Auto mobil mobil tele fon

Overskriften er en kode for en en person som kjører bil og samtidig snakker i telefon. Fremtiden vil bli Autofon. Den selvkjørende bilen blir en telefon som spør oss om vi vil bli trans-portert dit billedsamtalen kommer fra, eller sette opp en avtale.
Vi får håpe at selvgående biler får ned antallet drepte og skadde. Da har de en stor fremtid, selv om stressnivået stiger hos de ambisiøse som måtte bli holdt igjen i trafikken til fordel for systemets helhetsbilde.
Vi får nye sertifiseringer av oss reisende.
Sertifikat for manuell styring av autofon og andre kjøretøy. Krever mer opplæring over tid enn vi har i dag.
Sertifikatfri autofon der et oversystem styrer hele trafikken i et kvalitetsikret område som tettbebyggelse med bolig, shopping, skole, fritid.

Disse sertifikatfrie autofonene kan da nyttes av alle. Vi kan snakke i telefonen, se film, kjøre i rus og alle de tingene menneskene gjør mens de kjører og krasjer automobilene. Dette blir den store oppgaven til det selvgående transportsystemet. Dersom fabrikantene ikke lykkes med den komplette oppgaven vil vi ikke trenge sertifikatfrie selvgående biler. De må kunne bidra til livet.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Byggsympati