Gå til hovedinnhold

Førde City

Oslo vil omskape seg selv som Fjordbyen. Da må det synes at den ligger i enden av en fjord. Siden man aldri har fjordsyn fra Oslo, må denne identiteten markedsføres. Navnet må endres for å få fram fjordende-funksjonen, og fordi Oslo gjennom politisk markedsføring har fått en noe forfeilet figur.
Det norske ordet for en by innerst i en fjord, der man kan dra videre innover land, er Førde. Tanken på at Oslo skal skifte navn og underordne seg dette tradisjonelle norske navnet er umulig, så vi må finne andre navn. Det er jo litt synd fordi vi har Færder ytterst i Oslofjorden. Da ville det ha passet fint med Førde i bunn.
Da et gammelt navn på Oslo, Anslo, har sin make i Londons Hounslow, kan vi prøve å knytte disse navnene. Onslo virker umulig som nynavn, så vi må over på et annet nivå. Hounslow er germansk. Da kan vi forstå likheten til Oslo, men betydningen går i retning av en haug og ikke en fjord. Vi skal markedsføre Fjordbyen, ikke St. Hanshaugen. Da tar vi det germansk-norske Fjord og gjør om til det germansk-engelske Ford, som i Oxford; Osloford. For å gjøre det litt mer ærværdig kan vi si Oxford, men da har vi gått litt for langt. Vi har ingen okser å referere til. Prøv Osfjord, et godt Vestlandsnavn som faktisk er ledig. Oslo har elver nok til å bære Os-navnet. Uttal navnet som Åssfådd, helst.
Det enkleste for Oslos fremtidige navnebytte er å kalle millionbyen for Oslofjord, kanskje Osloford, med Oslo-navnet reservert for bykjernen fra 1900-tallet, ur-Oslo. Stor-Oslo er vulgært.
Ikke slipp Førdenavnet fordi å førde har vært Oslos funksjon så lenge den har eksistert. Byen har, med Færder som havets veiviser innover, vært knutepunktet for "dalstroka innafor" samt vei til Sverige. Skedsmokorset var nettop Skillekrysset, veivalget nord, nordøst  og nordvest. Dermed får vi det noe anglifiserte Osloford, Oslo pluss Førde. Det er sant! Kall storbyen Oslofjord, inkludér andre byer i markedsføringen. Oslos navne-handikapp er at den ikke har et viderefordrende navn som viser fjordfunksjon. Den skulle vært kalt Førde City for å få dette til! Færder-Førde City-Skilleveien Skedsmokorset.
Navnet Fold og varianter er uaktuelle fordi de ikke fokuserer på stedet innerst i fjorden. En fold er en ombretting, et mangefold som sier noe om at fjorden ikke ser ut som en fjord, men en kastning av land på begge sider. Jeg vil tro Oslo ønsker seg en dramatisk fjordidentitet, slike syn som de lager seg fra utsiktsplattformene på Vestlandet.
Vik, Viken og Vika er for småskåret til en fjordidentitet. Området er for lite.
Oslo kan ikke avgrense gamle bygårdsgater og kalle dem Fristaten Oslo. Kanskje et område kunne nostalgiseres som Fristaten Christiania?
Oslo-Oslo er komedie, hovedstaden er okka hovedstad, Okka Oslo. Det klinger!
Oslo er havneby, ikke fjordby. Drøbaksundet er som en kanal, ikke en fjordarm. Oslo-navnet er ikke knyttet til fjordbegrepet.

Oversiktsbilder av Oslo med vannflate viser bare at byen ligger ved et vann. At større båter finnes i havn er ikke tegn på fjord, det kan være, som i Oslofjorden en kanal, Drøbaksundet, et sund, som leder dem inn. Om Oslo skal markedsføres som fjordby må hele Oslofjorden tas med i bildet. Da heter det Østfold og Vestfold, Folden med Oppland/ Hedmark, Buskerud og Telemark. Oslo er bare et knutepunkt for alle. Fjorden er vid og lang. Tenk fra Færder til Dovre, og videre til Nidaros. Der er funksjonsområdet. Les Håkon Håkonssons saga og bli vis på Oslo!

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Sammenslåing av kommuner krever nytt rådhus. Et spennende amfi nær T-forbindelsen der alle er velkomne og alle politiske møter er nettkringkastet av kommunen selv.Haugesunds eksisterende rådhus kan rives slik dets inspirasjonsbygg, Festiviteten, ble tatt ut av tiden. Rådhuset kan også bli et billedgalleri for modernismen, husets egen epoke. Som formspråk for moderne demokrati fungerer det ikke.

Tomatfjes

Hvorfor dra ut på landet for å ilegge bøndene avgift når det er Oslo som er miljøproblemet?
Hvordan gikk det med denne miljøbobla?
Miljøkrisen vår er global. Tomatdyrking har sitt kraftbehov om tomatene produseres i Norge eller i Nederland eller Spania. Miljøpartiene Frp, Høyre og Venstre ser det ikke slik. De lar import av tomater foregå uten miljøavgift. De har ikke mandat innen EU slik at de kan øke avgiftene i Nederland og Spania. Det de kan gjøre er å kompensere norsk toamtproduksjon for å gi like vilkår som EU, eller legge på importørene en miljøavgift da produksjon og miljøforurensing er global. Import er global forurensing og må miljøbeskattes for sin produksjons og transportforurensing.
Importørene slipper unna med forurensingen sin fordi de er nær politikerne, også kallt korridorpolitikk. Minkfarmene på heia ble skviset fra miljøkvisene i Oslo.
Tomatdyrkerne på naturgass må betale CO2-avgift mens tomatimportørene på dieselavgass slipper å betale for Tomatimporten som foregår…