Osloringen

Ringen er en definisjon som legger alle problemene i Oslo innenfor en sirkel. Det finnes tanker på å flytte en stor del av problemene utenfor ringen. Oppgaven er denne: Flytt attraksjonene i Oslo sentrum som får menneskene til å vandre inn daglig på tross av all friksjon der mange mennesker kjemper på smale spor og veier.
Osloregionen er forlengst definert som bebygd og utbyggbart areal mellom Lillehammer og Tønsberg. Når en flytter sentrumsarbeidsplasser ut i regionen løser en problemer på en elegant måte. Byen Oslo kan puste igjen. Dagens løsning ser ut som et transportspor som ender i bufferen mot sjøen; høyhusene som alle storbyer har. Oslo blir den lille aproporsjonale Disneyfigur-hovedstaden som vil være med de store.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De Rikes Miljøkrav

Slik går det mot Korrupsjon

Cold Fusion