Innlegg

Viser innlegg fra april, 2016

Fjerde før Mai

De gode menneskene i Norge må søke sammen og utvikle landet fra å være et kjipt frihandelsmarked til en stolt produsent av varer og tjenester verden vil ha. Nå blir samfunnsgenerert kapital stashet bort av emosjonelle grunner. Noen holder oss igjen.

Tredje før Mai

Norge kan deles inn i rike mennesker. Det er den ene prosenten som er de aller rikeste. Om vi øker til tre og fem prosent av oss er det fremdeles lang avstand i inntekt ned til folket. Hvorfor Høyre fikk støtte fra over tjue prosent når politikken går ut på å skape og vedlikeholde rikdommen hos denne énprosenten, evt. treprosenten av de rikeste? Høyre vet at for å kunne fortsette å flytte penger fra bedriftsoverskudd til private formuer så må de holde ansatte happy. Derfor har Høyre utviklet en helhetlig politikk for samfunnet. Den er bare god for de tjueprosenterne som stemmer Høyre; de som ikke vil vite hva som skjer med bedriftenes overskudd.

Håll’an kjetting!

Kommuneplan for Haugesund 2014-2030 og Norsk Design- og Arkitektursenter (DOGA). Haugesund har bedt om hjelp med selvbildet sitt. Med tanke på kommunesammenslåing er dette verst tenkelige handling på verst tenkelige tidspunkt. Klikk på Kommunesammenslåing merkelappen snarest!
Kjernepunkt i kommuneplanen er bygd på ønsker. Hvorfor det?

FKH On My Mind

Jeg får det ikke ut av hodet: treneren ropte "move the ball", og spillerne sendte sidepassning til ledig medspiller; for ikke å ha ballen for lenge. Dette var på Stemmemyren mot Varegg i dag. På syttitallet i sjette divisjon på grusbanene på Sletten fikk vi beskjed om at når en av oss hadde ballen så gikk de andre i offensive og defensive støtteposisjoner. Vi fikk lov å ta oss helt ut. Fotball var gøy etter Aajax-modellen. Avstanden fra syttitallet til nå er 40 år. Vi spilte tre divisjoner under tredje. FKH spiller tre divisjoner over tredje. Varegg var nær en seier i dag om de hadde visst hvor liten forskjellen er. 

Varegg 2 Haugesund 4

Et FKH på kommunale midler. Kanskje vi skulle prøve privat-stashede midler snart?

Økonomisk dyktighet

Når man ikke lenger mestrer høye inntekter stasher man der ingen kan se dem. Hvordan være faglig dyktig når man drukner i penger?

Andre før Mai

Arbeiderpartiet og Fremskrittpartiet kunne ha blitt de ansattes parti for produksjonslivet i Norge. Istedet sokner de til handelshusene som suger norsk næring til tæring.

Regionsmestring

I dag samles Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag til ett fylke, til én region. Trøndelag har alltid vært en sammenhengende region med Jemtland og Härjedalen inkludert. Kristiansund er også interessert i å samhandle. Haugalandet har ikke det samme nærvær i historien. Haugaland som næringsregion har vært forsøkt avviklet av svake ledere. Å lede betyr å gå foran. Om man er feig sitter man inne i en boks og gir instrukser med smørbrød til lunch. Haugalandet består av Sunn-Hordland i nord og Ryfylke i sør. Skillet mellom Hordaland og Rogaland gikk ved Ryvarden, der Norgesveldet dro vestover. Haugaland næringsregion kan samle styrke fra to fylker slik Trøndelag gjør nå. Kommunesammenslåing er ikke som å heie på det lokale fotballaget, men å skape en bedre fremtid.

Første før Mai

Norge har så mange flinke og forovervendte ansatte! Hvem er det som motarbeider dem?

