Innlegg

Viser innlegg fra mars, 2006

Bilbaron

På Haugalandet står der for en kvart milliard i bruktbiler og dikterer tankene våre. Disse pengene skulle ha vært risikovillig kapital for produksjonstalentene.

Sponseretning

Invester i samfunnsmekanismer som helse, utvikling og historie, utdanning, så er der en vei ut av uføret. Hvilket uføre?

Ekki meiri peningar!

Jeg har fått så mye reklame i postkassen; samme firma, samme tilbud; omigjen og omigjen! Hvor dumme jeg tror de er? Næringslivet har mye mer penger enn de har evne til å omsette i produksjon. Derfor bare ørkesløst salg og sponsing, Bruktbilparken svulmer på rot. Overflod er økonomisk krisetegn. Vi klarer oss fordi vi lever i en beskyttet, ikke konkurranseutsatt del av økonomien. Vi som dro i viking.

Ventepenger

1200 tilskuere ganger 100 per billett er lik 120 000 kroner delt på 11 spillere og en trener gir kroner 10 000 per mann for å spille amatørfotball i lavere divisjoner. Fjorten hjemmekamper gir 140 000 kroner i inntekt. Skal det bli noe mer penger må man ha sponsorer. Om man skal spille på sportslig krevende nivå må man "komme seg i form igjen" som spillerne sier. 140 000 i året for å slenge med som underholdningsartist! Det kan få noen og enhver til å trekke på banen.

Fritatt for liberalisme

Russeavisene, Vard, FKH, Haugesunds Avis, KA Karmsund, TV Haugaland, Radio 102 og Radio Haugaland. Disse heimføingene er unntatt liberalismens inntjeningslov. Dragartister alle sammen; pengemaskiner. Penger inn, sannhet ut. Sponsorene deres driver privat sosialisme.

Darwins Bruktbil

Bruktbilene har ikke noen naturlig fiende. Ingen kommer og tar dem. De bare sitter der bonden slo graset og fuglene fant mark og biller. Ikke engang den mest hensynsløse skapningen, mennesket, viser særlig interesse.

Bispebulle

I fjor sa biskop Baasland at Haugesund trengte ikke streve med tanker om universitet og slikt. Det skulle "vi her sør ta oss av". Haugesund kunne videreutvikle det vi allerede fikk til, som "Barn er Bra" festivalen. Haugesund forstår ikke historien sin, sliter med visjonene og er ute av stand til å beskrive sine egne innbyggere. Hvor skal vår hjelp komme fra?

Telefonselger Kapitalhenter

Ja. Det er et valg mellom å maksimere egen profitt eller bruke pengene opp mot andre mennesker, i sammenslutninger og i forpliktende samarbeid. La noen av pengene gå ut blant andre mennesker og skape et samfunn og et lettere liv. Det er mitt valg.

Det er fullbyrdet!

Ex-minister Turid Birkeland ble bedt om en visjon for Haugesunds fremtid. Det ble en visjon uten historie, uten inspirasjon, uten spådom, uten projeksjon, uten sentrum, uten produkt. Hun penslet ut en visjon men presiserte egne detaljer, sånn for sikkerhets skyld, så hun kunne få styring med det hun ville ha selv. Teolog Jervell sa i en 1. mai tale i Byparken at Arbeiderpartiet var i ferd med å frasi seg retten til egen historie.

Skipsfartens Meling

Haugesund kommune omgjør industrikai til boligområde etter ønske fra skipsreder og investorer. Skipsfartens talsmann sa i en artikkel i HA at dersom der kom fram industriplaner med hold i, så "har vi tomtene!" Til bystyrets opplysning: Hvor er disse tomtene?

Flyplassens far

Haaland blir holdt som en profet og visjonær fordi han ønsket seg en flyplass han kunne nytte i inntjeningen. Han var ikke en profet som hadde snakket med Gud om skaperens vilje for folket og heller hadde han ingen visjoner om fremtiden. Han hadde kanskje bare lært av selskapsløvene som leide sjøfly for å dra til hovedstaden for å feste. Han hadde en sosial tanke for hele distriktet, men likevel var det Hydro som ble den bedriften som hadde bruk for å reise; ikke ut av Haugesund, men til byen for å sørge for egen inntjening.

Steinkirken på Gard

En jobb for frimurerne i Haugesund. Gjenbygging av steinkirken slik vi må gå ut fra at den ble murt opprinnelig. Bygg i det minste grunnrisset for at vi skal ha et sterkere bilde av hvor den lå. Selv om det betyr at vi må flytte Haraldshaugen tjue meter. Eller gjøre den om til eksklusive leiligheter.

Historie-amnesi

Som motgift gis amnesti for overleverte historier om funn i jord som er kjørt på sjøen, eller lagt bort. Samme hvem som gjorde det; alle kategorier historie må samles, kanskje gjenfinnes.

