Innlegg

Viser innlegg fra september, 2009

Uverdige menn

Norsk fotball svelger unna penger og kameler kontinuerlig, ute av stand til å si nei til de minst voksne spillerne.

Bergensvisitas

Jeg har sett meg gjennom "Bergens-billeder" av fotograf O. Schumann Olsen, John Griegs Forlag, 1927. Boken kommer med alle gode egenskaper intakt. Innbinding, papirkvalitet, typevalg og tidskoloritt. Fotografen har billedkunstnerens blikk for linjer og lys, kontrastomfang og øyeblikk. Gateløp, brolegning og husenes plassering og balansering i terrenget presenterer Bergen på sitt aller beste. Bilindustrien har fratatt oss dette linjespillet der den har plassert sin brutalarkitektur langs hver en gatelinje. Bilene stilles foran hver eneste første-etasje og over hver fortauslinje. Slik reduseres byens verdi. En hel etasje går tapt foran våre øyne.

Dativ flertall er min venn, ...

Onkel Snorre: "á Haugum" dativ flertall; "ved haugene". Altså gjelder det ikke vår tids Hauge, bydelen, men hele gravhauglandskapet "við Karmtsund". Hvor langt er Karmsund når der skal være et Haugasund med seileretningen "utnordr"? Er Karmsund lésiden fra Salhus og sørover til åpning, utsudr, mot Boknahavet? "útnorðr" Retning nord, ut av sundet. Haugasundet? Dimensjonene er nok større enn Smedasundet og bydelen Hauge. Det gjelder hele landskapet som sett fra f.eks. Salhus. Her er et Karmsund og et Haugesund. I dag er sundet Haugesund ute av soga. En ny by har overtatt navnet. Gravhaugene ved nordre del av dagens Karmsund, fra Salhus og nordover kan ha gitt opphav til Haugesunds-navnet. Haugområdet må utvides til Kvalahaugen og haugene på gamle Steinsnes og Austerheimsgårdene. Disse haugene og gården Gard kan ha vært egnet som kårbolig og gravsted for HH, så gamlingen ikke kom i veien for andre enn seg selv. Snorre så ikke haugen. Han

Et Tjora mot

Hafrsfjord er usannsynlig som kamparena. Innseilingen er for smal. Selv om vannet stod høyere før, er innseilingen så trang at man kan selge billetter der. "Fjorden" er for liten til at Hårfagre kunne ha ligget der med norgeshistoriens kanskje største flåte til da. Deretter ta imot en i tall jevnbyrdig motstander. At taperne flyktet over Jæren er ikke en stedsangivelse. De kan ha flyktet fra Boknafjorden og inn Gandsfjorden og videre over Jæren, rundt Tungenes og videre over land. Snorre har plassert det avgjørende slaget nærest mulig Skjalgssonslektens maktbase, Sola. Fordi denne grupperingen var den sterkeste opposisjonen til kongsmakten. Snorre henrettet også Erling Skjalgsson i Boknafjorden, på eller rett utenfor Soladynastiets kjerne. Litteraturmotivene er der som hyllest til norskekongen Håkon Håkonsson. Der er flere "Ut Mot Havet"-fjorder i området rundt kongsgårdene. Avaldsnes har fjord nordover ut mot Sletta og sør ut Skudenesfjorden. Utstein har havgapet r

Vi må grave

Siden det er en kommunal oppgave å sikre vår eksistens, kan vi begynne med bevisstheten om hvem vi er. Ansett kommunal arkeolog med studenter i praksis. Der er så mye å grave fram. Vikse, Gard, Rossabø. Vikse med vassdrag, Gard med vassdrag, Rossabø til sundet. Her har folk bodd i kommune med hverandre. Vi kan finne folkevandrere og sjøfarende fra indre Middelhav. Kanskje en konge. Graver vi i Haraldshaugen finner vi steinkirken vår og Hårfagres gravsteiner.

