Vennskapsby til låns

Haugesunds Ap-ordfører Mohn har vært i California og sett på næringsstruktur i Silicon Valley. Nå ville han dra til Kina for å se på næringsstruktur der, og kanskje ha med løfter om investeringer. Hvorfor ikke Korea? Når han kommer tilbake skal han holde foredrag på mandagskveldene.
Haugesund er en mektig liten bykommune som har tenkt å kaldfusjonere Silicon Valley og Kina. Det går ikke an å gjøre slikt. Hvilke alkymister var det som klarte å finne opp gullet? Var det Arbeiderpartiet i Haugesund?
Å finne opp siliconverdenen foregikk ikke i en garasje. Den ble utviklet over lang tid i verdens rikeste militærøkonomi. Å finne opp utenlandsinvestering i Kina har også tatt lang tid og en konsentrert politisk vilje. Ingen slike forutsetninger finnes i Haugesund. Når det ikke er vilje til politiske omveltninger lokalt er det tid for å gi seg hen til signalsaker, til fantasiland i Sveio eller til det mytiske Signalbygget. 
Om Mohn og Ap ønsker å vinne valget igjen så er det litt sent for det. Planer og startsignaler for ny virksomhet kan hjelpe. Haugalandets største fellesverdi er Haugaland kraft. Her er de store mulighetene. Tenk på HK som en gründer og ikke en strømleverandør.
Smart City er en døende stjerne. Haugalandet må arbeide seg gode gjennom energibegrepet. Småvannfall. Indre Sunnhordland trenger Indre Ryfylke. Knytt dem åpne.
Haugesund vokser på bare ett punkt. Boligblokker bygges i sjøkanten og andre steder som er billige nok til at hobbyinvestorer fører opp blokkbygg med hjelp av enkeltlån. Bankene burde etterspørre større prosjekt som gir produksjonslokaler til økning av produksjon, til fremme av samfunnsinntekt. Nå er bankene med på å svekke økonomien i byen. Et prosjekt er Haugaland Kraft som må komme over på neste fot fremover, som er hydroelektrisitet og drikkevannproblematikk. Vi må jobbe for å leve i fremtiden, ikke søle ut pengene for at FKH skal vasse i sponsormidler.


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De Rikes Miljøkrav

Slik går det mot Korrupsjon

Cold Fusion