Samfunnstro

I Haugesund by finnes to gamle kirker og to nye kirker. Kirker er offentlige bygg. De gamle er historiske og bevaringsverdige. De heter Vår Frelsers kirke og Skåre kirke. De ble bygget den gang hver menighet skulle ha sin egen kirke. Det ser ut til at menighetsinndelingen er moden. Menneskene drar langt og lett dit de vil og Haugesund er vel ikke mer enn en mil i lengde og en halv mil i bredde. 
De to nyere kirkene heter Rossabø kirke og Udland kirke. Disse er av typen arbeidskirker. Her er rike muligheter til forandring. All symbolikk i disse nye kirkene er av generell eller flyttbar type. De kan gjøres livssynsnøytrale ved å trille symboler inn og ut. Kirkerommet kan gjøres livssynsspesifikt ved å trille fram symbolene etter behov. Her kan vi også ha fellesmøter mellom forskjellige tros og livssynssamfunn. Man komponerer symbolene for å vise hvem som er aktive i rommet. Dette er et stort og viktig møte mellom innbyggerne.
Arbeidskirkene kan også være politisk arena da politikk er livssyn omsatt i handling.

Det som gjenstår er å se hvem som er åpen for andre mennesker, og hvem som ikke vil inn i en slik samhandling.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De Rikes Miljøkrav

Slik går det mot Korrupsjon

Cold Fusion