Gå til hovedinnhold

Kom an, Sutreparti!

Fremskrittspartiet kan fremme forslag om å oppheve loven om seksuell lavalder. Den har alltid vært ment å gi tillatelse til overgriperen, til å beskytte overgriperen. Den er overflødig som tillatelse for unge mennesker. Vi har allerede lover som beskytter ofre. De må taes i bruk og straffene for voldtekt og annet overgrep må bli strengere og sakføringen tydeligere. Overgripere må bli synlige så vi kan beskytte hverandre. Overgrepssaker må bli synlige før anmeldelse. Veien til rettssalen må være en etablert samfunnssak og ikke en offentlig skitkasting. Ofre skal høres uten hylekor. Der det finnes et traume, finnes en overgriper.
Loven om seksuell lavalder to år før myndig alder må bort. Ingen har rett til sex mot andre, trangen går over, og forføring skal ikke rettferdiggjøres mot unge som enda ikke er myndige. Samtykke skal være tydelig, ikke en spekulasjon fra pågående part. Rus er ikke formildende. Omvendt bevisbyrde må være et verktøy om det er til hjelp for ofre.
Fremskrittspartiet kan bli noe annet enn et sutreparti om de kan komme  over sin politiske lavalder.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Intelligent Opprør

Politiske opprør kommer av intelligensen, informasjonen vår, om at mange har det dårlig. Uintelligent styring av bedrift og nasjon gir intelligent opprør.
Kirken er utvalgt, ikke av Gud men av keiser Konstantin for 1700 år siden. Kirken er nå valgt bort og må gjøre de gode gjerningene. Det er politikk. Kirken må ikke skremmes til taushet av de samme politikerne som skremte Arbeiderpartiet til taushet.

Augvalds hellige ku

Det grunnleggende gode med Haugalandet er landskapet. Resten må vi arbeide for. Hogaland er urnavnet vårt. Fruktbart landskap som gir beite for dyrebare kyr. Kanskje det var innvandrende germanske stammer som gav landskapet navn. For å holde kyr, leve og la leve. En livsform som ble samlet til ett rike. Norgesveldet Håkonar Håkonsons.

I Rosa Blomster

Sylvi Listhaugs promobilder viser henne i blomsterseng og med rosa leppestift mot rosa bakgrunn. Dersom hun søker politisk selvmord finnes der presedens. Shakespeares Ophelia i Hamlet henger i Tate Britain og bildet er på Wikipediasiden om Ophelia (painting).

Billedspråket inneholder Listhaugs kristne kors, et lite arvet symbolsmykke for å overbevise de ultra-kristne Krf’erne om at hun er den hjemvendte lederen deres. Man kan spørre seg hvorfor der er så mye hat på facebook og andre steder. Det arketypiske hatet i moderne Norge er Herrefolket mot Slavene, Rikfolk mot fattige, Borgere i Allianse med Bønder mot Arbeiderne i industri, og landbruk mm. Ingen liker en slave som gjør seg fri av seg selv, en opprører, en frihetskjemper. Drapene 22. Juli 2011 var politiske handlinger. Ap blir nektet å kjempe for livet, for noen øyner enda en utryddelse, den fulle utradering av Ap fra makten. Krf er i ferd med sin største Judashandling ved å støtte Høyre, Krf og Venstre i forsvaret av Listhaug…