Gå til hovedinnhold

Vondt for å si det

Miljøpartiene SV, V og MDG kan ikke formulere seg om forandringer i industri, bank og politisk styring. De legger fram shoppinglister for et bedre samfunn.
De snakker om biler, avgasser, diesel, veinett, strøm og matvarer på hylle. De har løsninger uten strukturell forandring. De ønsker like mange biler inn i bykjernen bare de forurenser mindre. Kristen tro er realistisk ift. den tro disse partiene forkynner.
En kunstnerisk, utopisk og religiøst troverdig løsning ville å være å fylle ut havna i Oslo og bygge spiralpyramider for å ta imot alle bilene som kom inn til Hovedstaden. Etter som bilene ankom skulle de bare kjøre oppover spiraltårnet til de ikke kom lenger. Alle bilene i køen skulle følge etter til hele strukturen var full. Dermed ble der ikke stopp på innfartsveiene. Jeg ser for meg tre tårn som et signalbygg for Okka Oslo. Det ene tårnet skulle ta i mot Østfoldtrafikken, det andre tårnet skulle ta i mot Dalatrafikken nordfra og det tredje tårnet skulle ta i mot Vestfoldtrafikken. Om Oslo ønsket det kunne de bygge et verdensmonument med returrenner tilbake til dit bilene kom fra. Bilene kunne renne hjem og forurense minimalt på hjemturen.

Om strøpartiene til Stortingsvalget hadde gjort noe konkret ut av ønskelistene sine er jeg redd det ikke monner når forbruket må ned 30 %. Hva skal partiene si?

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Sammenslåing av kommuner krever nytt rådhus. Et spennende amfi nær T-forbindelsen der alle er velkomne og alle politiske møter er nettkringkastet av kommunen selv.Haugesunds eksisterende rådhus kan rives slik dets inspirasjonsbygg, Festiviteten, ble tatt ut av tiden. Rådhuset kan også bli et billedgalleri for modernismen, husets egen epoke. Som formspråk for moderne demokrati fungerer det ikke.

Tomatfjes

Hvorfor dra ut på landet for å ilegge bøndene avgift når det er Oslo som er miljøproblemet?
Hvordan gikk det med denne miljøbobla?
Miljøkrisen vår er global. Tomatdyrking har sitt kraftbehov om tomatene produseres i Norge eller i Nederland eller Spania. Miljøpartiene Frp, Høyre og Venstre ser det ikke slik. De lar import av tomater foregå uten miljøavgift. De har ikke mandat innen EU slik at de kan øke avgiftene i Nederland og Spania. Det de kan gjøre er å kompensere norsk toamtproduksjon for å gi like vilkår som EU, eller legge på importørene en miljøavgift da produksjon og miljøforurensing er global. Import er global forurensing og må miljøbeskattes for sin produksjons og transportforurensing.
Importørene slipper unna med forurensingen sin fordi de er nær politikerne, også kallt korridorpolitikk. Minkfarmene på heia ble skviset fra miljøkvisene i Oslo.
Tomatdyrkerne på naturgass må betale CO2-avgift mens tomatimportørene på dieselavgass slipper å betale for Tomatimporten som foregår…