Innlegg

Viser innlegg fra august, 2015

Payback 1

Fotballklubben FK Haugesund har aldri vært en fotballklubb. FKH har vært et firma som i stort er bygd med kommunale midler. Nå utvider firmaet, fremdeles med kommunale midler, og kjøper opp tre bedrifter. Dermed er FKH-skandalen et faktum, et kommunalt finansiert medieoppkjøp. Hva er kommunens motiver for å være med? Haugesund påførte seg Terraskandalen selv, FKH har de finansiert gjennom sponsoravtaler via Haugaland Kraft og eiendomsavtaler om Haugesund Stadion. Nå er tiden inne for å kreve pengene tilbake. FKH har forledet kommunen. FKH har utgitt seg som hjelpetrengende, viktigere enn menneskene i Haugesund.

Payback 2

I 1662 fikset Stavanger seg med en lov om at bare Stavanger fikk drive handel i amtet. Dermed måtte handelssteder som Nedstrand og Egersund innstille produksjon og handel med utlandet. Kjøpsstedet Kopervik var sjanseløse. Produksjon og vekst var umulig. Nå er det tid for det glupske Stavanger å betale tilbake tapt fortjeneste over flere hundre år, før de har tenkt seg å vokse inn i himmelen.

Payback 3

Gründere og andre genier lykkes ikke i Norge fordi Handels-Høyre har lagt til rette for billigimport. Dermed har det vært umulig å holde et industrielt produksjonsmiljø i gang. Dermed er det ikke nok næringsvirksomhet til knoppskyting med nye idéer og nye produkter. Den norske el-bilen Think ble lagt ned av handelslivet. Den ville ha vært et hinder for import av kommende el-biler fra de store bilfabrikkene. Import av nye el-biler ble hjulpet fram med avgiftsfritak og bussfiler. Slik ruineres Norge. Pengene finnes enda et sted. De må settes inn i produksjon av biler vi trenger. Ikke luksus el-biler tilpasset eierne av fabrikkene. Vi kan lage biler.

Payback 4

Haugesunds Avis har sponset FK Haugesund med ukjente mengder penger og gratis redaksjonelt arbeid fra FKHs opprettelse. Nå former FKH seg til å bli mediehus og konkurrent til HA, ved hjelp av HAs penger og arbeidskraft. Avhengighetsforholdet kommer til å fortsette. Vær din egen sannhetsleiter.

Payback 5

Haugesund kommune er satt i en dårlig situasjon av FKH. Det har vi ikke bruk for. Haugesund kommune samarbeider nå med mediefirmaet FKH om produksjonslokalene (Haugesund Stadion og TV Haugalands studio). Haugesund kommune sponser FKH via Haugaland Kraft med et beløp Haugaland Kraft ikke ville oppgi på forespørsel i TV Haugaland. Dette er full resirkulering og vanntett mot omverdenen. Haugesund kommune eide Stadion. Nå kan det mistes. Haugesund kommune må si opp sponsoravtale med FKH via Haugaland Kraft. Haugesund kommune må si opp samarbeidsavtale om Haugesund Stadion og ta tilbake hele anlegget som kompensasjon for å ha blitt lurt inn i et upassende forhold. Dersom FKH flytter til Vea og kaller seg noe annet så er det sikkert like greit. Storkommunen lokker. Sognepengar er et begrep fra Sogn og Fjordane. Framtidige kraftpenger et annet.

Bybussen

Bussnettet i Haugesund bestemmes fra Stavanger slik at eierselskapet Kolumbus får utløst maksimal støtte fra Staten. Dersom inntektene fra billettene er viktige kan Haugesund drive eget selskap som før i tiden. Vi kunne allerede hatt elektriske busser i Haugesund.

El-buss i Haugesund

Gjenopprett Bybussen som driftsselskap. Få bort Kolumbus. Trafikker hovedveiene fra ytre nord til ytre sør, ytre vest til ytre øst og gjør avgangstidene så hyppige at “det går alltids en buss”. Mindre busser kan fylle ut dette større nettet. I dag må vi se etter om rutene er nedlagt, eller om vi blir tatt med på en rundtur vi ikke liker. Buss til sentrum kan bli tre minutter. Gå til byen er tjue minutter. Buss til byen er tjue minutter. Dette får Kolumbus statsmidler for å opprettholde. De fryder seg over “job well done”.

Busser i Bergen

Bergens elektriske ferjeselskap, trikken og trolleybussene gjorde Bergen spesiell. Biltrafikken kom for fullt på syttitallet og kvalte gatelivet. Politikerne fant løsninger for å slippe til enda flere biler. Det klarte de. Det var ikke nok. Teoretikerne mente at kollektivtilbudet var løsningen. Dermed måtte man jo ha trikken tilbake, selv om løsningen lå i busser med elektromotor. Nå har Bergen nok en nevroknute å hogge over: Skal bybanen gå over Bryggen eller ikke? Noen fant den geniale løsningen å sluse biltrafikken forbi byen. Hvor skal egentlig disse bilene som kan sluses forbi hele byen? Skal de på Stadion? Stavanger har enda muligheten til å elektrifisere bussparken.

