Gå til hovedinnhold

SV analyserer seg

SV skal redde verden ved å vente på drømmeteknologi. At vi kan kjøre bil uten utslipp; uten energibruk? At bilproduentene skal produsere og tjene som før, bare uten forurensning. Forbrukerne skal altså opprettholde bilindustrien på fjorårsnivå. Akkurat når vi hadde trengt å bruke bilene mindre og holde på dem lengre.
SV vil ikke stanse krig eller redusere fly og båttrafikk. Stoppe ineffektiv busstrafikk eller omstrukturere næringslivet til beste for alle i hele verden. Ikke nå lenger.

Overproduksjon og dertil hørende usunn konkurranse. Bruktbilene som ikke lenger har noen naturlig fiende står overalt. SV må gjøre noe med produksjonen, ikke håpe at undere skal gøre produksjonen ufarlig.

Romerriket består den dag i dag. Det forandret form da det tok til seg kristendommen. SV føler seg trygge i posisjon og kan begynne å stemme ut fenomener de ikke liker, som religion. Romerriket, kapitalisme og krig. For så å overta et samfunn uten disse kreftene. Småborgerlige mobbere som de er.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Sammenslåing av kommuner krever nytt rådhus. Et spennende amfi nær T-forbindelsen der alle er velkomne og alle politiske møter er nettkringkastet av kommunen selv.Haugesunds eksisterende rådhus kan rives slik dets inspirasjonsbygg, Festiviteten, ble tatt ut av tiden. Rådhuset kan også bli et billedgalleri for modernismen, husets egen epoke. Som formspråk for moderne demokrati fungerer det ikke.

Tomatfjes

Hvorfor dra ut på landet for å ilegge bøndene avgift når det er Oslo som er miljøproblemet?
Hvordan gikk det med denne miljøbobla?
Miljøkrisen vår er global. Tomatdyrking har sitt kraftbehov om tomatene produseres i Norge eller i Nederland eller Spania. Miljøpartiene Frp, Høyre og Venstre ser det ikke slik. De lar import av tomater foregå uten miljøavgift. De har ikke mandat innen EU slik at de kan øke avgiftene i Nederland og Spania. Det de kan gjøre er å kompensere norsk toamtproduksjon for å gi like vilkår som EU, eller legge på importørene en miljøavgift da produksjon og miljøforurensing er global. Import er global forurensing og må miljøbeskattes for sin produksjons og transportforurensing.
Importørene slipper unna med forurensingen sin fordi de er nær politikerne, også kallt korridorpolitikk. Minkfarmene på heia ble skviset fra miljøkvisene i Oslo.
Tomatdyrkerne på naturgass må betale CO2-avgift mens tomatimportørene på dieselavgass slipper å betale for Tomatimporten som foregår…