Gå til hovedinnhold

Terapi for hatere

NRK viste film om Pelle-gruppens krigsinnsats og hvordan Max Manus tok, og ble gitt, "æren" for den store båtsprengingen på Oslo havn 1944. De fortalte ikke hvem som opprettholdt løgnen til i dag, eller hvorfor historieforskerne tidde.

Se reportasjen her: http://tv.nrk.no/program/kmte30001212/det-siste-vitnet

Kåre Willoch sa at det var nødvendig å overvåke kommunister etter andre verdenskrig. Kamp mot kommunisme foregikk før krigen også. Den andre verdenskrigen var ikke årsak til kommunist-stemplingen. Overvåkingen var ikke nødvendig, den var villet. "Kommunist mot kapitalist" har røttene sine i industrialismen. Mennesket har alltid undertrykt andre mennesker.

Høyre og Arbeiderpartiet har vært frontkjemperne på denne imaginære fronten. Noen måtte taes for nederlaget Norge ble påført av tyskerne ved okkupasjonen. Komunistene var det perfekte fiendebildet for begge partiene.

Nazismen fikk sitt oppgjør ved det delvise Landssvikoppgjøret. Kommunismen fikk sitt oppgjør ved overvåking og yrkesforbud, ikke delvis, men overdådig og vedvarende. Fritt fra filmen: At overvåkerne var så dumme at de trengte over 30 år på å forstå at der ikke var noe å finne?"

Kommunister og nazister ble forklart som utenfor det aksepterte selskap og fiender av landet. Et motiv har vært Arbeiderpartiets valgseier i 1933-5. Det var faretruende for de som eide rikdom i Norge at folket i flertall skulle få være med og bestemme for første gang. Sosialdemokratiet vokste fram fra 1880-årene til full representasjon på Stortinget i 1933, sju år før krigen kom. Dette skremte høyresiden i Norge. Dengang som nå. Arbeiderpartiet i posisjon måtte også tekkes Høyre for sin framgangs skyld. Der er så mye uverdighet å bearbeide for alle parter. Kanskje det er mulig.

Norge er ikke i stand til å kvitte seg med egen tungnemhet. Gamle forvrengte seiersbilder opprettholdes. Universitetets historiefag har sviktet landet. Andre forteller hva som skjedde.

I sitt engelske eksil fikk norsk politisk ledelse gode kontakter til USA. Når man flykter og vil komme tilbake bærer man andres bagasje. Antikommunismen ble knyttet til landsforræderiet og selvforherligelsen begynte. Demokratiet ble til forbrukersamfunnet. Kan vi bli bedre? 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Sammenslåing av kommuner krever nytt rådhus. Et spennende amfi nær T-forbindelsen der alle er velkomne og alle politiske møter er nettkringkastet av kommunen selv.Haugesunds eksisterende rådhus kan rives slik dets inspirasjonsbygg, Festiviteten, ble tatt ut av tiden. Rådhuset kan også bli et billedgalleri for modernismen, husets egen epoke. Som formspråk for moderne demokrati fungerer det ikke.

Tomatfjes

Hvorfor dra ut på landet for å ilegge bøndene avgift når det er Oslo som er miljøproblemet?
Hvordan gikk det med denne miljøbobla?
Miljøkrisen vår er global. Tomatdyrking har sitt kraftbehov om tomatene produseres i Norge eller i Nederland eller Spania. Miljøpartiene Frp, Høyre og Venstre ser det ikke slik. De lar import av tomater foregå uten miljøavgift. De har ikke mandat innen EU slik at de kan øke avgiftene i Nederland og Spania. Det de kan gjøre er å kompensere norsk toamtproduksjon for å gi like vilkår som EU, eller legge på importørene en miljøavgift da produksjon og miljøforurensing er global. Import er global forurensing og må miljøbeskattes for sin produksjons og transportforurensing.
Importørene slipper unna med forurensingen sin fordi de er nær politikerne, også kallt korridorpolitikk. Minkfarmene på heia ble skviset fra miljøkvisene i Oslo.
Tomatdyrkerne på naturgass må betale CO2-avgift mens tomatimportørene på dieselavgass slipper å betale for Tomatimporten som foregår…