Sunnt Jordsmonn

Helsesystemet vårt er så dårlig fundamentert at det smuldrer i møtet med grunnfjellet. Det blir til jord. På bunn er der en masse mennesker. Pasienter, bygg og vedlikeholdsarbeidere, hjelpepleiere, pårørende. Det er her vi trenger å bygge kvalitet om de over skal operere.
Sykehus er vant med at pasienter dør. Strekket fra vi blir pensjonister til vi dør av oss selv er tiden vi kan vokse. At en prest kommer inn i siste liten hjelper knapt på den angsten som morfinen ikke tar. Denne epoken for livserfaring har uendelig verdi; som verdensrommet finnes inne i oss.
Nybygg har dårligere plass enn de slitte gamle byggene. Det er jo en styrt utvikling via vedtak, budsjett og regnskap, og fint lite annet.
Hjelpepleierne er for få og på bunn av et hierarki som knaser mot hardere stein. De er detaljstyrt til det absurde. Det er bedre med én ansatt for mye enn én ansatt for lite.
Pårørende har noen rettigheter til innsyn. Tenk om det ikke hadde kostet så mye krefter å få innsyn i journal og dialog med nærpersonalet rundt pasienten? En pårørende sa treffende at hun hadde Svart Belte i å være Pårørende. Da skal vel Norge utvikle pensjonstiden til en god og profesjonell omgang med vår egen tid før vi igjen går til jords?


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De Rikes Miljøkrav

Slik går det mot Korrupsjon

Cold Fusion