Gå til hovedinnhold

Samefolkets dag 6. februar

Siden jeg hadde en oldemor i Harstadområdet vil jeg hilse Samefolket på dagen.
En gang gjorde jeg et teatralsk knefall foran Jomfru Marias alter ved inngangen til Nidarosdomen. Hadde det samiske alteret vært der den gang hadde jeg blitt grepet av at oldemoren kunne ha vært samisk, eller delsamisk.
Min hilsen på dagen er å se på ordet "gjespe". Det betyr å trekke et kort innpust av luft, et gisp som når vi er forferdet og overrasket. Det betyr at vi i enden av gispet holder pusten, en forsvars og kamuflasje-funksjon. Gispegjespen blir ikke trukket fullt inn og ut igjen.
Den heltrukne gjespen som kommer så inderlig fra bunn av og går gjennom halsen og til slutt ut gane og munn er motsatt. Den er en gjennomstrømming av hele mennesket og gjerne med lyd. På tysk og engelsk kalles bevegelsen "gähnen" og "yawn"; altså å gane.
I Norge er ganegjesping undertrykt av sosiale grunner. Vi kjenner dem alle.
Ganelyd er politisk undertrykt som ganning i samisk kultur. Joik ble undertrykt på samme måte fordi den er "ganisk", og henger sammen med trolling som ble forbudt og kanskje helt tilbake til Harald Hårfagre og finnene og jotnene. Vi vet ikke nok om det.

Joik er sang med stor bruk av vokaler. Salmesang forklarer teologiske detaljer og nytter oftere inndelende konsonanter for å forklare innholdet. Der ble stor forskjell på samisk og kristen sang, og sammen med annen undertrykking av samisk kultur ble det germanske begrepet for å gjespe byttet ut med det korttrukne gispet. Gjesping skal være sunt. Da må man gane, eller joike. Til lykke med dagen og til lykke med livet!

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Sammenslåing av kommuner krever nytt rådhus. Et spennende amfi nær T-forbindelsen der alle er velkomne og alle politiske møter er nettkringkastet av kommunen selv.Haugesunds eksisterende rådhus kan rives slik dets inspirasjonsbygg, Festiviteten, ble tatt ut av tiden. Rådhuset kan også bli et billedgalleri for modernismen, husets egen epoke. Som formspråk for moderne demokrati fungerer det ikke.

Tomatfjes

Hvorfor dra ut på landet for å ilegge bøndene avgift når det er Oslo som er miljøproblemet?
Hvordan gikk det med denne miljøbobla?
Miljøkrisen vår er global. Tomatdyrking har sitt kraftbehov om tomatene produseres i Norge eller i Nederland eller Spania. Miljøpartiene Frp, Høyre og Venstre ser det ikke slik. De lar import av tomater foregå uten miljøavgift. De har ikke mandat innen EU slik at de kan øke avgiftene i Nederland og Spania. Det de kan gjøre er å kompensere norsk toamtproduksjon for å gi like vilkår som EU, eller legge på importørene en miljøavgift da produksjon og miljøforurensing er global. Import er global forurensing og må miljøbeskattes for sin produksjons og transportforurensing.
Importørene slipper unna med forurensingen sin fordi de er nær politikerne, også kallt korridorpolitikk. Minkfarmene på heia ble skviset fra miljøkvisene i Oslo.
Tomatdyrkerne på naturgass må betale CO2-avgift mens tomatimportørene på dieselavgass slipper å betale for Tomatimporten som foregår…