Gå til hovedinnhold

Fyll Sundet med liv!

Haugesund Havn har 3 stadier. Vi har kaihøyden for tankbåter og store lastebåter som ligger til Karmsundet, lokale motorbåter som i Indre Havn, og kaiene som ble bygd for jekter og robåter før damp og diesel. På fastlandssiden er dette de lave kaiene mot Hasseløy, der gode lånekunder skal bygge boligprosjekt. Det er her havnivået vil drikke opp grunn og grunnetasjer i første runde.
Klatte-løsningen vil ikke være god. Det er korttenkt å heve hver eiendom for seg, fordi sprekkene mellom byggene vil slippe inn vannet fra Hasseløysundet.
Hvem eier gård og grunn langs Smedasundet? Dersom første etasje kommer til å bli et flom og tapsprosjekt vil utenbys eiere selge seg ut. Flomsikring vil drikke opp marginene. Lokale eiere må finne løsninger før havvannet blir for fuktig rundt beina på stambordene. Restaurant og pubmiljøet vil forsvinne om ikke hjernene finner løsningen i tide:
Sperr av Smedasundet i begge ender med demninger i hver ende, demninger som ikke har slusing av båter, men vannrensing og vannutskifting som funksjon. Da kan Smedasundet ligge der som sjøbad, og rostadion, jolleseiling og park for sentrumsboerne, og ponton-fotbro til Risøy.
Karmsund Havn og Haugaland Kraft kan utvikle teknologi for slusing og vannrensing. Gamle Vannverket kunne bli merkevaren; WaterWorks. VassVerk. Smedasundet. Smidjasund. Symfoniorkestrene kan spille ved vannflaten.
Om vi skulle være for veike, og ikke klare å utvikle oss, så kan jo sundet fylles igjen og bli den nye handlegaten. Om bare mange nok kan holde på den utgåtte tanken at mer er mer. Sentrumstanken hadde sin beste tid før 1960. Da kom byggene som viste forandringen. Betong og elementbygging blandt hvite trehus. Det var den gang, det. Den gang Haugesund skulle ha tenkt over situasjonen. Forutsetningen for at sentrum vokste før den tid var kaien som import og eksporthavn. Da den funksjonen forandret seg, forandret butikklivet seg. Eksporten av båt og fisk sluttet og pengestrømmen kom ikke tilbake. Pengestrømmen seilte med sildestimene.
Nå må Haugaland Kraft, gamle Havnevesenet og Karmsund Havn gi inntekter på nyproduksjon av havne og vannteknologi; ikke fotball.
Slusemekanismene kan samtidig være fotbro over til Risøy og Hasseløy. Slusene kan tillate næringsdrift innenfor ved at motor og båtverksted drifter dem. Båtverksted kan drifte ferje.  Skriv smidjahistorie ift. dagens bedrift. La sundet ose av de gamle verkstedene for tre, seil og tau. Hauges båtslipp som del av muséet i Dokken. Kjølstrekking av vikingskip. Slipp til cruiseturistene, la dem få kjenne på kjøl og spanter. Vi bygde Osebergskipet på denne måten. Haugesund er den nye byen for historien som avdekkes fortløpende.

Haugesunds Elektriske Ferjeselskap, ved Haugaland Kraft, er selvgående bestillingsferjer i Smedasundet; med bestillings-app. Kom an igjen, då! Bergen har vært der.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Intelligent Opprør

Politiske opprør kommer av intelligensen, informasjonen vår, om at mange har det dårlig. Uintelligent styring av bedrift og nasjon gir intelligent opprør.
Kirken er utvalgt, ikke av Gud men av keiser Konstantin for 1700 år siden. Kirken er nå valgt bort og må gjøre de gode gjerningene. Det er politikk. Kirken må ikke skremmes til taushet av de samme politikerne som skremte Arbeiderpartiet til taushet.

Augvalds hellige ku

Det grunnleggende gode med Haugalandet er landskapet. Resten må vi arbeide for. Hogaland er urnavnet vårt. Fruktbart landskap som gir beite for dyrebare kyr. Kanskje det var innvandrende germanske stammer som gav landskapet navn. For å holde kyr, leve og la leve. En livsform som ble samlet til ett rike. Norgesveldet Håkonar Håkonsons.

I Rosa Blomster

Sylvi Listhaugs promobilder viser henne i blomsterseng og med rosa leppestift mot rosa bakgrunn. Dersom hun søker politisk selvmord finnes der presedens. Shakespeares Ophelia i Hamlet henger i Tate Britain og bildet er på Wikipediasiden om Ophelia (painting).

Billedspråket inneholder Listhaugs kristne kors, et lite arvet symbolsmykke for å overbevise de ultra-kristne Krf’erne om at hun er den hjemvendte lederen deres. Man kan spørre seg hvorfor der er så mye hat på facebook og andre steder. Det arketypiske hatet i moderne Norge er Herrefolket mot Slavene, Rikfolk mot fattige, Borgere i Allianse med Bønder mot Arbeiderne i industri, og landbruk mm. Ingen liker en slave som gjør seg fri av seg selv, en opprører, en frihetskjemper. Drapene 22. Juli 2011 var politiske handlinger. Ap blir nektet å kjempe for livet, for noen øyner enda en utryddelse, den fulle utradering av Ap fra makten. Krf er i ferd med sin største Judashandling ved å støtte Høyre, Krf og Venstre i forsvaret av Listhaug…