Gå til hovedinnhold

Fortell dem!

Hvorfor har vi ikke lært barna jordbruk og jordmedisin? Barna spør etter overlevingsferdigheter. De er lært opp til å tro at verden blir ødelagt. Hadde de enda blitt lært opp i troen på naturen, en naturreligion som forteller om vår mor, jordmor, lysmor og Alma Mater.
Mennesket det vil krige. Man kriger om oljen i jorden ved hjelp av olje, diesel og jet. Om vi ikke får bruk for olje mer er der heller ingen krig. Lær barna om krig. Da forsvinner behovet for olje som drivstoff.
Krigene om jordens ressurser, om det er jordbruksland eller fiskefelt eller oljefelt, vil fortsette som en krig om de edle metallene for elektrisk strøm. Denne krigen har gjort Afrika fattig. Blaafarveverket blir satt i produksjon igjen. Vi må lære opp barna så de tror på mennesket; at mennesket er villig til å stjele og drepe for å oppnå sin egen fred og lykke.
Lær dem at vi kan organisere oss så vi ikke alle kjører eksos-bil til arbeidet samtidig. Lær dem at el-bil og el-forbruk er del av problemet. Lær dem at vi er på vei bort fra egoisme og på vei til Nirvana, Paradis, eller Folkedomstolen i Haag.

Lær dem opp i sannhet, ikke fortvilelse.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Sammenslåing av kommuner krever nytt rådhus. Et spennende amfi nær T-forbindelsen der alle er velkomne og alle politiske møter er nettkringkastet av kommunen selv.Haugesunds eksisterende rådhus kan rives slik dets inspirasjonsbygg, Festiviteten, ble tatt ut av tiden. Rådhuset kan også bli et billedgalleri for modernismen, husets egen epoke. Som formspråk for moderne demokrati fungerer det ikke.

Tomatfjes

Hvorfor dra ut på landet for å ilegge bøndene avgift når det er Oslo som er miljøproblemet?
Hvordan gikk det med denne miljøbobla?
Miljøkrisen vår er global. Tomatdyrking har sitt kraftbehov om tomatene produseres i Norge eller i Nederland eller Spania. Miljøpartiene Frp, Høyre og Venstre ser det ikke slik. De lar import av tomater foregå uten miljøavgift. De har ikke mandat innen EU slik at de kan øke avgiftene i Nederland og Spania. Det de kan gjøre er å kompensere norsk toamtproduksjon for å gi like vilkår som EU, eller legge på importørene en miljøavgift da produksjon og miljøforurensing er global. Import er global forurensing og må miljøbeskattes for sin produksjons og transportforurensing.
Importørene slipper unna med forurensingen sin fordi de er nær politikerne, også kallt korridorpolitikk. Minkfarmene på heia ble skviset fra miljøkvisene i Oslo.
Tomatdyrkerne på naturgass må betale CO2-avgift mens tomatimportørene på dieselavgass slipper å betale for Tomatimporten som foregår…