Gå til hovedinnhold

Jødebrua på Fjonalandet

Eneste jødetilknytning måtte være om danene er utvandrete jøder av Dan’s stamme og dermed fønikere. De kan ha kjempet mot andre vikinger om denne plassen som antagelig var en oppdemming av Vigdarvannet. Hvor kom elvasteinen fra? Sammen med veisteinen i Liareid ser det ut som handel med stein. Er det ballaststein? 
Det mest fantastiske er om dette navnet viser til annet enn bibelhistorie og kryssing av Rødehavet. Er det kamp om handelsvare og oppdemming av vann med vannfallsrettigheter? Dersom Dans stamme fra Bibelen var fønikere seilte de i det minste til Cornwall i handelstrafikk. Spor i stein på Utsira og i Viksefjorden, steinfunn i Liareid, Førdespollen og her i Vigdarvannet knytter de lange linjene. Let videre! 


Artikkel i Vestavind:

Danene som jødisk stamme:

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Sammenslåing av kommuner krever nytt rådhus. Et spennende amfi nær T-forbindelsen der alle er velkomne og alle politiske møter er nettkringkastet av kommunen selv.Haugesunds eksisterende rådhus kan rives slik dets inspirasjonsbygg, Festiviteten, ble tatt ut av tiden. Rådhuset kan også bli et billedgalleri for modernismen, husets egen epoke. Som formspråk for moderne demokrati fungerer det ikke.

Tomatfjes

Hvorfor dra ut på landet for å ilegge bøndene avgift når det er Oslo som er miljøproblemet?
Hvordan gikk det med denne miljøbobla?
Miljøkrisen vår er global. Tomatdyrking har sitt kraftbehov om tomatene produseres i Norge eller i Nederland eller Spania. Miljøpartiene Frp, Høyre og Venstre ser det ikke slik. De lar import av tomater foregå uten miljøavgift. De har ikke mandat innen EU slik at de kan øke avgiftene i Nederland og Spania. Det de kan gjøre er å kompensere norsk toamtproduksjon for å gi like vilkår som EU, eller legge på importørene en miljøavgift da produksjon og miljøforurensing er global. Import er global forurensing og må miljøbeskattes for sin produksjons og transportforurensing.
Importørene slipper unna med forurensingen sin fordi de er nær politikerne, også kallt korridorpolitikk. Minkfarmene på heia ble skviset fra miljøkvisene i Oslo.
Tomatdyrkerne på naturgass må betale CO2-avgift mens tomatimportørene på dieselavgass slipper å betale for Tomatimporten som foregår…