Drakeseilas

Jeg ønsker alt godt til mannskap og skip når “Draken Harald Hårfagre” legger ut vestover havet. Måtte de komme hele fram og få ha gode minner om reisen. Jeg forstår ikke hvorfor prosjektet bruker det spanske America-navnet. Vinland-navnet har fått en opptur etter flere arkeologiske funn i Canada og haugesundsbåten kunne ha passet inn i denne oppturen for Vinlandsinteressen. Det er jo fremdeles tid til å koble seg på dette arbeidet. Jeg håper også at prosjektet ikke renner ut i fest og basar i USA fordi der finnes en vei til historisk berømmelse i klasse med Kon-Tiki. Den veien heter Nord-Øst Passasjen og runder Varangerhalvøya, Kolahalvøya og med russernes velsignelse et opphold i Kvitesjøen som Den Svarte Vikingen Geirmundur heljarskinn Hjørsson og slekta på 800-tallet. Reisen skulle fortsatt til Beringstredet, Alaska, Canada og USA. Dette ville ha satt nye dimensjoner på hva vikingene var i stand til. Klimaet var varmere men nå er det varmt nok til at reisen er mulig. God reise fo

Årabrot

Mens vi er inne på misforståtte navn så er Årabrot en klassiker. Både dumme og kloke menn har sagt at det er stedet der årene ble brutt dersom man rodde for nært land. Visdomstenner blir trukket. Navnet må deles i Åra som betyr en elv, en åre, og Braut som betyr en brøytning, en vei. Dermed betyr Årabrot et sted der en elv brøyter vei gjennom landskapet. Storslagent blir navnet når vi nevner Arbroath i Skottland. Arbroath er en by på 24 000 innbyggere og navnet forklares som av pictisk opprinnelse. Da kan det tilsynelatende germanske Årabrot ha blitt gitt av skotske bosettere på Vestlandet. Det kan også forklare de Årabrotnavnene som ikke ligger til en elv i landskapet. Det er gårder der skotter har slått seg ned og gitt gamlenavnet til gården sin. Dersom Årabrot er germansk har norske/danske bosettere i Skottland gitt navnet til det terrenget som passer. Arbroath har en elv som renner ut i havet. Arbroath passer. Saken er å gå bort fra naive forklaringer og heller se sammenhenger

Kvalvåg

Kvalvåg er del av Haugeunds hytteområde. Navnet får folk til å tro at der har vært mye kval der inne, og man ser for seg grindakvalslakt som på Færøyane. Slik har det aldri vært, hverken i manns minne eller i litteraturen som har overlevd. Navn som har med kval å gjøre har kanskje med kval å gjøre, men den viktigste opplysningen som ligger kodet i kval-navnene er at havet kveller, det kvelver mot land. Havet slår mot land ved Kvalavåg på Karmøy, Kvala i Haugesund og Kvalvåg i Ålfjorden i Sveio. De to første stedene har vi stått og beundret det sterke havet slå mot land. Kvalvåg uttales gjerne Kvelvåg. Der har ikke vært stormer i Ålfjorden som har fått sjøvatnet til å kvelve mot land. Innenfor  langgrunne Kvalvåg ligger Vigdarvatnet som før har vært del av fjorden. I en periode, kanskje rundt folkevandringstid har saltvannet vekslet mellom flo og fjære og dermed gått inn og ut av Vigdarvatnet, sjøen kar kvelvet gjennom vågen og inn i vatnet, og ut igjen. Kvelv-våg ble navnet på fenome

Nynett

London måtte bygge seg selv ut til det nettverket den er i dag. Nodene er de halvkjente bydelene som turistene ikke drar til.  På Haugalandet er nodene allerede fullvoksne bygder og nettverksbyen Haugaland har like stort utkast som Greater London. Haugaland har hei, fjell og marklandskap mellom nodene de interessante turistene vil ønske å dra til. London har sine commons utformet som parker uten turister. Haugalands turister vandrer i fjell, vannsporter i fjordene og ser solnedgangen i havet. Haugaland blir byen uten trengsel.

