Innlegg

Viser innlegg fra 2009

Brudden Bue

Det var ikke Harald Hårfagre som samlet Norge til ett rike. Det var Snorre Sturlason. Han fortalte oss om et forent kongedømme med opposisjon og statskirke og plantet det i ynglingeætten. Så ville han at det skulle vokse som et tre. Med katolsk arverett.

Tivolimarkene

Den Norske Kirken som Snorre så på Gard, ligger begravd under statens symbol, Haraldshaugen i Haugesund. Grunnmuren av en korsformet steinkirke fra 1100-tallet er gått med til å bygge opp et festlig monument over en statssamling som aldri fant sted. Nå skal en hul bronsestatue settes over kirkeruinen. Marilyn Hårfagre. Initiativtakerne til statuen har allerede reist statuer ved hjelp av offentlige midler. Nå skal det skje igjen; fordi de vil. Kirken tier der gullkalven hylles.

Å kjøpe historien

Den fluktuerende tiden blir krøllet og vridd, når du tar den og kaller den din.

Brutte Lysbuer

Karmsund Bru slynger seg fra øyland til fastland med en yin og en yang, en harmoni mellom to folk i slekt. De vandrende billysene har forbundet oss mer enn noen fordums ferjereise. Veivesenets gylne gatelys har gitt forbindelsen gullverdi, med noen små røde varsellys for årvåkenhet. Barn skremmer hverandre med fryd i mørket. De setter lommelyktene sine under haken og lager skrekkfjes. Slik lyses Haugesund Rådhus opp og fasadene i Smeasundet. Hasseløybroen og Risøybroen lyses opp nedenfra. Karmsund bru lyses opp nedenfra. Nedenfra og opp langs søylene og under veibanen. Man lyser ikke ei gammel, ærværdig bru oppunder skjørtene. Det er vulgært. Lyssettingen av Karmsund Bru er uværdig den fruktsommelige damen. Med nennsom framferd kan man lyse opp arkitekturens verdighet, linjere hele veien med lys. Automobillysenes ilandføring må skje på en gyllen brolinje som spiller med veivesenets gylne lamper. Lysene må krysse kommunegrensen og knytte Haugesund Rådhus til Avaldsnes kirke i gull; til

Fåglane vett

Problemet med å lete etter Harald Hårfagres grav er at selv Snorre ikke fikk sett graven, bare noen steiner som hadde vært brukt. Så hvorfor ikke hedre andre? Som tidlig stortingsmann Storsteen som har en byste stående på noe som kunne ha vært Hårfagres gravsted? Der gamle trekirken stod på Hauge. Hvorfor Storsteen fikk byste og ble glemt? Han var jordfar da Haugesund fikk bystatus. Hvorfor ble han glemt?

FKH - Haugesund kommune 0 - 300 000 000

Fotballklubben Haugesund er et selvstendig firma på linje med mange firma i Haugesund. De var nær ved å få nytte verdier for trehundre millioner kroner av kommunens formue og aktiva. Om vi hadde fordelt disse midlene på 600 bedrifter i byen hadde hver bedrift fått givende 500 000 kroner. Det er samfunnsøkonomi, det! Å gi dem til lykke og bonusjegere er mental paralyse.

Brann - Rosenborg 1-1

I stedet for å angripe la Brannspillerne ballen i en annen Brannspillers komfortsone. Har de ikke lov til å feile heroisk lenger?

Nodekapping i sosiale nettverk

Hugg av den gordiske knuten i Haugesund ved å selge konseptet Sildajazz til private utviklere. Mye vil da slippe taket, fri til andre gjøremål.

Snorre Sturluson i byen

Haugesund har enda ikke takket Snorre Sturluson for å ha plassert stedet i verdenslitteraturen. Opprett et Snorreinstitutt ved høyskolen. Samarbeid med resten av landet og verden. Mye skal avklares enda før "ongane på Hauge" får støttå si.

Norgesveldet av hende

Bergenskongene hadde utøvende makt i Norge. Sverige, Danmark og den katolske kirken flyttet det norske kongssetet til Oslo der Norgesveldet kunne kontrolleres med letthet.

