Innlegg

Viser innlegg fra 2020

Utsikten fra Jåttå

Stavangers tilblivelseshistorie er enkel. Importhavnen Hafrsfjord i Sola mistet posisjonen sin da Olav den Hellige drepte Erling Skjalgsson - «jarlen» fra Sola. Kirkesetet ved Hillevåg gikk inn i maktvakumet. Kirken var på aktiv jakt etter posisjoner i Norge. Her kom en anledning i det Snorres År 1028. Stavanger ble ikke grunnlagt i 1030, men den odde kirken i byen kan feire sin begynnelse i 1030, en god årgang for identitet og feiring.
Var drapet på Erling Skjalgsson et hellig bestillingsdrap? Tok Tore Hund hevn på Stiklestad?
Hvorfor ble Erling Skjalgsson redusert fra jarl til konge på haugen? Mordet på Erling Skjalgsson var antagelig et bestillingsverk av pre-biskopen i Stavanger. Sola avtok og Stavanger vokste etter 1030 Ω

På Glatte Stene setter Han Dem

Putin er keiseren som mener at alt kan styres fra Moskva: USA, Tyrkia og Libya. Hvor skal han hen?
Xi vet at alt kan styres ved filosofisk-økonomisk krigføring i stedet for en militær krig som bare vil påføre Kina forsvarssår og evig motstand. Handel er en smoothie. Ω

Hodereformen

Før var det fylkeskommunene som skulle legges ned. Nå er det kommunestyrene som skal legges ned. Bergen Frp er lagt ned og blitt til Vestland Frp. I praksis skal antagelig fylkespartiet Frp avgjøre saker i Odda, Sogndal, Voss, Førde, Flora og Stord. Stavanger Frp fomler med hardball’en og skal antagelig bli Rogaland Frps fylkesstyre, etter å ha lagt ned Egersund, Karmøy, Haugesund, Sauda og alle bygdalagene som lokalpartier. Partiet går foran andre politiske parti ogvedtar, som Frp i Bergen, å bli fylkesparti. Rogaland Frp kommer til å bestemme hva som skal menes i Egersund, Karmøy, Haugesund, Sauda og alle bygdalagene, som Tysvær med petroleumsraffineri. Poenget med de utvidete fylkene er å legge ned kommunestyrene. Lokalstyre koster tid og penger og kan ekspert-overstyres fra sentrale hold. Vestland Frp mener å vite at de kjenner Sogndal godt nok til å bestemme i Sogndal. Kanskje blir lokalpolitikk i Førde avgjort i fylkespartiene i Vestland? Kanskje har Frp ambisjonen om å gjeninnf…