Lovpasserne

Stortinget har lagd lover som dekker uønsket seksuell adferd og overgrep, forlengst.
Regjeringens rolle er å sette dem ut i live, sørge for at lovene blir holdt og at lovbrytere blir framstilt for domstolene. I stedet holder de de varslede overgrepssakene for seg selv, glemmer dem eller presser varslerne ved hjelp av media. Sakene blir oppbevart i en mer eller mindre gjennemsiktig partiboble, en såkalt verkebyll. Krf som kunne tenke seg å være med i regjering har eget 12-disiplers tribunal for å ta seg av unge kvinner som varsler. Demokratiet er ikke truet utenfra, men innenfra. Vi er vitne til noe så kjent og enkelt som moralsk forfall i de politiske partiene. 

Politiet er Regjeringens eget og rette etterforskningsorgan; ikke hukommelsen.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Utsikten fra Jåttå