Uverdige menn

Norsk fotball svelger unna penger og kameler kontinuerlig, ute av stand til å si nei til de minst voksne spillerne.

Bergensvisitas

Jeg har sett meg gjennom "Bergens-billeder" av fotograf O. Schumann Olsen, John Griegs Forlag, 1927. Boken kommer med alle gode egenskaper intakt. Innbinding, papirkvalitet, typevalg og tidskoloritt. Fotografen har billedkunstnerens blikk for linjer og lys, kontrastomfang og øyeblikk. Gateløp, brolegning og husenes plassering og balansering i terrenget presenterer Bergen på sitt aller beste. Bilindustrien har fratatt oss dette linjespillet der den har plassert sin brutalarkitektur langs hver en gatelinje. Bilene stilles foran hver eneste første-etasje og over hver fortauslinje. Slik reduseres byens verdi. En hel etasje går tapt foran våre øyne.

Dativ flertall er min venn, ...

Onkel Snorre: "á Haugum" dativ flertall; "ved haugene". Altså gjelder det ikke vår tids Hauge, bydelen, men hele gravhauglandskapet "við Karmtsund". Hvor langt er Karmsund når der skal være et Haugasund med seileretningen "utnordr"? Er Karmsund lésiden fra Salhus og sørover til åpning, utsudr, mot Boknahavet? "útnorðr" Retning nord, ut av sundet. Haugasundet? Dimensjonene er nok større enn Smedasundet og bydelen Hauge. Det gjelder hele landskapet som sett fra f.eks. Salhus. Her er et Karmsund og et Haugesund. I dag er sundet Haugesund ute av soga. En ny by har overtatt navnet. Gravhaugene ved nordre del av dagens Karmsund, fra Salhus og nordover kan ha gitt opphav til Haugesunds-navnet. Haugområdet må utvides til Kvalahaugen og haugene på gamle Steinsnes og Austerheimsgårdene. Disse haugene og gården Gard kan ha vært egnet som kårbolig og gravsted for HH, så gamlingen ikke kom i veien for andre enn seg selv. Snorre så ikke haugen. Han

Et Tjora mot

Hafrsfjord er usannsynlig som kamparena. Innseilingen er for smal. Selv om vannet stod høyere før, er innseilingen så trang at man kan selge billetter der. "Fjorden" er for liten til at Hårfagre kunne ha ligget der med norgeshistoriens kanskje største flåte til da. Deretter ta imot en i tall jevnbyrdig motstander. At taperne flyktet over Jæren er ikke en stedsangivelse. De kan ha flyktet fra Boknafjorden og inn Gandsfjorden og videre over Jæren, rundt Tungenes og videre over land. Snorre har plassert det avgjørende slaget nærest mulig Skjalgssonslektens maktbase, Sola. Fordi denne grupperingen var den sterkeste opposisjonen til kongsmakten. Snorre henrettet også Erling Skjalgsson i Boknafjorden, på eller rett utenfor Soladynastiets kjerne. Litteraturmotivene er der som hyllest til norskekongen Håkon Håkonsson. Der er flere "Ut Mot Havet"-fjorder i området rundt kongsgårdene. Avaldsnes har fjord nordover ut mot Sletta og sør ut Skudenesfjorden. Utstein har havgapet r

Vi må grave

Siden det er en kommunal oppgave å sikre vår eksistens, kan vi begynne med bevisstheten om hvem vi er. Ansett kommunal arkeolog med studenter i praksis. Der er så mye å grave fram. Vikse, Gard, Rossabø. Vikse med vassdrag, Gard med vassdrag, Rossabø til sundet. Her har folk bodd i kommune med hverandre. Vi kan finne folkevandrere og sjøfarende fra indre Middelhav. Kanskje en konge. Graver vi i Haraldshaugen finner vi steinkirken vår og Hårfagres gravsteiner.

Synkverving

Tre menn ser for seg at kongen lå på Hauge. Han skal minnes som en mann på to meter og tjue, pluss sokkel. Oppgaven er for stor for dem. Småskolen sa at Hårfagre lå i Haraldshaugen sin. Nå er de på'an igjen. Denne gang ser de for seg at han ligger på Hauge. Ingen har gjort leksen sin. Her er den: Snorre: "De steinene som var i haugen den gang, og som vi talte om her, de står nå på kirkegården der". Snorre så bare hellen, hode og fotstein som antagelig var til gjenbruk på den katolske kirkegården ved Gard steinkirke. På samme måte som de er gått til gjenbruk i den symboløse Haraldsstøtten. Ansett kommunal arkeolog på åremål for utskiftning av idéer.

