Innlegg

Viser innlegg fra april, 2013

Storhaugarsund

I Skåre var der mange gravhauger. De var store. En ble kalt Storhaug. Den lå ved sundet. Storhaugarsund ble til Haugasund. Haugesund by ble født ut av Torvastad i Skåre, landet som omgir Haugasundet. Skåre skipsreide ble opprettet av Håkon den Gode som et marinmilitært  baseområde. Skåre var næringsrikt og var sterke nok til å sperre av norskekysten fra Utsira til fjordstroka innafor. Skåre var landbase for sjøkonger i generasjoner før Håkon den Gode. Nedgangen kom da Norgesveldet ble gitt til fremmede makter.  Før skipsreidet ble opprettet gikk Skåre fra Utsira til Ryvarden, til Sveio og Kvalvåg i Ålfjorden, over til Haraldseid og Liareid i Skjold. Vestover igjen gjennom Aksdal til Salhus og tilbake til Utsira, Torvastad inkludert. Da kong Varin fra Skårestrand hadde vunnet over kong Augvald utvidet Skåre seg til Kopervik, over Eide der det heter Skår til denne dag. Utover Veavågen og til Utsira. Sagahistoriske personer fra Skåre var den beseirede Kong Augvald, Kong Hálf, Kong Varin,

Gardologi

Nasjonalmonumentet Haraldshaugen i Haugesund symboliserer eneherskeren. Historien går til Harald Hårfagres samling av norske småriker til ett rike.  Den symbolske betydningen kommer fram ved monolitten og den opprinnelig smale trappen opp. Her er det bare plass for den ene med all makt. Hopen er fylket rundt ham. Symbolikken som ikke synes er anleggets diagonale orientering nord-sør. Dette er nitti grader vridd i forhold til den tradisjonelle orienteringen av kirkene. Hvorfor? Fordi grunnmuren til en korskirke var på stedet før arkitekt Christie så an byggetomten. Her var ingen kongegrav, men en geometrisk figur, et symbol som kunne bygges videre på. Den øverste steinen i søylen har takformen fra en korskirke. Christies forhold til bygningsarkeologi og restaurering er dokumenterrt både ved Håkonshallen i Bergen og Nidarosdomen i Trondheim. Kongeinngangen til Håkonshallen er bygd om i ettertid og Nidarosdomens tårn er debattert siden ombyggingen. Det er all grunn til å demontere Ha