Rossabø sverdet

Fastlandssiden Salhus - Rossebø hadde strategisk viktig utsyn fra Salhus til Sletta. Vikingslekta har hatt mer enn et sverd i dette området. Har vi kjørt alt på sjøen?

Flytting av kapital

Å legge Karmsundet dødt etter klokken fire.

Haugesund Boligbyggelag

I ettertid ser vi at det er HAUBO som får til blokkbebyggelse i Haugesund. Ikke investorer som ser en tomt alle steder.

Investeringer

Ikke så stygt og skjemmende, men lite spennende.

Pilgrim i Roma

SMS fra Petersplassen: Venter på paven på petersplassen

Land møter sjø

Kjør innfartsvegen til Haugesund i passende Range Rover Sport. Legg inn lavgear og kryss Salhusvegen på nordvestlig kurs. Der er et lite søkk i terrenget du kan kjøre ned til Karmsundet. Du kan se til Sletta og til Avaldsnes. Der forstår du at en Terminal for bil, båt og buss skal komme. Med kulturhus og solnedgang. Der vil bli dager med tåke, men vi kjører RR. Eierne har forresten planlagt blokkbebyggelse her.

Nodevegen

Heathrow flyplass dekker et område som Helganes - Salhus - Hydro. Vi trenger nytt terminalbygg for Haugalandet. Sett flypassasjerer på tog/buss til kultur og terminal-bygg ved Bøvågen eller ved Håvik der T-forbindelsen går. Finfordel passasjerer herfra.

Feie på sjøen

Haugesund fraskyver seg kjente stilarter som vestlandsk bondestil, sveitserstil og jugendstil. De står i veien for mellomstore kapitalstabler. Etterkrigstidens gjenreisningsstil har lenge vært under omarbeiding.

Snøhetta 3

Arkitektkontoret Snøhetta er ikke kjent og valgt for annet enn biblioteket i Alexandria. Derfor vil vi vite mest mulig om dem og vise at vi også ... Bruk Flotmyr til noe helt annet enn parkeringsplass, tivoli og busstasjon; som i de siste femti år. Verden omstruktureres og Haugesund trenger et terminalbygg med funksjon og frisk ånd i fra vest! Bruk Karmsundet, fra begge sider.

Snøhetta 2

Flotmyrområdet planlegges med samme funksjon og struktur som den gang hestekjerrene kom til byen med primærnæringsmidlene våre. På godt engelsk: Dette er ikke "design", det er "styling".

Snøhetta 1

Arkitektkontoret Snøhetta har i svulstige ordelag blitt dradd inn i presentasjonen av et fortettet treblokkers boligprospekt der utvendig 3D-tegning viser høyden lik omliggende eneboliger. Innvendig vises en utsikt 3-5 etasjer over nedenforliggende eneboliger.

Gründer i Haugesund

Tredje generasjons problemet løses ikke ved å bygge leiligheter. Oppsamlet kapital må inn i ny produksjon. Leilighetsbygging er like målløst som å sponse fotball.

Leilighetsvis

Ledig kapital er roten til alt ondt.

Historisk fundament

Når Harald Hårfagres grav ikke finnes, hvorfor bygge på den? Bygg på Half og Halfsrekkene. Vi har gravene og minnene deres i dagen og i genene.

Arbeiderpartiet

Trelleparti. De kjemper ikke for egne saker.

Handelsbyen

Selv dårskapen importeres.

Tid er arbeid

Tenking er arbeid. Tenking er tid og penger. Investorer vil ha mest mulig igjen for sine egne penger; kort sagt mer penger enn de allerede har. Derfor faller tenking bort som en utgift.

Tåkesalg

Holmenkollbakken trenger 500 millioner, dvs. 1 milliard kroner. Ta av skiene. Terrasseleiligheter i unnarennet. I enden av tjernet legges permanent scene kun for symfoniorkestre i verdensklasse. Kringkastingsorkesteret tar fredagskveldene. Hver terrasseleilighet selges for 100 millioner kroner. Ti leiligheter med verdistigning og levende klassisk musikk på terrassen hver fredag kveld. Publikum ingen adgang. Verden vil strømme til!

Gullfinger

Hvordan kan en selger bli til investor? Bortsett fra personlige egenskaper som er vonde å vende? Gjør pengene disponible!

Arkitektur og kjærlighet

Tredimensjonal kjærlighet til en bygningskropp. Éndimensjonal avstand til en fasade. Betongkloss kledd med glassflater og italienskinspirerte støttestag. Dette er det jeg foreløpig vet om Haugesundet og Nordveien.

Forløsningens investor

Investering er å bruke penger med håp om en fremtid. Å "bygge leiligheter" er kjøp og salg av tjenester. Slik er investering og salg ulike. Investor tjener flere, har retning og er dristig; Selger selger bort muligheter. Selger skiller ikke mellom disse begrepene.

