Gå til hovedinnhold

Osloringen

Ringen er en definisjon som legger alle problemene i Oslo innenfor en sirkel. Det finnes tanker på å flytte en stor del av problemene utenfor ringen. Oppgaven er denne: Flytt attraksjonene i Oslo sentrum som får menneskene til å vandre inn daglig på tross av all friksjon der mange mennesker kjemper på smale spor og veier.
Osloregionen er forlengst definert som bebygd og utbyggbart areal mellom Lillehammer og Tønsberg. Når en flytter sentrumsarbeidsplasser ut i regionen løser en problemer på en elegant måte. Byen Oslo kan puste igjen. Dagens løsning ser ut som et transportspor som ender i bufferen mot sjøen; høyhusene som alle storbyer har. Oslo blir den lille aproporsjonale Disneyfigur-hovedstaden som vil være med de store.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Sammenslåing av kommuner krever nytt rådhus. Et spennende amfi nær T-forbindelsen der alle er velkomne og alle politiske møter er nettkringkastet av kommunen selv.Haugesunds eksisterende rådhus kan rives slik dets inspirasjonsbygg, Festiviteten, ble tatt ut av tiden. Rådhuset kan også bli et billedgalleri for modernismen, husets egen epoke. Som formspråk for moderne demokrati fungerer det ikke.

Tomatfjes

Hvorfor dra ut på landet for å ilegge bøndene avgift når det er Oslo som er miljøproblemet?
Hvordan gikk det med denne miljøbobla?
Miljøkrisen vår er global. Tomatdyrking har sitt kraftbehov om tomatene produseres i Norge eller i Nederland eller Spania. Miljøpartiene Frp, Høyre og Venstre ser det ikke slik. De lar import av tomater foregå uten miljøavgift. De har ikke mandat innen EU slik at de kan øke avgiftene i Nederland og Spania. Det de kan gjøre er å kompensere norsk toamtproduksjon for å gi like vilkår som EU, eller legge på importørene en miljøavgift da produksjon og miljøforurensing er global. Import er global forurensing og må miljøbeskattes for sin produksjons og transportforurensing.
Importørene slipper unna med forurensingen sin fordi de er nær politikerne, også kallt korridorpolitikk. Minkfarmene på heia ble skviset fra miljøkvisene i Oslo.
Tomatdyrkerne på naturgass må betale CO2-avgift mens tomatimportørene på dieselavgass slipper å betale for Tomatimporten som foregår…