Kommunal komedie

Høyrekommunen vår har tro på kommunalt teater, drevet etter privateier-prinsippet. Der alle ofrer seg for en divin idé; med konflikter og undergang innebygd. Teateret organiseres ikke som et effektivt firma med suksess som naturlig følge av alles innsats og utbytte.

Dokumentert

Reklame er like tomt som Placeboeffekten. Den virker!

Verdensklasse

Når et menneske kan uttrykke for alle andre at redsel og glede kommer fra samme pustebevegelsen. Satt fri ved tekst, sang og instrument.

Olav H. Hauge

Verdensklasse.

Sondre Bratland Annbjørg Lien

Verdensklasse; uten mine ord.

Wales Russland 1 - 3

Da Wales utfordret og utliknet svarte Russland med høyere fart, økt presisjon, litt artisteri og to mål. Overskuddet omgjort til mål. Da Norge samme kveld økte tempoet mistet de kontroll på ballen. Det er alle disse marginene landslagsledelsen mener er små.

Lemenåret

Samfunnsregning må ta med at bilen koster samfunnet. Kanskje mer enn den betaler. Hva ingeniører ikke regner på er politisk kostnad. For at et produkt skal kunne produseres må arbeidstaker transporteres fra hjemmet, til jobb og tilbake. Denne teppebevegelsen av biler må tas med i kostnaden på varer og tjenester vi produserer. Enkeltbileier er ikke moralsk eneansvarlig for kostnaden av all produksjon. Transportkostnad av elever og arbeidstakere må inngå i alle varer og tjenesters produktkostnad. Ikke i et regnskap over hva bilen med forurensing og ulykker islolert koster samfunnet. Menneskelig virksomhet må forandres. Bilen er bare et tydelig tegn, en syndebukk for våre egne unnlatelser. Forbruks og produksjonsmønstrene må forandres. SVs forurensingsfrie bil kommer aldri til å lages. All bevegelse krever energibruk. Rart av SV er mot bil, men for opprettholdelse av all produksjon som vi kjenner den. Arbeidsplassromantikk.

Island - Norge 1 -1

I media sies det at det var Islands skyld at Norge ikke vant.

Jernmarginene

Norges Fotball Forbund har som mål å bli blant de tyve beste i verden. Fordi marginene er små i internasjonal fotball. Men; det er de samme marginene som har gitt oss det støpte styrkeforholdet mellom nasjonene i alle tider.

Liareid Sveio

Hvilket sted. Når man kommer fra sørøst kjører man inn i et mildt landskap med fremmed arkitektur. Moden og tiltalende arkitektur og med avisen Vestavinds artikler om veien mellom Liareid og Valevåg begynner undringen: Hvor mye vi ikke vet. Fordi vi aldri har spurt. Stein har alltid vært handelsvare, fra før steinalderen. Hvorfor der finnes Grorudstein i Sveio er kanskje ikke så rart. Om vi skal forstå dette historisk må vi også ha noe om når steinen kom dit. Oppdageren av denne steinen, Trond Lier, gjør seg tanker om romertid/ folkevandringstid. Hva da med kileskrifttydningene i Viksefjorden og på Utsira. Han har lagd spenning av europeiske dimensjoner. Kan denne Grorudsteinen ha blitt hentet fra en av storgravene på Haugalandet? Etter et gravhaugprosjekt som ikke ble noe av, pga Harald Hårfagre? Kan steinen ha blitt ført til Liareid som en del av Geirmundur eller Håmundur Hjørssons forpurrede planer om egne gravhauger? Har de hatt forestillinger om gravhaugstyling? Vi må spørre m

Grønne SV

Sony Ericsson snakker om grønn telefon med reklame for å få opp salget; for å få opp forbruket. SV trenger økt forbruk, økt produksjon og økt inntjening i toppen av næringskjeden for å hevde sin eksistens. Kampen for den lille forbrukeren.

