Gå til hovedinnhold

Min Springflo

Det var en tid da alle mann sprang til pumpene. Da springfloen truet varelagre og arbeidsplasser var det alle mann til kaien og lempe varer og sandsekker. Høyre stoppet dette fellesskapet mellom ansatt og eier. Stigende havnivå og hyppigere springflo er ikke et samfunnsproblem lenger. Privatiseringen av tjenester innen helse og undervisning,  oppløsning av NRK, salg av samfunnsknyttende tjenester og produksjon har kommet til kaikanten. Stigende havnivå er kun et problem for de som eier sjøkanten. Husrekkene er plassert tett til sjøen og vil bli flomofre. Samfunnet vil overleve og kanskje også tjene penger på at det går an å ro i det som før hadde Strand, Kai, Almenning og andre sjø- og felles-relaterte navn, men sjøhuseierne må klare seg selv fra nå av.  Høyre har privatisert både verdiene og problemene.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Sammenslåing av kommuner krever nytt rådhus. Et spennende amfi nær T-forbindelsen der alle er velkomne og alle politiske møter er nettkringkastet av kommunen selv.Haugesunds eksisterende rådhus kan rives slik dets inspirasjonsbygg, Festiviteten, ble tatt ut av tiden. Rådhuset kan også bli et billedgalleri for modernismen, husets egen epoke. Som formspråk for moderne demokrati fungerer det ikke.

Tomatfjes

Hvorfor dra ut på landet for å ilegge bøndene avgift når det er Oslo som er miljøproblemet?
Hvordan gikk det med denne miljøbobla?
Miljøkrisen vår er global. Tomatdyrking har sitt kraftbehov om tomatene produseres i Norge eller i Nederland eller Spania. Miljøpartiene Frp, Høyre og Venstre ser det ikke slik. De lar import av tomater foregå uten miljøavgift. De har ikke mandat innen EU slik at de kan øke avgiftene i Nederland og Spania. Det de kan gjøre er å kompensere norsk toamtproduksjon for å gi like vilkår som EU, eller legge på importørene en miljøavgift da produksjon og miljøforurensing er global. Import er global forurensing og må miljøbeskattes for sin produksjons og transportforurensing.
Importørene slipper unna med forurensingen sin fordi de er nær politikerne, også kallt korridorpolitikk. Minkfarmene på heia ble skviset fra miljøkvisene i Oslo.
Tomatdyrkerne på naturgass må betale CO2-avgift mens tomatimportørene på dieselavgass slipper å betale for Tomatimporten som foregår…