Kvalvåg

Kvalvåg er del av Haugeunds hytteområde. Navnet får folk til å tro at der har vært mye kval der inne, og man ser for seg grindakvalslakt som på Færøyane. Slik har det aldri vært, hverken i manns minne eller i litteraturen som har overlevd.
Navn som har med kval å gjøre har kanskje med kval å gjøre, men den viktigste opplysningen som ligger kodet i kval-navnene er at havet kveller, det kvelver mot land. Havet slår mot land ved Kvalavåg på Karmøy, Kvala i Haugesund og Kvalvåg i Ålfjorden i Sveio. De to første stedene har vi stått og beundret det sterke havet slå mot land.
Kvalvåg uttales gjerne Kvelvåg. Der har ikke vært stormer i Ålfjorden som har fått sjøvatnet til å kvelve mot land. Innenfor  langgrunne Kvalvåg ligger Vigdarvatnet som før har vært del av fjorden. I en periode, kanskje rundt folkevandringstid har saltvannet vekslet mellom flo og fjære og dermed gått inn og ut av Vigdarvatnet, sjøen kar kvelvet gjennom vågen og inn i vatnet, og ut igjen. Kvelv-våg ble navnet på fenomenet. Kvelve kommer av tysk quellen og har kommet hit med folkevandringene. Ble dette navnet dermed gitt av folket fra Fyn, eller Skjoldungane fra Sjelland (Lejre og Roskilde) eller folket som kom fra Hedeby, dagens Schleswig-Holstein, de som laget båter lik Halsnøybåten, rett nord for Ålfjorden?
Dersom Skjoldungane kom til Danmark fra Nord-England så er ringen nær sluttet til navnet Årabrot ved Kvala.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Byggsympati