Gjennomsiktig glassfasade

Først skulle pengene investeres i høyhus; en pengestabel uten bakkekontakt. Nå skal pengene tynnes ut i et avsidesliggende, mindre spahotell. Hvorfor tror ordfører at et hotell med innmonterte dyser vil dra turister når lite annet gjør det?

Løsrevet investering

Nytt Spahotell er tenkt lagt utenfor allfarvei, hinsides all logistikk!

SpaTerminus Hotell

Jernbanetorg i Aksdal, mange busser til byene.

Ørkenfengslet

Skal ikke de fleste kunne gå inn og ut av tinghuset som frie mennesker? Hvorfor ligger det helt ut mot rennesteinen; der Festiviteten er tilbaketrukket for å gi verdighet til vår inngang og utgang?

Sårbarhetsstudie av Haugesund Rådhus

"at my window, with a broken wing..." (BobD) Nordfløyen på rådhuset mangler ikke. Den er brukket ved vingeroten og vrengt østover istedet. All klassisk symmetri er opphørt. Nordfløyen er blitt til østfløyen. Vinduer omkalfatret. Døren i nordvest er det synlige sårbarhetspunktet. Der er til og med lagd en trapp opp for den som vil utnytte vulnerabiliteten. Om Rådhuset er en svane, er nordøst-fløyen den skjevt liggende, skadde vingen. Var det Festiviteten eller Rådhuset som krasjlandet på tomten?

Fasade eller kropp

Nå begynner sammenligningen mellom arkitektene Einar Halleland på den ene siden, og Arkitektkontoret Brekke, Helgeland og Brekke på den andre siden.

Gå på vannveien

Ikke promenade langs sundet, men båttrafikk. Putrebåter, veteranbåter, serveringsbåter, fortellerbåter; en salig trafikk! Smedasundet Fergeselskap.

Primære, sekundære, tertiære tidsaldre

Snart er Haugesund der Odda, Sauda og andre "nedlagte" industrier allerede er. Bare Oljefondet kan opprettholde bosetningen.

Mikrotransport

Flotmyr har vart for lenge. Fra internasjonale flyplasser med buss til Flotmyr. Hvor skal de reisende etter Flotmyr? De må spørre seg frem i Narvesenkiosken. Investorpengene må settes inn her: Ta hånd om menneskene og lede dem dit de skal. For en verdiøkning det er å bli tatt hånd om! Ledet ombord i tog, buss, båt og hotell.

SpaBadekar

Privatinvestor krever tomt av kommunen til egen vinning. Kommunen krever ikke noe igjen. Kommunen må kreve at Haugalandet får utbytte; ikke av hotellet, men av investeringen. Dette er forhandlinger, ikke sutring om hvem som skal få mest. Kommunens oppgave er tilrettelegging for alle. Da kommer utvikingen. Vi trenger fly, tog, vei; alt innover og utover.

SpinSpa

Tapsrisikoen for en investor med et nytt hotell er at terminalen som tar imot utenlands og utenbys reisende ikke finnes. Terminalen må finfordele reisende på Haugalandet og samle opp avreisende som tenker seg ut i verden. Denne sentralen, Terminalen ved Termene, vil skape en spin-off effekt som vil gjøre både investorer og ordfører svimmel. Et gyroskop som tar i mot og sender ut. En terminal knyttet til flyplass og flytt må bygges mellom flyplass og by, flyplass og kongssete, Bøvågen til Gardsvika.

Gard Tingstad

Seremonibygg for alle merkedagene; Gudstjenester, bryllup, konfirmasjon og minnestunder. Teaterboks og utedrama for Unionstid og Vikingspill, den gang Hogaland var Rogaland. En restaurant for å sitte og se ut over havet og himmelen. Eller har Hårfagre ødelagt for oss?

Speaker's Corner

Det er ikke bare Rådhuset som mangler en fløy. Gamle Jugend-Festiviteten kom først og manglet østre fløy. Så kom Rådhuset inn mot Festiviteten. To vingeklippede partnere. Planleggingshistorie er et totalabsorberende sort hull. Black Box Satire.

Dømt

Rådhusplassen begynte som klassisk majestet. Festiviteten kom den i forkjøpet og vingeklippet tanken om en nordre fløy. Nye Festiviteten fjernet Jugendepoken. Tinghuset viser at Rådhusplassen er nede for telling, dømt og fornedret.

Gordiske lymfeknuter

Å forbedre kailinjen i Haugesund har vært en lang kamp. Liberalister tar æren. De har holdt eiendommer i generasjoner, uten forløsende aktivitet. Hvor lenge kan en øse sand ut av byens vugge? Hvordan skal vi klare å få til et godt byansikt, og ikke et Muncheskrik?