Klyngedrikking

Idéen om å ta bort de engelske pubene ble satt ut i livet for hundre år siden da bydelen Becontree ble konstruert med mange mennesker, 80 000, og fire puber. De ble ikke kalt puber men "refreshment houses" med sitteplasser. Baren var borte, "perpendicular drinking" var uønsket av London County Council. Dette må være idéene som har gitt norske byer en klynge, eller stripe med puber der en sitter lenge når en først er kommet til byen. Man blir sittende til det er for sent å fungere sammen med andre. Det er for langt hjem. Alkolovene har gitt oss drykkhusene i sentrum. Noen lokalpolitikere kaller det storbyproblematikk. Det er det ikke. London har lært av sine feil.

Happy Shakes

William Shakespeare wrote about the kings, not under any royal threat to his head, but under the protection of the City of London.  The kings of England had grown dependent on the income generated by  the trade on the Thames. The City needed to flex its intellect. Deal Done!

Tubular Bells

400 årsdagen for William Shakespeares død, og naboen har bestilt hagearkitekt med forhaustar. Greinetaren har gått i en time og skurret alle planer om å stemme pianoet og se NRK Netts The Hollow Crown om Richard 2. og Henry 4. Kanskje jeg skal montere grenrørsmanifolden på den gamle engelske MG'en?

Klyngedrikking

I déen om å ta bort de engelske pubene ble satt ut i livet for hundre år siden da bydelen Becontree ble konstruert med mange mennesker, 80 000, og fire puber. De ble ikke kalt puber men "refreshment houses" med sitteplasser. Baren var borte, "perpendicular drinking" var uønsket av London County Council. Dette må være idéene som har gitt norske byer en klynge, eller stripe med puber der en sitter lenge når en først er kommet til byen. Man blir sittende til det er for sent å fungere sammen med andre. Det er for langt hjem. Alkolovene har gitt oss drykkhusene i sentrum. Noen lokalpolitikere kaller det storbyproblematikk. Det er det ikke. London har lært av sine feil.

Nynett

London måtte bygge seg selv ut til det nettverket den er i dag. Nodene er de halvkjente bydelene som turistene ikke drar til.  På Haugalandet er nodene allerede fullvoksne bygder og nettverksbyen Haugaland har like stort utkast som Greater London. Haugaland har hei, fjell og marklandskap mellom nodene de interessante turistene vil ønske å dra til. London har sine commons utformet som parker uten turister. Haugalands turister vandrer i fjell, vannsporter i fjordene og ser solnedgangen i havet. Haugaland blir byen uten trengsel.

Vi bygde hva?

Danskene har Roskilde vikinghavn. De vet alt om å bygge vikingskip. Haugesund vet ikke engang hvor de flotteste vikingskipene ble bygget. Nidaros vet om sine. Den nye Haugaland kommune kan ha bygget skipene, men var det i Sunnhordland eller i Ryfylke? Eller begge steder? Sånn kunnskap kan man gå glipp av når muséene ikke er interessert i sammenhengen mellom Ryfylke, Avaldsnes og Sunnhordland. Eller når Haugaland Kraft ikke har forstått kulturbegrepet. Om du er FKH sponsor kan du få komme på sponsorevent på kaien i stedet for å spore Osebergskipet og skipsbygging i kraftlagets nedslagsfelt.

Ute av lodd

Når en by er for ung og for ny må den gjøre ære på landskapet og historien i nabobygdene. Byen skal være ressurs for området. Haugesund er ikke lenger torgby for jordbruket, derfor er der ikke noe funksjonelt torg som trekker kunder og selgere. Haugesund blir oppfattet gjennom sykehuset som er sentral for alle pasienter i distriktet. Parkeringssituasjonen viser at pasienter, besøkende og transportører ikke er velkomne, men utgjør et problem. Langveisfarende pasienter må parkere lang vei fra sykehuset. Det er på tide at distriktene overtar styringen med hva som foregår inne i byen. Få den i lodd igjen.

