Fortell dem!

Hvorfor har vi ikke lært barna jordbruk og jordmedisin? Barna spør etter overlevingsferdigheter. De er lært opp til å tro at verden blir ødelagt. Hadde de enda blitt lært opp i troen på naturen, en naturreligion som forteller om vår mor, jordmor, lysmor og Alma Mater.
Mennesket det vil krige. Man kriger om oljen i jorden ved hjelp av olje, diesel og jet. Om vi ikke får bruk for olje mer er der heller ingen krig. Lær barna om krig. Da forsvinner behovet for olje som drivstoff.
Krigene om jordens ressurser, om det er jordbruksland eller fiskefelt eller oljefelt, vil fortsette som en krig om de edle metallene for elektrisk strøm. Denne krigen har gjort Afrika fattig. Blaafarveverket blir satt i produksjon igjen. Vi må lære opp barna så de tror på mennesket; at mennesket er villig til å stjele og drepe for å oppnå sin egen fred og lykke.
Lær dem at vi kan organisere oss så vi ikke alle kjører eksos-bil til arbeidet samtidig. Lær dem at el-bil og el-forbruk er del av problemet. Lær dem at vi er på vei bort fra egoisme og på vei til Nirvana, Paradis, eller Folkedomstolen i Haag.

Lær dem opp i sannhet, ikke fortvilelse.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Byggsympati