Gå til hovedinnhold

Humanisme er noe mere

Human-Etisk forbund har mange stridslystne lokalledere som vil vinne småslagene. Sennepsfrøene i kirkene sees som mer ødeleggende for elever enn reklame, enn sportsstøy, enn undertrykkende religion. Dersom motivasjonen er at barn skal slippe hva de voksne selv har opplevd av undertrykking fra religiøst hold trenges mer opplysning og ikke mere strid og forbud.
I Oslo ligger pinsemenigheten Filadelfia og Human-Etisk forbund på hver sin side av samme gate. Begge mottar statsstøtte. Barn av pinseforeldre har gjort foreldreopprør og krysset gaten, fremdeles i opposisjon, uten frigjøring av båndene som binder. Da kommer hoggene for frihet.

Er ikke Human-Etisk forbund for lavt dimensjonert til å hjelpe menneskene med frihet fra undertrykking? Hvorfor forvandler de seg til en undertrykker selv?

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Sammenslåing av kommuner krever nytt rådhus. Et spennende amfi nær T-forbindelsen der alle er velkomne og alle politiske møter er nettkringkastet av kommunen selv.Haugesunds eksisterende rådhus kan rives slik dets inspirasjonsbygg, Festiviteten, ble tatt ut av tiden. Rådhuset kan også bli et billedgalleri for modernismen, husets egen epoke. Som formspråk for moderne demokrati fungerer det ikke.

Tomatfjes

Hvorfor dra ut på landet for å ilegge bøndene avgift når det er Oslo som er miljøproblemet?
Hvordan gikk det med denne miljøbobla?
Miljøkrisen vår er global. Tomatdyrking har sitt kraftbehov om tomatene produseres i Norge eller i Nederland eller Spania. Miljøpartiene Frp, Høyre og Venstre ser det ikke slik. De lar import av tomater foregå uten miljøavgift. De har ikke mandat innen EU slik at de kan øke avgiftene i Nederland og Spania. Det de kan gjøre er å kompensere norsk toamtproduksjon for å gi like vilkår som EU, eller legge på importørene en miljøavgift da produksjon og miljøforurensing er global. Import er global forurensing og må miljøbeskattes for sin produksjons og transportforurensing.
Importørene slipper unna med forurensingen sin fordi de er nær politikerne, også kallt korridorpolitikk. Minkfarmene på heia ble skviset fra miljøkvisene i Oslo.
Tomatdyrkerne på naturgass må betale CO2-avgift mens tomatimportørene på dieselavgass slipper å betale for Tomatimporten som foregår…