Kulturoverføringsbegrepet

Haugesund kommune må flytte investeringene sine i fotball over til litteratur og filmproduksjon. Fotball har ikke gitt kommunen eller produsenter fra byen noen fremgang i det hele tatt. Fotball kommer heller ikke til å generere fremtidige inntekter eller den goodwill som noen argumenterer med. Alle som er innblandet må være modne nok til å  gå videre. Utdanning og produksjon innen litteratur og film er å produsere og skaffe inntekt. Filmproduksjon gir også en vei fra skolegang til produksjonslivet. Haugesund og film har til nå vært en hyllest av fjes i stein.

Vingeberget

Busstasjonen i Haugesund har et overbygg som aldri har fungert som beskyttelse for reisende. Det har tilsynelatende heller ikke vært vedlikeholdt siden det var nytt. FK Haugesunds supporterklubb Måkeberget trenger en arena for vor und nachspiel. Brann-supportere, Viking-supportere, Vålerenga-supportere og alle andre kan sikkert ha glede av å møte FKH-supporterne under de beskyttende måkevingene ved stadion.

Det er på størrelsen man skal kjenne seg selv

Haugaland kommune er på samme størrelse som Vestfold, eller Østfold eller større enn Akershus. Her er rom for vekst. Da trenger vi nye politikere. Ikke de som tviholder.

Stortenkt

Det er bedre å gjøre noe stort for andre enn å holde igjen på nedarvet selvbilde. Karmøys politikere har lagd en isolert øy som passer inn i Stavangers utvidete selvbegrep. Haugesunds politikere har skapt en fortengt liten bykjerne med fokus på egen lidelse. Bergen vil gjenopprette Sunnhordland som er i ferd med å gjenopprette fordums storhet. Bømlo, Stord, Sveio, Etne og Vindafjord pulserer i lag for å ha den historiske sammenhengen de en gang hadde via vandrerutene. Alt dette er på gang. Sitt i ro og bli dominert, eller bygg det nye. Gjør om naboangst til nettverk. Haugalandet er et nytt samfunn av småbyer og bygder. Slik struktur gir styrke i motsetning til Stavanger og Bergens problematiske bykjerner fra middelalderen.

Gard replika

For oss selv og alle turistenes skyld, la oss lage minnekopier av grunnrissene til båtfunnet på Gard og de to grunnmurene, den rektangulære og den korsformede ved Haraldstøtten. Det er for innadvendt å ikke ha noe å hjelpe seg med når en skal vise fram Gard og Haraldsstøtten. Garden er de fem knausene som beskytter dagens campingplass mot sør. Dette er et naturgitt område å bo på, dyrke og forsvare, for å ta imot havet og lagre båter for å gå utaskjærs til UtSira. Skåre leidangen hadde kanskje krigsskipet sitt her. Se Ferriby for hvordan Isle of Wight gjorde det enkelt å få til en forestilling om hva som var.

Vikingland Haugesund

Haugesunds Avis og Haugalandnytt presenterer sammenslåing mellom Haugesund og Sveio ulikt. Haugesunds Avis underrapporterer kommunale beslutninger om samtaler og Haugalandnytt (FKH) er tett på saken. Initiativ er tatt. Dersom det blir sammenslåing vil Haugesund bli vert for Vikingland i Sveio. Etter hva som er søkbart er prosjektet fremdeles på leit etter finansiering. Da skulle en jo tro at miljøet rundt Haugesund kommune, Terraskandalen, Stadionplaner, og generell sponsing av profesjonell fotball og media i Haugesund kommune er på gang med nytt initiativ. Når alle elementene kommer sammen vil morobyen Haugesund ha underholdning for alle. Permanent vikingtivoli, fotball, jazzuke, filmuke mmm. Alt drevet av kommunale midler.

