Gå til hovedinnhold

Sildastøttå

Bildet viser Haraldshaugen som gravhaug før nasjonalmonumentet ble satt opp. Landskapet er gjengitt nøyaktig og derfor kan en gå ut fra at haugen og steinene er nøyaktige. Steinene er tilhugget og derfor en del av kirkeruinen. Haugen er også en autentisk gravhaug. Ødeleggelsene er store; en kirke kunne ha vært gjenreist og nasjonen hadde hatt en grav å gå til.
Haraldsxyl
Haraldshaugen tjener ikke som nasjonalmonument. Den er nå en svak turistmagnet og en forundrelsens søyle. Hvorfor er den her? Hvorfor er ikke gravhaugen her som kongen er gravlagt? Kirkesteinen ligger inne i sokkelhaugen.
De bemidlede haugesunderne som reiste Haraldsstøtten hadde all anledning til arkeologiske undersøkelser. De lot være. Innsatsen var ikke motivert av nasjonalrus, men lokal fjærbrus. Haugesund skulle vises på kartet. Parallellene er i nåtidens kampanje for å få Haugesund inn på TV2’s værkart og kommunal pengeblødning til FKH for at alle skal vite at Haugesund finnes.
Svenskeprinsen/kongen var invitert til åpningen. Hans motiver var svensk-nasjonalistiske. Vi feiret kongesagaene, svenskene feiret sin egen gotisitet. De mente, og noen mener enda at de hersket i det gotiske området i Europa. Dette herrefolket bredte seg fra Asia til Spania. Karl 12. hadde sine forestillinger der han kriget i vei. Et svensk nasjonalmonument på vestkysten ut mot Nordsjøen var det ypperste tegn på den svensk-gotiske storhet, svenskeprinsens bidrag til svensk historie, et gotisk symbol der norrønafolket ville fare. Sverige ville ikke lenger være i utkanten av det gotiske kulturområdet.
Norge er en nasjon i nødvendig forandring. Derfor kan Nasjonalmonumentet flyttes noen meter til siden, gravhaug og kirkebygg restaureres. Da har vi en sterk turistmagnet, en treenighet mellom sjøkongen den hårfagres grav, den katolske kirken og vår egen nasjonalfølelse korrigert med et tingsted.
(Bildet er fra boken “Fridtjof Øvrebø - En europeer fra Karmsund”)

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Sammenslåing av kommuner krever nytt rådhus. Et spennende amfi nær T-forbindelsen der alle er velkomne og alle politiske møter er nettkringkastet av kommunen selv.Haugesunds eksisterende rådhus kan rives slik dets inspirasjonsbygg, Festiviteten, ble tatt ut av tiden. Rådhuset kan også bli et billedgalleri for modernismen, husets egen epoke. Som formspråk for moderne demokrati fungerer det ikke.

Tomatfjes

Hvorfor dra ut på landet for å ilegge bøndene avgift når det er Oslo som er miljøproblemet?
Hvordan gikk det med denne miljøbobla?
Miljøkrisen vår er global. Tomatdyrking har sitt kraftbehov om tomatene produseres i Norge eller i Nederland eller Spania. Miljøpartiene Frp, Høyre og Venstre ser det ikke slik. De lar import av tomater foregå uten miljøavgift. De har ikke mandat innen EU slik at de kan øke avgiftene i Nederland og Spania. Det de kan gjøre er å kompensere norsk toamtproduksjon for å gi like vilkår som EU, eller legge på importørene en miljøavgift da produksjon og miljøforurensing er global. Import er global forurensing og må miljøbeskattes for sin produksjons og transportforurensing.
Importørene slipper unna med forurensingen sin fordi de er nær politikerne, også kallt korridorpolitikk. Minkfarmene på heia ble skviset fra miljøkvisene i Oslo.
Tomatdyrkerne på naturgass må betale CO2-avgift mens tomatimportørene på dieselavgass slipper å betale for Tomatimporten som foregår…