videre på www.hogaland.no Permanent link er  http://www.hogaland.no/berserk-harald-hardråde.html

Sola kommune og dens eldste historie

Jeg har lest boken “Solas eldste historie”  Forlagets ansvar Antall stavefeil og begrepsfeil er sjokkerende. Ett kapittel mistet innhold selv om sidetallene fortsatte uten stans. Setninger uten mening kan forekomme hos forfattere. Her kommer de ofte. Jeg kunne aldri ha brukt boken i undervisning. Den hadde aldri passert godkjenningsordningen for undervisningsmateriell. “Godkjent av Kirke og Undervisningsdepartementet” er dessverre avviklet og erstattet av manglende kvalitetskontroll. Enkel språkvask hadde hjulpet. Forlaget eksisterer ikke, har kanskje aldri eksistert. Kanskje det har eksistert inne i forfatternes hoder. Denne linken viser til problematikken i dag. http://www.nrk.no/kultur/--trangsynte-historieboker-1.6184682 Forfatternes ansvar Ingen andre enn forfatterne har lest manuskriptet, så der står vi ved problem nummer to: Forfatternes språklige ferdigheter. Når piloter og ingeniører sliter med språket får vi jo bare anta at deres fagmiljø kvalitetssikrer produ

Å, Fiskermann, Å Fiskermann...

Høyres naturlige størrelse er fem prosent. De som eier handel og  industri. Hva de har av velgerstøtte utover fem prosent er markedsføring ev egen herlighet. Arbeiderpartiet har historisk rett til alle ansatte i landet, seksti prosent. De har mistet retten til egen historie. Frp er forbrukernes parti. Forbruket må ned. De får fem prosent. De grønne er også forbrukerparti, opptatt av retten til å kjøre i kollektivfeltene med egen bil og ikke buss. Senterpartiet blir skviset ut av relevans av forbrukerne og selgerne. Import og salg vil alltid utkonkurrere produksjon. Fiskerpartiet finnes ikke.

Aber...

Der er flere grunner til å demontere Nasjonalmonumentet Haraldshaugen. Vedlikehold. Flytting for å avdekke kirkemuren. Avklare distanse til Harald Hårfagres grav. Avklaring av monumentets betydning i historien. Vi får en festlig lokaliseringsdebatt. Bryte med apatien rundt Gard og Steinsnes som bare venter på arkeologiske utgravinger.

Einsturtzgefahr

Bilde
Solandsløen er revet. Den ble bygget i 1880, åtte år etter Nasjonalmonumentet Haraldshaugen. De var naboer.  Auf Ihre eigene Gefahr und Risiko das Monument betreten!

Vegutløysing

Nå er det tollfritt å krysse Bømlafjorden. Sveio, Bømlo, Fitar og Stord er én økonomisk vurdering. Den historiske Mosterhamn-, Førde-, Ålfjorden-linjen kan trekkes opp igjen med en bro over til Vikebygd. Da kommer Ølen, Etne, Sandeid og alle andre med i en gjenskaping av de gamle ferdalinjene.

Storhaugarsund

I Skåre var der mange gravhauger. De var store. En ble kalt Storhaug. Den lå ved sundet. Storhaugarsund ble til Haugasund. Haugesund by ble født ut av Torvastad i Skåre, landet som omgir Haugasundet. Skåre skipsreide ble opprettet av Håkon den Gode som et marinmilitært  baseområde. Skåre var næringsrikt og var sterke nok til å sperre av norskekysten fra Utsira til fjordstroka innafor. Skåre var landbase for sjøkonger i generasjoner før Håkon den Gode. Nedgangen kom da Norgesveldet ble gitt til fremmede makter.  Før skipsreidet ble opprettet gikk Skåre fra Utsira til Ryvarden, til Sveio og Kvalvåg i Ålfjorden, over til Haraldseid og Liareid i Skjold. Vestover igjen gjennom Aksdal til Salhus og tilbake til Utsira, Torvastad inkludert. Da kong Varin fra Skårestrand hadde vunnet over kong Augvald utvidet Skåre seg til Kopervik, over Eide der det heter Skår til denne dag. Utover Veavågen og til Utsira. Sagahistoriske personer fra Skåre var den beseirede Kong Augvald, Kong Hálf, Kong Varin,

Gardologi

Nasjonalmonumentet Haraldshaugen i Haugesund symboliserer eneherskeren. Historien går til Harald Hårfagres samling av norske småriker til ett rike.  Den symbolske betydningen kommer fram ved monolitten og den opprinnelig smale trappen opp. Her er det bare plass for den ene med all makt. Hopen er fylket rundt ham. Symbolikken som ikke synes er anleggets diagonale orientering nord-sør. Dette er nitti grader vridd i forhold til den tradisjonelle orienteringen av kirkene. Hvorfor? Fordi grunnmuren til en korskirke var på stedet før arkitekt Christie så an byggetomten. Her var ingen kongegrav, men en geometrisk figur, et symbol som kunne bygges videre på. Den øverste steinen i søylen har takformen fra en korskirke. Christies forhold til bygningsarkeologi og restaurering er dokumenterrt både ved Håkonshallen i Bergen og Nidarosdomen i Trondheim. Kongeinngangen til Håkonshallen er bygd om i ettertid og Nidarosdomens tårn er debattert siden ombyggingen. Det er all grunn til å demontere Ha