Jødebrua på Fjonalandet

Eneste jødetilknytning måtte være om danene er utvandrete jøder av Dan’s stamme og dermed fønikere. De kan ha kjempet mot andre vikinger om denne plassen som antagelig var en oppdemming av Vigdarvannet. Hvor kom elvasteinen fra? Sammen med veisteinen i Liareid ser det ut som handel med stein. Er det ballaststein? 
Det mest fantastiske er om dette navnet viser til annet enn bibelhistorie og kryssing av Rødehavet. Er det kamp om handelsvare og oppdemming av vann med vannfallsrettigheter? Dersom Dans stamme fra Bibelen var fønikere seilte de i det minste til Cornwall i handelstrafikk. Spor i stein på Utsira og i Viksefjorden, steinfunn i Liareid, Førdespollen og her i Vigdarvannet knytter de lange linjene. Let videre! 


Artikkel i Vestavind:

Danene som jødisk stamme:

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De Rikes Miljøkrav

Slik går det mot Korrupsjon

Cold Fusion