Gammelnorsk Lagånd

Det går igjen rundt landslaget i fotball. At det er uforståelig hvordan vi kunne tape så mange poeng til Island. Hvorfor ikke spørre dem og lære av dem? Om vi ikke spør dem; hvem er da minst?

SV analyserer seg

SV skal redde verden ved å vente på drømmeteknologi. At vi kan kjøre bil uten utslipp; uten energibruk? At bilproduentene skal produsere og tjene som før, bare uten forurensning. Forbrukerne skal altså opprettholde bilindustrien på fjorårsnivå. Akkurat når vi hadde trengt å bruke bilene mindre og holde på dem lengre. SV vil ikke stanse krig eller redusere fly og båttrafikk. Stoppe ineffektiv busstrafikk eller omstrukturere næringslivet til beste for alle i hele verden. Ikke nå lenger. Overproduksjon og dertil hørende usunn konkurranse. Bruktbilene som ikke lenger har noen naturlig fiende står overalt. SV må gjøre noe med produksjonen, ikke håpe at undere skal gøre produksjonen ufarlig. Romerriket består den dag i dag. Det forandret form da det tok til seg kristendommen. SV føler seg trygge i posisjon og kan begynne å stemme ut fenomener de ikke liker, som religion. Romerriket, kapitalisme og krig. For så å overta et samfunn uten disse kreftene. Småborgerlige mobbere som de er.

Hønefoss - Kongsvinger 3 - 1

Publikum holdt koken; spillerne kollapset. Slik er det ikke i eliteserien. Eller?

Haugeund Museums idédugnad for Dokken

Haugesund husker bare den senere tids historie. Hasseløysund og Haugesundet er mer enn 150 år gammelt. Fra dette sundet går naturlige veier opp til dagens og fortidens Skåre kirke. En haug og en topp som har i seg mye mer historie enn vi kan se. Kronå, Storsteen og vindmølle var også falt ut av Museums Minde. Snorre og Ágrip har gitt Haugesund en middelaldersk datering. Stikkordet er Skåre, Haugar og religion. Krosshaugen, Utsira, Vikse og Kvalavasssdraget. Nordre del av dagens Karmsund er Haugasund. Gravhaugasundet. Gravene er og var på begge sider av vannveien.

Rene ord, Rene penger, Ren lut

De samme investorene og de samme lederne og de samme lykkejegerne har befolket bakrommet i norsk fotball siden sist Drillos og Rosenborg begeistret. Den viktigste forandringen er den internasjonale nedturen. Færre sponsormidler vil skrubbe bort de som ikke bidrar.

Mellom gravhaugene

Veivesenet lager ny vei mellom gravhaugene nord i Haugesund. På hver side av trasé-en er der gravhauger, uten at Arkeologisk Museum i Stavanger har fattet noen interesse. Kanskje fordi Haugesund aldri har tenkt at det kan være noe her. Gard har vært både bondegård, vaktpost og religiøst hovedsete lenger enn noen kan fortelle. Bare peke og se. Veitrasé mellom hauger er gammelt nytt for kjentsfolk. På Gard er veivalget rikt fordi haugene ligger tett i vifteform mot det som i dag er Haraldshaugen. Der Gard steinkirke lå, et tidligere kultsted i og med Krosshaugen, i og med steingravene ved havet. Viktigere enn Hafrsfjord som ikke har noen arkeologiske funn.

Norge - Makedonia 2 - 1

Medgangskommentatorer Medgangsspillere Medgangsledere Forutsatt at Makedonia var så dårlige som kommentatorene sa, hvorfor var ikke Norge bedre enn det vi så? Spillerne har nok krefter til å styre kampen, men ikke ballen.

Odd - Brann

Peter Kovacs handling viser at han ikke behersker den fine forskjellen mellom sosiale avtaler og usivilisert herjing. Han og Odd-trener Dag-Eilev Fagermo fryder seg i en fotballkamp der dommer som person og arbeidslag ikke våger å gripe inn når fotballens sivilisasjon gjøres narr av. Norges Fotballforbund var største taper. Det er simpelt å møte en duellant under et regelverk man ikke har til hensikt å respektere. Dette utløser raseriet og volden vi alle kan utøve, ikke bare tapende fotballspillere. NFF er spilt av banen av profesjonelle hensyn (utbetalte penger). Media jubler med Peter Kovacs og Dag-Eilev Fagermo, Odd og Skien. Dette er underholdningen deres; vi vet hva som kommer derfra.

