Gå til hovedinnhold

Inntekt og Nettverk

Vi kommunalansatte fikk en gang i tiden utdelt hedersord og hederstegnet Enslig Fykende Måke av nytilsatt rådmann. Han fikk sparken.
Haugesunds hederstegn De Fykende Måker stammer fra rådhusets innvielse og deles ut til folk som har gjort seg fortjent. Tildelingene kan diskuteres, men det som er slått fast er at man kan få hederstegnet av kommunen for lønnet arbeid, og slikt lønnet arbeid som bare tjener egne interesser, ikke fellesskapets. Blandt årets mottakere var en kvinnelig ildsjel fra Røvær som fikk arbeidet for uegennyttig arbeid for et lite lokalsamfunn, Røvær. Det kan man forstå. En annen fikk hederstegn for lang virksomhet for Arbeiderpartiet og som betalt journalist. Tredjemann fikk hederstegnet for 20 års arbeid for sitt eget Høyrepolitiske syn. Sånn er det bare. Jeg er ikke ondskapsfull. Jeg fikk Den Fykende Måke og er enda forvirret over at han som tildelte meg den fikk sparken.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Sammenslåing av kommuner krever nytt rådhus. Et spennende amfi nær T-forbindelsen der alle er velkomne og alle politiske møter er nettkringkastet av kommunen selv.Haugesunds eksisterende rådhus kan rives slik dets inspirasjonsbygg, Festiviteten, ble tatt ut av tiden. Rådhuset kan også bli et billedgalleri for modernismen, husets egen epoke. Som formspråk for moderne demokrati fungerer det ikke.

Tomatfjes

Hvorfor dra ut på landet for å ilegge bøndene avgift når det er Oslo som er miljøproblemet?
Hvordan gikk det med denne miljøbobla?
Miljøkrisen vår er global. Tomatdyrking har sitt kraftbehov om tomatene produseres i Norge eller i Nederland eller Spania. Miljøpartiene Frp, Høyre og Venstre ser det ikke slik. De lar import av tomater foregå uten miljøavgift. De har ikke mandat innen EU slik at de kan øke avgiftene i Nederland og Spania. Det de kan gjøre er å kompensere norsk toamtproduksjon for å gi like vilkår som EU, eller legge på importørene en miljøavgift da produksjon og miljøforurensing er global. Import er global forurensing og må miljøbeskattes for sin produksjons og transportforurensing.
Importørene slipper unna med forurensingen sin fordi de er nær politikerne, også kallt korridorpolitikk. Minkfarmene på heia ble skviset fra miljøkvisene i Oslo.
Tomatdyrkerne på naturgass må betale CO2-avgift mens tomatimportørene på dieselavgass slipper å betale for Tomatimporten som foregår…