Gå til hovedinnhold

Ko-ordinatoriet

Sykkelkoordinatorer i alle kommuner, forén Eder!
Om dere ikke allerede har hatt fjordhotellseminar allerede, da.
Jeg har jevnlig blitt innesperret i industri og boligfeltet jeg sokner til fordi lokale amatører skal konkurrere på sykkel i gatene.
Jeg vil gjeninnføre gatecup i fotball. Det er unaturlig å sparke fotball i binger og på kunstgress. Fotball oppstod på gateplasser og streiter. Her hører den hjemme. Ta ballen hém! Sperr veiene!
Haugesund by er ikke for motorsportanlegg på Karmøy, og Karmøy er ikke begeistret heller. Da får vi formalisere den gatebilkulturen vi likevel har og sperre av veiene og slippe dem løs.
Å kjøre bil for sent fører gjerne til anmeldelse. Sykling på offentlig vei er treg og farlig materie. Sykling på offentlig vei er ikke trening eller sport. Sykling kan trives på bane. Det er bare syklistenes selvbilde som skal justeres noe. Det er ikke bra for unge å ha sykling i trafikk som forbilde.
Sykkelkoordinatorer trenger resultater. De kommer ikke til å få dem fordi løsningene er kostbare. Om vi får til sykkeltrafikk vil den likevel være farlig der mennesker suser fram tre til seks ganger hastigheten kroppene er bygd for.
Fotball er koordinert bort fra veier og gater. Motorsport er i ferd med å koordineres bort fra gater og veier. Sykling dytter selvbildet sitt over på alle som ønsker et sosialt liv eller rolig søndagsarbeid med søndagsåpent.
Sykkelen er menneskets triumf over dyrene. Vi har tredoblet hastigheten vår uten å anstrenge oss noe særlig. Uten gearutveksling kan vi sykle i tretti km/t. Med hjelpemidler som gear og el-motor øker egeninnsatsen og energigevinsten ved sykkel minker.

Nesten alle kan sykle, så hvordan skal vi skille ut egoet vårt, da? Ledertrøye og Vinnertrøye blir løsningen! Sykling til jobb har dårlige forhold. Ingen har lagt til rette.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Sammenslåing av kommuner krever nytt rådhus. Et spennende amfi nær T-forbindelsen der alle er velkomne og alle politiske møter er nettkringkastet av kommunen selv.Haugesunds eksisterende rådhus kan rives slik dets inspirasjonsbygg, Festiviteten, ble tatt ut av tiden. Rådhuset kan også bli et billedgalleri for modernismen, husets egen epoke. Som formspråk for moderne demokrati fungerer det ikke.

Tomatfjes

Hvorfor dra ut på landet for å ilegge bøndene avgift når det er Oslo som er miljøproblemet?
Hvordan gikk det med denne miljøbobla?
Miljøkrisen vår er global. Tomatdyrking har sitt kraftbehov om tomatene produseres i Norge eller i Nederland eller Spania. Miljøpartiene Frp, Høyre og Venstre ser det ikke slik. De lar import av tomater foregå uten miljøavgift. De har ikke mandat innen EU slik at de kan øke avgiftene i Nederland og Spania. Det de kan gjøre er å kompensere norsk toamtproduksjon for å gi like vilkår som EU, eller legge på importørene en miljøavgift da produksjon og miljøforurensing er global. Import er global forurensing og må miljøbeskattes for sin produksjons og transportforurensing.
Importørene slipper unna med forurensingen sin fordi de er nær politikerne, også kallt korridorpolitikk. Minkfarmene på heia ble skviset fra miljøkvisene i Oslo.
Tomatdyrkerne på naturgass må betale CO2-avgift mens tomatimportørene på dieselavgass slipper å betale for Tomatimporten som foregår…