Tårnplassen

Rådhusplassen i Haugesund har sitt nord-østre hjørne. Her er en ledig tomt. Den har aldri vært bebygd. Rådhusarkitektene foreslo hus her for å gjøre tydelig sitt italienske perspektiv. Festivitetens søyler gav søyler til Rådhuset. Festivitetens romerbuer gav romerbuer til Rådhuset. Festivitetens keystonebuer gav keystonebuer til Rådhuset. Festivitetens runde strålevinduer gav Rådhuset halvsirkelvinduer med strålesprosser. Festivitetens tårnkropp gav Rådhuset tårnkropp tett inntil Festiviteten. Så ble Festiviteten revet og Rådhuset ble liggende alene. Uten arkitektenes visuelle anbefaling for nabotomten og uten Festiviteten som inspirasjon for den nye stilen. Nå er det bare Rådhuset og KM huset som tilhører den gamle stilen. Nye Festiviteten sammen med Høyskolebygget og det lille, men brutale Tinghuset har satt en stil som ikke vedgår hverken Rådhuset eller Rådhusplassen. Derfor gravemaskinene. Man visste ikke hva man gjorde da man rev gamle Festiviteten. Bare hva man ville. Mer gardero

Rosenborg - Viking God kamp

Viking hevet seg mot et bedre lag. Det bedre laget vant.

Destinasjon Hogaland

Kommersielt glimt i øyet kan aldri erstatte kunnskap om hvem vi er og hvor vi kommer fra. Haugesund by har bare betalt for sin egen tilblivelseshistorie. Den er ikke salgbar. Haugalandnavnet er for vanskelig å håndtere. Fordi vi ikke har investert i vår egen langtidshistorie, vår egen selvinnsikt. Derfor har vi ikke noe å selge. Vi er uforberedt uten melding og egenmeldingen er uselgelig. Vi er ikke Legoland, vi er Hogaland. Destinasjon Haugesund og Haugalandets problem er å overbevise om at Haugesund er kapital for det salgbare Hogaland. Vikinglandskapet som er Jæren, Ryfylke og SunnHordland.

Selvutsatt

Tredjekandidat for Høyre Rogaland ved Stortingsvalget 2009 Arve Kambe koblet i en lokal-TV sending motivasjon i skolen med motivasjon i Manchester United. Unge menn ville ofret for å bli mangemillionærer på fotball, få bildet i spesialblader og vanket i kunstlysene. Publisert bilder av seg selv idet de scorer på flere arenaer. De ville gitt alt for mye mindre enn det Manchester United tilbyr. Dette er ikke motivasjon. Det er selvtilfredsstillelse. Skolen består av voksne menn og kvinner som vil arbeide blant barn og ungdom. Et vanskelig arbeide som krever mye mer enn basisferdigheter som å lese spillet og ha raske reflekser. Å stå i dette arbeidet krever mye motivasjon og fortløpende klargjøring av egne motiver.

Eirik Solheim SV Stortingsvalg

Eirik Solheim SV sa i Stavanger at vi snart skulle få store, fine familiebiler med elektrisk motor. Ikke sånne rare små som til nå. Og så skulle Stavanger få bybane, selvsagt. Det er de samme menneskene som kjører familiebiler i dag og ikke bruker kollektivtransport som eventuelt skulle ha brukt bybane eller ny flott elektrisk bil. Altså skal vi ikke forandre på våre forbruksmønstre. Vi skal kjøre like langt, like ofte, forbruke like mye energi. Det er bare snakk om en omfordeling av energibruken. Skal elektrisistet brukes i de rike land, mot en høyere pris? Mens bensin skal eksporteres til de land som ikke blir i stand til å opprettholde elektrisk transport? Energi i balanse: SV går til Stortingsvalget på Eirik Solheims uttalelser.

