Gå til hovedinnhold

Bergen vannfjell

Ulrikken, Fløyen og de andre ti-elleve fjellene i Bergen kan gjennombores med tunneler fra topp til havnivå. Dette skal brukes til å fange opp, lagre og levere drikkevann til Byen over alle byer. Steinoverskuddet kan gå til å fylle igjen vannflatene som bare er svinn for meglere og investorer. Slik tar man kontroll på et større problem med en større løsning som er unik og salgbar. Hansabryggen og Håkonshallen kan få tilbake den historiske strand og kailinjen med et passende og flomsikret vannspeil. 
Løsningen passer også for Sogndal, Førde og Tromsø som alle har sine Alvefjell.
Gi steinen til eiendomsmeglerne som fyller ut Lunge og Pudde. 
Nystemten spilles på turbinene. 11rolig modulerende toner satt sammen med et dybdefall som utløser de dypeste emosjoner. Høy D til dyp A, det er hva et menneske kan tåle av emobelastning.

“No har han hengt seg opp igjen, Nystemten!”

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Intelligent Opprør

Politiske opprør kommer av intelligensen, informasjonen vår, om at mange har det dårlig. Uintelligent styring av bedrift og nasjon gir intelligent opprør.
Kirken er utvalgt, ikke av Gud men av keiser Konstantin for 1700 år siden. Kirken er nå valgt bort og må gjøre de gode gjerningene. Det er politikk. Kirken må ikke skremmes til taushet av de samme politikerne som skremte Arbeiderpartiet til taushet.

Augvalds hellige ku

Det grunnleggende gode med Haugalandet er landskapet. Resten må vi arbeide for. Hogaland er urnavnet vårt. Fruktbart landskap som gir beite for dyrebare kyr. Kanskje det var innvandrende germanske stammer som gav landskapet navn. For å holde kyr, leve og la leve. En livsform som ble samlet til ett rike. Norgesveldet Håkonar Håkonsons.

I Rosa Blomster

Sylvi Listhaugs promobilder viser henne i blomsterseng og med rosa leppestift mot rosa bakgrunn. Dersom hun søker politisk selvmord finnes der presedens. Shakespeares Ophelia i Hamlet henger i Tate Britain og bildet er på Wikipediasiden om Ophelia (painting).

Billedspråket inneholder Listhaugs kristne kors, et lite arvet symbolsmykke for å overbevise de ultra-kristne Krf’erne om at hun er den hjemvendte lederen deres. Man kan spørre seg hvorfor der er så mye hat på facebook og andre steder. Det arketypiske hatet i moderne Norge er Herrefolket mot Slavene, Rikfolk mot fattige, Borgere i Allianse med Bønder mot Arbeiderne i industri, og landbruk mm. Ingen liker en slave som gjør seg fri av seg selv, en opprører, en frihetskjemper. Drapene 22. Juli 2011 var politiske handlinger. Ap blir nektet å kjempe for livet, for noen øyner enda en utryddelse, den fulle utradering av Ap fra makten. Krf er i ferd med sin største Judashandling ved å støtte Høyre, Krf og Venstre i forsvaret av Listhaug…