Aggropartiet

 Partiet som vinner fram med å bestemme at økonomisk overskudd skal reinvesteres i bedrift før kapitalen kan gå til børsen.

Børsoverskuddet må nyttes til å skape ny produksjon innen primær og sekundærnæring.

Emnet må passe Arbeiderpartiet og Senterpartiet perfekt, SV og Rødt har ikke vist vilje til å ta tak i denne „front-end“ saken.

Å skattlegge «de rike» er ikke nok, ikke effektivt. De må ikke få anledning til å vise sine verste sider.

Formueulikhet har økt fordi politikken har vært på inntektsskatt. Politikken har oppfordret til f.eks. leie av bolig ift eie av bolig, dvs. formuedelen i boligmarkedet skal eies av de få.


Høyre blir utnyttet og misbrukt av en liten gruppe. 1% gruppen.

Ap og Sp må samarbeide for å skape et balansert formuemarked, alle eier sin bolig og sitt bedriftslokale så de ikke går konkurs pga høye leiekostnader. Dette er ikke nytt. Haugesunds gullalder hadde denne strukturen. Høyre vil nok nikke anerkjennende til de gamle sentrumsgatene med butikklokaler i første etasje og bolig i andre.

Bondegårdene hadde smie og verksted og derfor kunne jordbruksdistrikter utvikle industri.


Veien tilbake til denne tilstanden er stengt for alltid. Vi har brent broene selv. Vi må lage noe nytt. Vi må produsere og selge.

Er også Høyres tenketanker styrt av over-rike investorgrupper? Nikketanker.


Børsen kan skaffe bedrifter mer penger, men bare hvis de gir mer penger.

Investorer er ikke interesert i nye produkter fra bedriften. Investorer er på børs for å få tak i mer penger. Investorer har ikke noe produkt. Om det går bra med produksjonsbedriften så vil investorene feike interesse i produktet og produktgruppen, segmentet Ω

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De Rikes Miljøkrav

Slik går det mot Korrupsjon

Cold Fusion