Kunstig samling

Kunstige Oslo, fattige Norge. Oslo mener å ha 500 000 turister og at bare 50 000 besøker vikingskipene. Det viser at skipene er feilplassert. Oslos løsning blir å forstørre problemet med et nybygg. Norge trenger en løsning. Middelalderkjernen i byene våre er for liten for ekspansjon og for små til moteordet fortetning. New York og de hurtigvoksende millionbyene viser hvordan det ikke skal gjøres. Ta hele landet i bruk så vi får en kvalitetvekst. Korrupt tanke og forestilling gir korrupt vekst. Å fremstille Norge for turister som ser seg om i Vika er synskverving. Tammere landskap finner du ikke. Turisme skal være å gi reise og arbeid til mennesker som ønsker å forandre livet sitt. Turister skal hverken samles i leirer eller ferjes rundt i buss og båt. Gi dem arbeidserfaring fra fiske og jordbruk, skogbruk og stølsbruk. La dem bygge kompetanse i overleving. Halvtårseining i Overleving. Realityseriene må nå bli turismenæring. Potensialet ligger i arbeidsledighet, permanent eller f

Utkant Oslo

Lavere kvalitet i utkant-Norge er en feil begått i Oslo.

Almost great, Stavanger

Stavanger kan ikke ha store planer om å legge under seg Rogaland, kommune for kommune, øy for øy, uten å kreve et departement og to til Vågen. Haugesund har jo et direktorat.

Mer byliv

Menneskene har forandret kloden for godt med fortetning i byer. Noen vil ha mer. Arkitekt vil ha flyttbare sjøboder. Det heter campingbiler. Du ser dem på Haraldshaugen Camping, i sjøkanten. De kan få kaiplass i Smedasundet når det blir fritt for glassvegger.

Mer Tesla

Tesla Motors viste fram billigmodellen sin halvannet år før den kan selges. Depositumet skal hjelpe til å produsere bilene. Lanseringen kom tidlig for å holde av kjøpere av konkurrerende merker. Der er et stort marked for å kjøre bil til forbrukersentrene. Teslamodellen er en rask femseters passasjerbil og ikke en familienyttebil, så hva skal den brukes til? Hvorfor enda en bilfabrikk når vi trenger å sette ned produksjonen? Aggressive fartsprestasjoner viser at bilen henvender seg til det store egoet som har brakt oss i den miljøknipa vi er i.

Landskapspolitikere

Politikere fra Karmøy, Haugesund, Tysvær, Sveio, Utsira, Bokn, Vindafjord og Etne er i drift. Dersom de ikke kommer sammen i en kommune åpner de for at Stavanger og Bergen deler opp hele Haugalandet seg imellom. De to byene har allerede begynnt prosessen. Hvorfor åpner Haugalandet seg for å bli pløyd opp av Bergen og Stavanger? Noen må gi slipp på å være ordfører og vara ditt og vara datt for at Haugalandet skal forbli selvstendig. Vi har potensiale til å dra ut overskuddet fra Stavanger og Bergen.

Avishierarki

Züddeutsche Zeitung, BBC og Guardian arbeidet fram Panama Papers saken. Aftenposten arbeidet med saken på norsk. Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad hadde saken på nettsidene  i dag. De hadde også om DNBs engasjement i korrupsjonssaken. Haugesunds Avis hadde ikke noe om hverken Panamasaken eller DNB. Haugalandnytt hadde ikke noe om noe. Jeg har ikke penger å sette på Panama, men vil ikke sette penger på et abonnement hos Haugesunds Avis som i viktige saker fungerer på nivå med FK Haugesunds lokale avis for småsaker. Når lokalaviser er av lav kvalitet er der ikke behov for dem. Ingen av de norske avisene skrev om FIFA eller UEFA i samme forbindelse. Züddeutsche Zeitung, BBC og Guardian skrev om FIFA og UEFA i forbindelse med Panama.