The Expendable

Er tredje Stortingskandidat Arve Kambe blitt lurt av sentralledelsen i Høyre til å stå fremst og si de mest fremskrittsvennlige setningene?

Stå fram, kandidater!

Stortingskandidat Arve Kambe sa på lokal-TV omtrent: Utdanningsministeren tenker bare på epler og gulerøtter. Derfor går det galt med den norske skolen. Derfor må Høyre komme tilbake og redde skolen. Dette er tilpasning til Frp. Hvem i Høyre har tenkt å stå på Stortingets talerstol og snakke så hjelpeløst? Det er ikke å svikte velgerne om man trekker sitt kandidatur. Tvertimot.

Hvem i Høyre?

Høyres Stortingskandidat Arve Kambe er tilbake fra landsmøte. Han avslører at Høyres skolepolitikk er lite gjennomtenkt og dårlig formulert. Kanskje han ikke er noen god representant for en dårlig politikk? Kanskje han bare er representativ for partiet? Det vil vise seg hvem som forstår.

Molde - Viking Lett match

Lettbeinte og sterke Viking. Snart får spillerne bestemme selv i angrep.

Sagamotiv

Forfatter Jan Kjærstad sier i forordet til Samlagets Eddautgivelse (20022002) at verket er norsk eller i det minste et felles norsk-islandsk verk. De som skrev ned eldre Edda tilhørte en folkegruppe som forlot den gryende statsdannelsen Norge etter et politisk oppgjør. Det nye Norge, som ble til Norgesveldet, fortrengte det gamle Norge som eide den norrøne fortellertradisjonen. Den eldre Edda ble aldri forsøkt nedskrevet i Norge fordi forutsetningene ikke var tilstede. Islendingen Snorre skrev den yngre Edda og hyllet norskekongen med ideologi og vers, gylne trær og levende hår. Kong Håkon Håkonsson var det endelige symbol på norsk middelalderstorhet. Han drepte den islandske poeten, vitenskapsmannen, dramatikeren, historikeren og politikeren Snorre Sturlason. Dette gir ingen eiendomsrett til hans unikt islandske produksjon. Edda er islandsk litteratur. Hvorfor er islandsk middelalderlitteratur interessant for Norge? Fordi den kan gi Norge en posisjon i den norrøne synkvervingsverd

Vålerengen - Brann - Miss Marple

Miss Marples manager, Agatha Christie, sier at det er lett å legge beslag på andres oppmerksomhet. Særlig når den forrige oppmerksomhetsholderen er av lav kvalitet.

Rosenborg - Brann Sektorfotball

De løp og løp i rette linjer og avleverte ballen i de samme rette linjer. Farten gjorde det vanskelig å avlevere ballen over større sektorer enn 45 grader. Briljant fotball forutsetter ro og balanse.

Viking - Start Demp entusiasmen

Hver gang en Vikingspiller dempet ballen kunne jeg bytte kanal til munkelivet i Karelen. Tilbake til Vikingkampen kunne jeg se Startspillere hente ballen fra Vikingfoten.

Augvalds hellige ku

Det grunnleggende gode med Haugalandet er landskapet. Resten må vi arbeide for. Hogaland er urnavnet vårt. Fruktbart landskap som gir beite for dyrebare kyr. Kanskje det var innvandrende germanske stammer som gav landskapet navn. For å holde kyr, leve og la leve. En livsform som ble samlet til ett rike. Norgesveldet Håkonar Håkonsons.

Eierskolen

Arve Kambe, Høyre, sa at lærerne i statsstøttede privateide skoler var mer motiverte enn lærerne i offentlig skole. Han sa ikke noe om hva motivene deres var. Han sa ikke noe om hvordan motivasjonen blir målt eller hvordan den blir forvaltet. Der var ingen offentlig ansatte skolefolk tilstede. Slik snakker en som vil på Stortinget. Løst og overledig. Privateide skoler med statsstøtte skal levere kvalitet. Derfor knyttes offentlige krav til støtten, til produktet. Det er akkurat som i handel og næring. Samfunnet kjøper og stiller krav. Bedriftseierne må innfri. Produsere til spesifikasjon. Eller la være å ta imot pengene og så selge et overlegent produkt. Først da har de overlegen motivasjon. Velkommen etter!

