Den Norske Topartistaten

Med eller uten støttepartier er norsk politikk et strev for å forstå enkeltmennesket ift samfunnet.
Høyresiden har en monoforståelse av hva mennesket er og det ene menneskets ledelse over alle andre. Synet har gitt utslag som Private gudsbegrep, enekonger, opplyst enevelde, diktatorer, forenklede gudsforestillinger og individets absolutte makt til å drepe i selvforsvar. Innsamling av mennesker i leire.
Venstresiden har stått for oppløpene, folkedemonstrasjoner, pluralisme, samarbeid for å overleve, fylking til forsvar, omsorg for ukjente, utdannelsen av massene, og diktatorer. Høyresiden har hatt sin overvåking i smug, fra trappeoppganger og politikamera. Det har ikke vært meget å rapportere. Alt var såre vel.
Høyre og Arbeiderpartiet er motsetninger. Man må ta et valg. Begge partiene har historie.
Høyre har tatt begrepet konservatisme og lagd det til et samleord for trygghet og velstand. Begrepet borgerlig har de også gjort til sitt. Borgerlig skal si noe om en livsstil, om at en er noe pen i tøyet. Dette bildet er samlebildet for et Norge fra Eidsvoll til neste syttende mai. Høyre ønsker at Gud skal bevare Norge. De trenger all drahjelp de kan få.
Arbeiderpartiet er født ut av strid. De har vært samlende på folket som ikke hadde guds velsignelse fra presten. Ap har måttet stå opp mot makten. I sin egen skaperkraft har partiet tatt standpunkt som har kostet penger og rykte. Ap har vært høyresidens stormtropp mot kommunismen. Kommunistfrykten som høyrefolk gir barn i dåpsgave er en strid Arbeiderpartiet har tatt.

Framtiden kan bli et valg av kontrakter. Kontraktørenes inntog er Frps ønskesituasjon. Hvorfor forstod ikke Arbeiderpartiet kontraktørene de skulte mot?
Det er ikke Høyres eiendom å styre på vegne av rike bedrifter. Høyre er sterke i familiesaker med arveportefølje. Høyre kan være på vei ut med sitt gammelmodige monomane eiersyn. Reell innflytelse på produksjon er livskraften. Eierskap er ikke viktig i fremtidens politikk. Dyktighet og resultat belønnes ikke med privilegier og hyttegrender, villa på landet.

Hvilke parti som skal med i topartistaten er ikke gitt.
Senterpartiet kunne ha mobilisert byggefeltene de en gang eide, de kunne hatt hageeierne, men de har jo ikke forstått hva som foregår på strateginivå. De er i selvforsvarmodus pga. Høyrekjøret på vegne av matindustrien. Matproduksjon og salg kunne de også hatt. Nå er dette investorers grønne marker. Senterpartiet er nok ikke med i en topartistat.

Kommunistspøkelset har Høyrebarna fått i arv. Det er negativ økonomi. Det er dårlig ballast i forhandlinger.
Monoisme. Egoisme. Monoteisme. Overgrep. Sluttresultatet skal tilhøre egoet.
Kampen om skatter til felles beste har vært et evig strev. Hvem mot?

Dersom Ap skal gi seg over til Human etisk forbund som erstatning for statskirken overgir de seg til en medlemsorganisasjon igjen. Ap må forstå å være humanister av natur og ikke la seg binde til klubblaget HEF. LO erfaringen gjør Ap-medlemmer disponert for medlemsskap i HEF.
Høyre tror også. De tror vi kan rasjonalisere bort kostnad fra budsjett og regnskap uten at det dukker opp i et senere gjeldskrav. Økonomi er den evige balansen med bind for øynene; med nærvær, ikke blindhet, med følsomhet, ikke balanse støpt i marmorstøv.
Den norske topartisstaten blir følsom for forandringer.

Justitia, Minerva og Libra. Oppdatér livssynet.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De Rikes Miljøkrav

Slik går det mot Korrupsjon

Cold Fusion