Gå til hovedinnhold

Scenebyen Haugesund

Haugesund er en handelsby og handelsnæringen reinvesterer i handel. Haugesund var en produksjonsby men midlene er gitt bort, ut av byen. Dermed er der ikke et produksjonsoverskudd som kan reinvesteres i byen. 
Sildajazzfestivalen skaper overskudd men overskuddet blir fordelt rundt produksjonslokalene, ikke i byen. Det er privat gevinst. Overskuddet går ikke til å utvikle festivalen eller byen. 
FKH er oversponset i forhold til egenprodusert inntekt. FKH er ikke en lønnsom bedrift, men en omfordeling av overskuddet i regionen. Kommunen har gitt klubben produksjonslokalene. Et pengesluk.
Filmfestivalen har fått to flotte scenebygg og har bedt om flere scenelokaler. Filmproduksjon i Haugesund har ikke produksjonslokaler. Handelsbyggene står tomme, selv om de er egnet til filmproduksjon.

Handelsbyen Haugesund investerer ikke i filmproduksjon, bare opptredener på private og kommunale scener.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Sammenslåing av kommuner krever nytt rådhus. Et spennende amfi nær T-forbindelsen der alle er velkomne og alle politiske møter er nettkringkastet av kommunen selv.Haugesunds eksisterende rådhus kan rives slik dets inspirasjonsbygg, Festiviteten, ble tatt ut av tiden. Rådhuset kan også bli et billedgalleri for modernismen, husets egen epoke. Som formspråk for moderne demokrati fungerer det ikke.

Tomatfjes

Hvorfor dra ut på landet for å ilegge bøndene avgift når det er Oslo som er miljøproblemet?
Hvordan gikk det med denne miljøbobla?
Miljøkrisen vår er global. Tomatdyrking har sitt kraftbehov om tomatene produseres i Norge eller i Nederland eller Spania. Miljøpartiene Frp, Høyre og Venstre ser det ikke slik. De lar import av tomater foregå uten miljøavgift. De har ikke mandat innen EU slik at de kan øke avgiftene i Nederland og Spania. Det de kan gjøre er å kompensere norsk toamtproduksjon for å gi like vilkår som EU, eller legge på importørene en miljøavgift da produksjon og miljøforurensing er global. Import er global forurensing og må miljøbeskattes for sin produksjons og transportforurensing.
Importørene slipper unna med forurensingen sin fordi de er nær politikerne, også kallt korridorpolitikk. Minkfarmene på heia ble skviset fra miljøkvisene i Oslo.
Tomatdyrkerne på naturgass må betale CO2-avgift mens tomatimportørene på dieselavgass slipper å betale for Tomatimporten som foregår…