Svindyr presse

Haugesunds Avis har en presse å fore. Ikke med journalisme, men med annonser. Pressen er et økonomisk rovdyr. Snart går den ikke rundt lenger. Journalisme er fritt, ikke-stedbundet. Menneskers nedtegnelser på tavler og blog. Journalisme er å spørre og søke; på nettet som vi alle gjør.

The Lloyd Webbers i Haugesund

Vår Frelsers Kirkes kantori. W.S. Lloyd Webber: The Saviour. Genlikheten ligger i cellodynamikken i Jesus Christ Superstar's melodier og Yppersteprestkoret med Annas og Kaiafas. Kirkekoret holdt nok en konsert med kvalitet og innhold.

Brann - Stabæk

Stabæk lignet Sandefjord. De løp og løp og lagde situasjonene. Brann lignet seg selv for året. Dårlig trent, Dårlig på fot og avgjørende feilgrep fra benken. Skallebank?

Skjold i Rogaland

Skjold var et hertugdømme. Ikke fordi skjoldabuen hadde store mansjetter, blonder på brystet og silkestrømper. En hertug var en hertog, en som kunne komme dragende med en hær og forsterke kongens hær. Skjold hadde næringsgrunnlag utover jordbruket; de hadde lov til å kreve avgift for å dra båter over land fra Boknabassenget til Hordabassenget. Skjoldafjorden kan bli det store padle og seilestadion med hjelp fra Tysværpadlerne. Triathlon får en ny betydning med løp fra Bergen til Stavanger over Skjold i Rogaland.

Sandefjord - Brann

Lagenes iboende intelligens kan være den samme. Sandefjordspillerne fikk slippe intelligensen løs, finne ut hvor bergensernes trikkeskinner lå og løpe i alle de andre gatene fram mot mål. Det er frustrerende å bli pålagt andres usikkerhet. Branntrener Steinar Nilsen viste at han ikke var trygg på egen autoritet.

Å drepe en TV kamp

Lagene stiller med nye spillere for å bli bedre enn i fjor; fordi de har lært. TV2 stiller med de samme kommentatorene, med de samme holdningene, det samme ordforrådet, den samme innsikten i seg selv og den utførte jobben.

King of lollipop

Slikkepinnemannen Elton John skal lage underholdningsshow i Haugesund og ordføreren er begeistret over at han skal spille foran det rosa rådhuset. The Day "Your Song" Died.

Hjemmekontoret Haugesunds Avis

Hvorfor eie når man kan leie hvor som helst?

"No assets" Haugesunds Avis

Haugesunds Avis sitter uten formue og uten redaksjonsgenerert kapital. Det synes på diversifiseringen; reiselivsvirksomhet og reklameombæring. Hvem vil kjøpe en bedrift som har posisjonert seg for konkurs? De som sitter med den forrige formuen?

Lær av krigen

I disse Max Maniske tidene er det viktig å hente nyhetene i smug fra BBC i London og ikke propagandaministeriet Oslo.

Sort lavtrykk

Haugesund har barneteater. Nå har vi fått enda et barneteater fordi det kommunale voksenteateret bare tjener penger på barnestykker. Haugesund har BlacBox teaterscene for tenåringenes videregående utdanning. Nå vil lysende krefter ved kulturkontoret ha kommunalt sort hull. Her er ikke snakk om gjøgling på den offentlige piazzaen, men depresjoner gulpet ut og komprimert inn i det mørkeste avløpet menneskene vet om. Fløytespilleren gikk inn først men vi kan ikke høre ham lenger. Narren som tok med barna har ikke kommet ut igjen...

Sukkenes teater

Langt framskreden haugesunder vil ha overbygget bro mellom kulturkontoret i Festiviteten og Et Sort Hull i bakken på Rådhustomten. Hullet vil underminere den italienske stilen ved Rådhuset. Som arkitektene viste, trenges her stilrene bygninger både i nord og i sør for å balansere Rådhuset. En gjenføding av bygningens verdighet er å fullføre utkastet til arkitektene. I stedet for verdighet i arkitektur får vi se tomheten bak kulturmaskene.