Gå til hovedinnhold

Mer Flotmyrtåke

Arkitektkonkurransen for Flotmyrområdet, byens nye identitet for noen år siden, er borte i tåkebankene. Premiepengene var sikkert vel fortjent. Nytteverdien var lik null fordi nå skal
DOGA stiftelsen uttale seg om styling og design. Dette minner om Keiserens nye klær oppatt og omatt.
Konkret ble Haugesunds vakre ansikt skapt av arkitekt Halleland. Fra 1960 tallet begynte nedrivingen av bygg med akseptert og beundret stil:
Før Televerket Telenor
Før Victoriahjørnet
Før DnB/DnC
Før Haugesund Sparebank
Festiviteten av arkitekt Brath
Hotell Kong Harald
Før Haugesund Sjøforsikringsbygget ble m.a. arkitekt Hallelands hus revet.
Gårdsmiljøet på Gard like gammelt som Haraldsstøtten, Gard er eldre enn Haraldshaugen og kirkene på stedet.
Blokkbebyggelse i strandsonen.

Dersom vi skal gjøre endringer må de fleste nyere bygg vike.
Jeg er sikker på at DOGA mellom sine stylist og designerkonferanser og lesing av Creative Review finner tid til å fordype seg i klienten Haugesunds tidkrevende problem.
De skal også gi antagelig likelydende gode råd til Risør, Ålesund og Molde bare i mai d.å.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Sammenslåing av kommuner krever nytt rådhus. Et spennende amfi nær T-forbindelsen der alle er velkomne og alle politiske møter er nettkringkastet av kommunen selv.Haugesunds eksisterende rådhus kan rives slik dets inspirasjonsbygg, Festiviteten, ble tatt ut av tiden. Rådhuset kan også bli et billedgalleri for modernismen, husets egen epoke. Som formspråk for moderne demokrati fungerer det ikke.

Tomatfjes

Hvorfor dra ut på landet for å ilegge bøndene avgift når det er Oslo som er miljøproblemet?
Hvordan gikk det med denne miljøbobla?
Miljøkrisen vår er global. Tomatdyrking har sitt kraftbehov om tomatene produseres i Norge eller i Nederland eller Spania. Miljøpartiene Frp, Høyre og Venstre ser det ikke slik. De lar import av tomater foregå uten miljøavgift. De har ikke mandat innen EU slik at de kan øke avgiftene i Nederland og Spania. Det de kan gjøre er å kompensere norsk toamtproduksjon for å gi like vilkår som EU, eller legge på importørene en miljøavgift da produksjon og miljøforurensing er global. Import er global forurensing og må miljøbeskattes for sin produksjons og transportforurensing.
Importørene slipper unna med forurensingen sin fordi de er nær politikerne, også kallt korridorpolitikk. Minkfarmene på heia ble skviset fra miljøkvisene i Oslo.
Tomatdyrkerne på naturgass må betale CO2-avgift mens tomatimportørene på dieselavgass slipper å betale for Tomatimporten som foregår…