Gå til hovedinnhold

Eierskolen

Arve Kambe, Høyre, sa at lærerne i statsstøttede privateide skoler var mer motiverte enn lærerne i offentlig skole. Han sa ikke noe om hva motivene deres var. Han sa ikke noe om hvordan motivasjonen blir målt eller hvordan den blir forvaltet. Der var ingen offentlig ansatte skolefolk tilstede. Slik snakker en som vil på Stortinget. Løst og overledig.
Privateide skoler med statsstøtte skal levere kvalitet. Derfor knyttes offentlige krav til støtten, til produktet. Det er akkurat som i handel og næring. Samfunnet kjøper og stiller krav. Bedriftseierne må innfri. Produsere til spesifikasjon. Eller la være å ta imot pengene og så selge et overlegent produkt. Først da har de overlegen motivasjon.
Velkommen etter!

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Sammenslåing av kommuner krever nytt rådhus. Et spennende amfi nær T-forbindelsen der alle er velkomne og alle politiske møter er nettkringkastet av kommunen selv.Haugesunds eksisterende rådhus kan rives slik dets inspirasjonsbygg, Festiviteten, ble tatt ut av tiden. Rådhuset kan også bli et billedgalleri for modernismen, husets egen epoke. Som formspråk for moderne demokrati fungerer det ikke.

Tomatfjes

Hvorfor dra ut på landet for å ilegge bøndene avgift når det er Oslo som er miljøproblemet?
Hvordan gikk det med denne miljøbobla?
Miljøkrisen vår er global. Tomatdyrking har sitt kraftbehov om tomatene produseres i Norge eller i Nederland eller Spania. Miljøpartiene Frp, Høyre og Venstre ser det ikke slik. De lar import av tomater foregå uten miljøavgift. De har ikke mandat innen EU slik at de kan øke avgiftene i Nederland og Spania. Det de kan gjøre er å kompensere norsk toamtproduksjon for å gi like vilkår som EU, eller legge på importørene en miljøavgift da produksjon og miljøforurensing er global. Import er global forurensing og må miljøbeskattes for sin produksjons og transportforurensing.
Importørene slipper unna med forurensingen sin fordi de er nær politikerne, også kallt korridorpolitikk. Minkfarmene på heia ble skviset fra miljøkvisene i Oslo.
Tomatdyrkerne på naturgass må betale CO2-avgift mens tomatimportørene på dieselavgass slipper å betale for Tomatimporten som foregår…