Gå til hovedinnhold

Vennskapsby til låns

Haugesunds Ap-ordfører Mohn har vært i California og sett på næringsstruktur i Silicon Valley. Nå ville han dra til Kina for å se på næringsstruktur der, og kanskje ha med løfter om investeringer. Hvorfor ikke Korea? Når han kommer tilbake skal han holde foredrag på mandagskveldene.
Haugesund er en mektig liten bykommune som har tenkt å kaldfusjonere Silicon Valley og Kina. Det går ikke an å gjøre slikt. Hvilke alkymister var det som klarte å finne opp gullet? Var det Arbeiderpartiet i Haugesund?
Å finne opp siliconverdenen foregikk ikke i en garasje. Den ble utviklet over lang tid i verdens rikeste militærøkonomi. Å finne opp utenlandsinvestering i Kina har også tatt lang tid og en konsentrert politisk vilje. Ingen slike forutsetninger finnes i Haugesund. Når det ikke er vilje til politiske omveltninger lokalt er det tid for å gi seg hen til signalsaker, til fantasiland i Sveio eller til det mytiske Signalbygget. 
Om Mohn og Ap ønsker å vinne valget igjen så er det litt sent for det. Planer og startsignaler for ny virksomhet kan hjelpe. Haugalandets største fellesverdi er Haugaland kraft. Her er de store mulighetene. Tenk på HK som en gründer og ikke en strømleverandør.
Smart City er en døende stjerne. Haugalandet må arbeide seg gode gjennom energibegrepet. Småvannfall. Indre Sunnhordland trenger Indre Ryfylke. Knytt dem åpne.
Haugesund vokser på bare ett punkt. Boligblokker bygges i sjøkanten og andre steder som er billige nok til at hobbyinvestorer fører opp blokkbygg med hjelp av enkeltlån. Bankene burde etterspørre større prosjekt som gir produksjonslokaler til økning av produksjon, til fremme av samfunnsinntekt. Nå er bankene med på å svekke økonomien i byen. Et prosjekt er Haugaland Kraft som må komme over på neste fot fremover, som er hydroelektrisitet og drikkevannproblematikk. Vi må jobbe for å leve i fremtiden, ikke søle ut pengene for at FKH skal vasse i sponsormidler.


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Sammenslåing av kommuner krever nytt rådhus. Et spennende amfi nær T-forbindelsen der alle er velkomne og alle politiske møter er nettkringkastet av kommunen selv.Haugesunds eksisterende rådhus kan rives slik dets inspirasjonsbygg, Festiviteten, ble tatt ut av tiden. Rådhuset kan også bli et billedgalleri for modernismen, husets egen epoke. Som formspråk for moderne demokrati fungerer det ikke.

Tomatfjes

Hvorfor dra ut på landet for å ilegge bøndene avgift når det er Oslo som er miljøproblemet?
Hvordan gikk det med denne miljøbobla?
Miljøkrisen vår er global. Tomatdyrking har sitt kraftbehov om tomatene produseres i Norge eller i Nederland eller Spania. Miljøpartiene Frp, Høyre og Venstre ser det ikke slik. De lar import av tomater foregå uten miljøavgift. De har ikke mandat innen EU slik at de kan øke avgiftene i Nederland og Spania. Det de kan gjøre er å kompensere norsk toamtproduksjon for å gi like vilkår som EU, eller legge på importørene en miljøavgift da produksjon og miljøforurensing er global. Import er global forurensing og må miljøbeskattes for sin produksjons og transportforurensing.
Importørene slipper unna med forurensingen sin fordi de er nær politikerne, også kallt korridorpolitikk. Minkfarmene på heia ble skviset fra miljøkvisene i Oslo.
Tomatdyrkerne på naturgass må betale CO2-avgift mens tomatimportørene på dieselavgass slipper å betale for Tomatimporten som foregår…