Gravhaugen Rossahaug

Ved Haugasundet er en gravhaug som lyser i gullet fra solnedgangen i nordvest, solkultens ultimate situasjon, det gyldne horn. Den gravlagte kan følge solen midtsommers og våkne igjen i nordøst. Om vi gjenværende følger solen i båt kommer vi til Færøyene. Navnet har ingenting med får å gjøre. Det er i slekt med Førde og Færder og Fjord. Det er et navn for navigasjon. Fortsetter vi kommer vi til Island, som forfedrene våre. Gravhaugen Rosssahaugen er truet av blokkbyggerne. Sundet fikk navn etter disse gravhaugene. Byen fikk navn etter sundet; Gravhaugasundet. Rossabø er navn på hovedgårdene i et distrikt, innen en folkegruppe i sin tid. Rossabø er i slekt med Hausabø og Huseby som er navn på hovedgårder. Å hause er å heise opp, gjøre høyt. Stemninger kan også hauses opp, ved hauglegging, servering og solnedgangen midtsommers. Rossabøgården hadde alt.

Norske kommunevalg

Når vi skal ordne kommunene, må vi først ordne landet. Oslopølen (Der finnes en sang som heter “Oslo Bowl”!) er organisert som et hoffliv, ikke så mye rundt kongen men rundt Storting og Regjering. Oslo må forbedre seg 33% for å nå funksjonelle klimamål. Elektriske busser og frivillige løsninger som Smestadtunell-effekten hjelper ikke til å nå målet. Noe må stanses; f.eks innfartsveiene, eller noe må taes bort; som departementer og korridorer. Disse har lange haler som flytter med. Oslos behov for kirurgi på tvers av årer og ledninger reduseres. “Okka by Oslo” kan bli en sunn by. Andre sunne byer er de som vil stå fram samlet og si at de vil arbeide for innflytting av statsdepartement. Sjøfartsdirektoratet ble flyttet til Haugesund. Det var en suksess. Ta hele landet i bruk! Kanskje er dette måten for Høyre og Frp å bli kvitt fylkestingene. Ironisk Smilefjes.

Menneskevalget i Haugesund

Haugesund kommune har fra tid til annen sagt at de fyller lovens  minstekrav for ytelser til befolkningen. Deretter har de forsynt særinteresser med penger. Ingen av disse investeringene har gitt inntekter eller positivt omdømme til bedriften Haugesund kommune. Fotball, servering og overnatting er i stand til å stå på egne bein. Hvilke partier skriver at de vil øke innsatsen der minstekrav er oppfylt?

Kirkevalget

Lokale kirkeledere holder seg i politiske bakrom for ikke å risikere å bli strøket av valglistene ved å flagge standpunkt. Hvordan kan vi stole på dem når de går i skyggene, bak forhengene? Politiske kandidater i kommunevalget er tydelig presentert i prioritert rekkefølge evt. variasjoner. Til Kirkevalget 2015 er kandidatene skjult, ikke bak en bekjennelsesskjerm, ikke for å beskytte kandidatene, virkningen er et valg i blinde. Her er ingen andre å sette i stedet for de uforklarte. Dette er udemokratisk og stammer fra middelalderen.

Bakkekontakt

Hvilke politiske partier tør å nevne Terra i programmene sine? Hvilke partier skal gjenopprette situasjonen for de som har båret byrdene ved Terra-skaden? Hvem vil anerkjenne FKH-skandalen?

Lagelig til

Haugesund Høyre vet at byen mangler en viktig del i næringsstrukturen. Tjenester og handel med billigimport og dyre biler og båter fungerer fint. Inntjening ved produksjon som før med skipsbygging er borte. Jordbruk og fiske gir minimale inntekter, så produksjon av salgsvarer som kan eksporteres ut av byen må startes. Dette synes umulig for et bundet mandat, så øynene går til aluminiumsfabrikken i Karmøy og gassterminalen i Tysvær: ”Dersom Haugesund Høyre går inn for kommunesammenslåing får Haugesund, som det naturlige bysenteret, ført industriinntekter på plussiden og Karmøy Høyre og Tysvær Høyre kan legges ned. De har jo ikke rådhus av noe betydning”.

Grunnsteiner i film

Haugesund har lagt ned hederssteiner for norske filmskuespillere. Hvor kommer Marilynstatuen inn i denne filmen? De som våger å kalle Haugesund en filmby nevner ikke at Hollywood er en milliardindustri. Man etterligner glitteret. I hvilket partiprogram står det noe om å utvikle en filmindustri i byen, etter 20-30 år med rød løper og skjev gange? Bergen har et slikt initiativ nå!

Hauge i Haugesund

Bydelen Hauge i Haugesund er ikke utgangssted for byens navn. Der er ingen forbindelse. Hauge er Haugar som i Hágarð som er den øvre del av Gard, vaktposten inn til Haugasundet, Rossabø og Avaldsnes. Byen er byen ved gravhaugene. Selvskading er mentalt å se bort fra dette faktumet, fysisk å erstattte gravhaugene med boligblokker.

Haugesund Høyre i oppløsning

For at Haugesund by skal slåes sammen med nabokommunene Karmøy og Tysvær må lokalpartiene gå opp i et nytt kommuneparti, f.eks. Haugaland Høyre. Karmøy Høyre og Tysvær Høyre er nok interessert i det, men er Haugesund Høyre interessert? Har de tenkt tanken på å oppløse seg selv til det beste for hundre tusen haugalendinger?