Gå til hovedinnhold

Kom an, Sutreparti!

Fremskrittspartiet kan fremme forslag om å oppheve loven om seksuell lavalder. Den har alltid vært ment å gi tillatelse til overgriperen, til å beskytte overgriperen. Den er overflødig som tillatelse for unge mennesker. Vi har allerede lover som beskytter ofre. De må taes i bruk og straffene for voldtekt og annet overgrep må bli strengere og sakføringen tydeligere. Overgripere må bli synlige så vi kan beskytte hverandre. Overgrepssaker må bli synlige før anmeldelse. Veien til rettssalen må være en etablert samfunnssak og ikke en offentlig skitkasting. Ofre skal høres uten hylekor. Der det finnes et traume, finnes en overgriper.
Loven om seksuell lavalder to år før myndig alder må bort. Ingen har rett til sex mot andre, trangen går over, og forføring skal ikke rettferdiggjøres mot unge som enda ikke er myndige. Samtykke skal være tydelig, ikke en spekulasjon fra pågående part. Rus er ikke formildende. Omvendt bevisbyrde må være et verktøy om det er til hjelp for ofre.
Fremskrittspartiet kan bli noe annet enn et sutreparti om de kan komme  over sin politiske lavalder.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Sammenslåing av kommuner krever nytt rådhus. Et spennende amfi nær T-forbindelsen der alle er velkomne og alle politiske møter er nettkringkastet av kommunen selv.Haugesunds eksisterende rådhus kan rives slik dets inspirasjonsbygg, Festiviteten, ble tatt ut av tiden. Rådhuset kan også bli et billedgalleri for modernismen, husets egen epoke. Som formspråk for moderne demokrati fungerer det ikke.

Tomatfjes

Hvorfor dra ut på landet for å ilegge bøndene avgift når det er Oslo som er miljøproblemet?
Hvordan gikk det med denne miljøbobla?
Miljøkrisen vår er global. Tomatdyrking har sitt kraftbehov om tomatene produseres i Norge eller i Nederland eller Spania. Miljøpartiene Frp, Høyre og Venstre ser det ikke slik. De lar import av tomater foregå uten miljøavgift. De har ikke mandat innen EU slik at de kan øke avgiftene i Nederland og Spania. Det de kan gjøre er å kompensere norsk toamtproduksjon for å gi like vilkår som EU, eller legge på importørene en miljøavgift da produksjon og miljøforurensing er global. Import er global forurensing og må miljøbeskattes for sin produksjons og transportforurensing.
Importørene slipper unna med forurensingen sin fordi de er nær politikerne, også kallt korridorpolitikk. Minkfarmene på heia ble skviset fra miljøkvisene i Oslo.
Tomatdyrkerne på naturgass må betale CO2-avgift mens tomatimportørene på dieselavgass slipper å betale for Tomatimporten som foregår…