Synkverving

Tre menn ser for seg at kongen lå på Hauge. Han skal minnes som en mann på to meter og tjue, pluss sokkel. Oppgaven er for stor for dem. Småskolen sa at Hårfagre lå i Haraldshaugen sin. Nå er de på'an igjen. Denne gang ser de for seg at han ligger på Hauge. Ingen har gjort leksen sin. Her er den: Snorre: "De steinene som var i haugen den gang, og som vi talte om her, de står nå på kirkegården der". Snorre så bare hellen, hode og fotstein som antagelig var til gjenbruk på den katolske kirkegården ved Gard steinkirke. På samme måte som de er gått til gjenbruk i den symboløse Haraldsstøtten. Ansett kommunal arkeolog på åremål for utskiftning av idéer.

Kommunal komedie

Høyrekommunen vår har tro på kommunalt teater, drevet etter privateier-prinsippet. Der alle ofrer seg for en divin idé; med konflikter og undergang innebygd. Teateret organiseres ikke som et effektivt firma med suksess som naturlig følge av alles innsats og utbytte.

Dokumentert

Reklame er like tomt som Placeboeffekten. Den virker!

Verdensklasse

Når et menneske kan uttrykke for alle andre at redsel og glede kommer fra samme pustebevegelsen. Satt fri ved tekst, sang og instrument.

Olav H. Hauge

Verdensklasse.

Sondre Bratland Annbjørg Lien

Verdensklasse; uten mine ord.

Wales Russland 1 - 3

Da Wales utfordret og utliknet svarte Russland med høyere fart, økt presisjon, litt artisteri og to mål. Overskuddet omgjort til mål. Da Norge samme kveld økte tempoet mistet de kontroll på ballen. Det er alle disse marginene landslagsledelsen mener er små.

Lemenåret

Samfunnsregning må ta med at bilen koster samfunnet. Kanskje mer enn den betaler. Hva ingeniører ikke regner på er politisk kostnad. For at et produkt skal kunne produseres må arbeidstaker transporteres fra hjemmet, til jobb og tilbake. Denne teppebevegelsen av biler må tas med i kostnaden på varer og tjenester vi produserer. Enkeltbileier er ikke moralsk eneansvarlig for kostnaden av all produksjon. Transportkostnad av elever og arbeidstakere må inngå i alle varer og tjenesters produktkostnad. Ikke i et regnskap over hva bilen med forurensing og ulykker islolert koster samfunnet. Menneskelig virksomhet må forandres. Bilen er bare et tydelig tegn, en syndebukk for våre egne unnlatelser. Forbruks og produksjonsmønstrene må forandres. SVs forurensingsfrie bil kommer aldri til å lages. All bevegelse krever energibruk. Rart av SV er mot bil, men for opprettholdelse av all produksjon som vi kjenner den. Arbeidsplassromantikk.

Island - Norge 1 -1

I media sies det at det var Islands skyld at Norge ikke vant.

Jernmarginene

Norges Fotball Forbund har som mål å bli blant de tyve beste i verden. Fordi marginene er små i internasjonal fotball. Men; det er de samme marginene som har gitt oss det støpte styrkeforholdet mellom nasjonene i alle tider.

Liareid Sveio

Hvilket sted. Når man kommer fra sørøst kjører man inn i et mildt landskap med fremmed arkitektur. Moden og tiltalende arkitektur og med avisen Vestavinds artikler om veien mellom Liareid og Valevåg begynner undringen: Hvor mye vi ikke vet. Fordi vi aldri har spurt. Stein har alltid vært handelsvare, fra før steinalderen. Hvorfor der finnes Grorudstein i Sveio er kanskje ikke så rart. Om vi skal forstå dette historisk må vi også ha noe om når steinen kom dit. Oppdageren av denne steinen, Trond Lier, gjør seg tanker om romertid/ folkevandringstid. Hva da med kileskrifttydningene i Viksefjorden og på Utsira. Han har lagd spenning av europeiske dimensjoner. Kan denne Grorudsteinen ha blitt hentet fra en av storgravene på Haugalandet? Etter et gravhaugprosjekt som ikke ble noe av, pga Harald Hårfagre? Kan steinen ha blitt ført til Liareid som en del av Geirmundur eller Håmundur Hjørssons forpurrede planer om egne gravhauger? Har de hatt forestillinger om gravhaugstyling? Vi må spørre m

Grønne SV

Sony Ericsson snakker om grønn telefon med reklame for å få opp salget; for å få opp forbruket. SV trenger økt forbruk, økt produksjon og økt inntjening i toppen av næringskjeden for å hevde sin eksistens. Kampen for den lille forbrukeren.