Volkswagen Bundeswagen

Deutsche Post har løst problemet hverken VW eller Tesla ønsker å løse. Posten løser problemet der det er. De lager sin egen bil for transportoppgavene i byene. De lager også egne sykler for budene. VW og Tesla ønsker ikke å lage bruksbiler uten lokal forurensing. De ønsker å lage raske biler for manndommen. De er redde for selvbildet sitt. Bundespost gjør noe med problemet der det er størst. De er en del av løsningen. Posten Norge er for små til løsningen, men Think var jo en start som ble stoppet. Det ville ha vært viktigere for Norge å bygge en industri enn å øke salgsvolumet hos importør.

Shortlist

Hva en større storkommune med naboer har mer av: Fjorder med forbindelseseid. To klostre, ett i nord, ett i syd. Skipsbyggeri med virksomhet tilbake til vikingtid. Baroni. Fire kongsgårder. Utstein, Avaldsnes, Kvinnherad, Fitjar. Fjellterreng. Forbindelse til Telemark og Agderfylkene.

Kommuneopplæring

Bilde
Kurs i kommunesammenslåing. Min egen kikk på en ny kommune. Klikk på etiketten "Kommunesammenslåing" for å lese hvorfor Haugalandet fortjener å bli helt. Jeg vant over terskelen.

Strømsgodset - FK Haugesund 2-0

Til en kvinnes æres Marienlyst, viste FK Haugesund vold som erklært virkemiddel. De brukte vold på banen og tapte spillet, kampen og omdømmet på det. De hadde også med seg banneret for Haugesund Wifebeaters. Hvor vanskelig kan det være å spille for Marienlyst?

FK Haugesund banker konene

Haugesund kommune forsyner FKH med penger. Klubben svarer med banner på Marienlyst Stadion i Drammen, på TV2 Zebra til hele Norge, i klubbfarger der det står Haugesund Wifebeaters! FKH må gjerne argumentere at det var supportere og ikke klubbes holdning til kvinner, eller hva som helst. Eneste motargumentet fra kommunalt hold er å stoppe pengestrømmen totalt og for all tid. Dette er holdninger som lever i NFFs ansvarsområde, der Haugesund er på farten. Norges Fotballforbund må ta affære eller godta at konebankere får skryte av sin egen kriminalitet. Jeg får høre at dette banneret har vært kjent siden 2013. Stadioneierne måtte jo tatt affære flere år siden! De kontrollerer jo hver reklamemeter. I tillegg kommer FKH spiller som ble utvist for to ganger å ha felt motstandere ulovlig, og TV2 som viste, men ikke klarte å kommentere bildene av banneret. Hvorfor tok de ikke opp saken i programmet Fotballkveld? Det var en bortredigering.

Slekters gangart

Den gang jeg spurte nærmere om min islandske slekt fikk jeg til svar at den var skrevet ned i Islendingaboken. En vennlig islending viste meg www.islendingabok.is og at jeg var i slekt med forskjellige kjente folk fra langt tilbake i tid. Der var flere prester. En av dem skrev ned den eneste rapporten om pestens ankomst til Norge rundt 1350. Jeg var ikke etterkommer av Snorre, men etterkommer av Sturla Tordsson, nevøen hans. Sturla er meg bekjent den eneste som har gjennomlevd og skrevet om to borgerkriger i middelalderen. Den norske borgerkrigen ble fortalt i Håkon Håkonssons Saga og den islandske borgerkrigen ble fortalt i Sturlungasaga. Der ble også Geirmundur Heljarskinn Hjørsson satt inn i den store sammenhengen etter at Snorre hadde redigert ham ut. Bra kjempa! Vi som er av islandsk slekt men ikke har islandsk personnummer har ikke adgang til nettstedet www.islendingabok.is. Det har Alltinget på Reykjavik bestemt som et kompromiss de kan leve med. Foreldrene mine, tre bestefore

Istorget

En ny torghall i Haugesund må gå i dybden. Ikke for å lage parkeringsplasser, men for å bygge fryseanlegg for ferskvarehandel og en skøytepark uten internasjonale mål. En gledespark der vi kan være glade og sosiale. Curling i by’n!