Gammelnorsk Lagånd

Det går igjen rundt landslaget i fotball. At det er uforståelig hvordan vi kunne tape så mange poeng til Island. Hvorfor ikke spørre dem og lære av dem? Om vi ikke spør dem; hvem er da minst?

SV analyserer seg

SV skal redde verden ved å vente på drømmeteknologi. At vi kan kjøre bil uten utslipp; uten energibruk? At bilproduentene skal produsere og tjene som før, bare uten forurensning. Forbrukerne skal altså opprettholde bilindustrien på fjorårsnivå. Akkurat når vi hadde trengt å bruke bilene mindre og holde på dem lengre. SV vil ikke stanse krig eller redusere fly og båttrafikk. Stoppe ineffektiv busstrafikk eller omstrukturere næringslivet til beste for alle i hele verden. Ikke nå lenger. Overproduksjon og dertil hørende usunn konkurranse. Bruktbilene som ikke lenger har noen naturlig fiende står overalt. SV må gjøre noe med produksjonen, ikke håpe at undere skal gøre produksjonen ufarlig. Romerriket består den dag i dag. Det forandret form da det tok til seg kristendommen. SV føler seg trygge i posisjon og kan begynne å stemme ut fenomener de ikke liker, som religion. Romerriket, kapitalisme og krig. For så å overta et samfunn uten disse kreftene. Småborgerlige mobbere som de er.

Hønefoss - Kongsvinger 3 - 1

Publikum holdt koken; spillerne kollapset. Slik er det ikke i eliteserien. Eller?

Haugeund Museums idédugnad for Dokken

Haugesund husker bare den senere tids historie. Hasseløysund og Haugesundet er mer enn 150 år gammelt. Fra dette sundet går naturlige veier opp til dagens og fortidens Skåre kirke. En haug og en topp som har i seg mye mer historie enn vi kan se. Kronå, Storsteen og vindmølle var også falt ut av Museums Minde. Snorre og Ágrip har gitt Haugesund en middelaldersk datering. Stikkordet er Skåre, Haugar og religion. Krosshaugen, Utsira, Vikse og Kvalavasssdraget. Nordre del av dagens Karmsund er Haugasund. Gravhaugasundet. Gravene er og var på begge sider av vannveien.

Rene ord, Rene penger, Ren lut

De samme investorene og de samme lederne og de samme lykkejegerne har befolket bakrommet i norsk fotball siden sist Drillos og Rosenborg begeistret. Den viktigste forandringen er den internasjonale nedturen. Færre sponsormidler vil skrubbe bort de som ikke bidrar.

Mellom gravhaugene

Veivesenet lager ny vei mellom gravhaugene nord i Haugesund. På hver side av trasé-en er der gravhauger, uten at Arkeologisk Museum i Stavanger har fattet noen interesse. Kanskje fordi Haugesund aldri har tenkt at det kan være noe her. Gard har vært både bondegård, vaktpost og religiøst hovedsete lenger enn noen kan fortelle. Bare peke og se. Veitrasé mellom hauger er gammelt nytt for kjentsfolk. På Gard er veivalget rikt fordi haugene ligger tett i vifteform mot det som i dag er Haraldshaugen. Der Gard steinkirke lå, et tidligere kultsted i og med Krosshaugen, i og med steingravene ved havet. Viktigere enn Hafrsfjord som ikke har noen arkeologiske funn.

Norge - Makedonia 2 - 1

Medgangskommentatorer Medgangsspillere Medgangsledere Forutsatt at Makedonia var så dårlige som kommentatorene sa, hvorfor var ikke Norge bedre enn det vi så? Spillerne har nok krefter til å styre kampen, men ikke ballen.