Greater Leirvik

Nå er det på tide for Leirvik i  Sunnhordland å ta formell kontakt med Lerwick, Shetland om framtiden. Forlovelsestiden er blitt for lang! Der er så mye fellesstoff å glede seg over.

Sunnhordland ut av Bergen

Jeg hadde tenkt å sende link til Sveios lokalavis, Vestavind, om at Sveionavnet kunne være det samme som Odense. Jeg så at Vestavind har gitt opp å fungere på nettet, men istedet trykker papiravis hos Sunnhordland Trykkeri. Jeg slo opp nettstedet til Sunnhordland, leste litt og tenkte at Vestavind var under sosialt press for å legge ned nettsidene sine. I alle fall ser bladet Sunnhordland ut som en avis som kan bli vår nye distriktsavis, Hardanger og Haugaland. Det er ingen grunn til ikke å omforme hverken seg selv eller de kunstige grensene som eksisterer. Sosialt press skal takles og mestres. Tenk om navnet på den nye storkommunen blir Sunnhordland kommune, Etne inkludert? Go Lerwick, Go!

Greater Stavanger, Greater Bergen

Ingen glemmer symbolmøtet Stavanger og Bergen holdt på fylkesgrensen på E39 for å utveksle bystrategier. Det betyr at Bergen har tenkt seg inn på Haugalandet, til midten, der de har gått med på en fredsavtale med Stavanger, som igjen har tenkt tanken på å overta Haugalandet. Den eneste begrensningen disse to byene ser er hverandre. Der er ingen mellom-makt. Det er som om uenigheten mellom kommunepolitikerne på Haugalandet er konstruert for å sette Haugesund, Karmøy, Tysvær og Sveio ut av spill. Politikerne våre ser ut til å være nikkedukker på andres hender. Bergen får Sveio og Tysvær, Stavanger får Karmøy og Haugesund. Kan det bli bedre?

Lederterapi

Politikerne i Karmøy kommune er redd for politikerne i Haugesund kommune og omvendt. Politikerne i Tysvær er redde for politikerne i Haugesund kommune men ikke omvendt. Tysvær er ikke redde for Karmøy, Sveio er interessert i Haugesund, men holder igjen. All denne politiske angsten er lettoppløselig. Slå sammen til én kommune der det blir alles anliggende å finne beste løsning. Det er så lett. Det er forløsende.

Kortdistanse

Nå er jeg god på kortdistanser igjen. Jeg leser nettoverskriftene hos Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Haugesunds Avis og Haugalandnytt. Aprilsnarrene stod ikke på startstreken, men Bergens Tidende lurte meg med riving av Byporten for et sykkelløps skyld. Det er akkurat slike ting jeg ville ha trodd at en arrangør som Ironman i Haugesund hadde gjort uten debatt. Min første reaksjon etter å ha lest BT’s overskrift var å hjelpe bergenserne. Nå trengte de meg. Byporten måtte reddes; av meg! Ettersom jeg ikke fant andre aprilsnarrer på siden gikk det opp for meg, som så mange andre ganger. Bergenserne har humor nok til å redde seg selv! Stavanger Aftenblad var sitt eget humørløse selv. Korrekt i alle saker. Ekspansiv som folket selv. Der var ingen aprilsnarrer. At fotballaget deres, Viking, trengte 25 millioner for å holde seg i Eliteserien er ikke en spøk og heller ikke en nyhet. Haugesunds Avis var sent ute, men rakk akkurat å bli nevnt her med sin oversikt over andres aprilsnar