Gå til hovedinnhold

Fotballklubben Haugaland Kraft

Haugaland Krafts overskudd viser at strømprisen er urealistisk høy. Man leker næringslivs-suksess, men så er det bare den regnefeilen at man har satt strømavgiften altfor høyt.
Terramentaliteten ligger i bunn. Kommunene ønsker seg ekstra inntekter. Derfor legger de på strømavgiften og får utbytte gjennom overskudd i Haugaland Kraft. Dette er hvitvasking av penger, hvitvasking av avgifter.
Sponsormidler er allerede ført før utbytte. Dermed finnes en FKH-avgift i de kommunale eierkommunene. Den profesjonelle Fotballklubben Haugesund går på strøm, nemlig strømavgift. I tillegg holder Haugesund klubben med halve stadion og driftsutgifter. Haugaland Kraft har nektet å fortelle journalister hvor stort sponsorbeløpet er. Dermed spør ikke avisene videre. Reportasjen slutter ved begynnelsen.
Haugesunds Avis presenterer Haugaland Krafts pressemelding med linker til telefonkataloger. Der gjøres ingen faglige forsøk på å finne ut hva som foregår. FKH er Haugesunds Avis sin tydeligste redaksjonelle satsing. 
For argumentets skyld så var det disse pengene som skulle brukes til forventet finansinntekt gjennom Terra. Hvorfor ikke være intellektuelt ærlige og kalle dem strømavgift i stedet for overskudd?

100 000 000 i overskudd delt på 100 000 innbyggere gir 1000 kroner avgiftslette per år, eller rundt 80 kroner måneden av eneboligens regning på 3-4 000 kroner per måned. Det er ikke mye penger. Antakelig er der mer å hente i regnskapene. Her kunne Haugesunds Avis ha skilt seg ut i forhold til FKHs egen lokalavis. I stedet er de like. Haugesunds Avis kunne har tjent respekt og penger på å ta saken. Til nå har de ikke hatt hode og vilje til å gjøre arbeidet. Leserkommentarene er mer klarsynte enn reportasjen. Haugesunds Avis satser på FKH. Det er tale om Fotballklubben Haugesunds Avis.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Sammenslåing av kommuner krever nytt rådhus. Et spennende amfi nær T-forbindelsen der alle er velkomne og alle politiske møter er nettkringkastet av kommunen selv.Haugesunds eksisterende rådhus kan rives slik dets inspirasjonsbygg, Festiviteten, ble tatt ut av tiden. Rådhuset kan også bli et billedgalleri for modernismen, husets egen epoke. Som formspråk for moderne demokrati fungerer det ikke.

Tomatfjes

Hvorfor dra ut på landet for å ilegge bøndene avgift når det er Oslo som er miljøproblemet?
Hvordan gikk det med denne miljøbobla?
Miljøkrisen vår er global. Tomatdyrking har sitt kraftbehov om tomatene produseres i Norge eller i Nederland eller Spania. Miljøpartiene Frp, Høyre og Venstre ser det ikke slik. De lar import av tomater foregå uten miljøavgift. De har ikke mandat innen EU slik at de kan øke avgiftene i Nederland og Spania. Det de kan gjøre er å kompensere norsk toamtproduksjon for å gi like vilkår som EU, eller legge på importørene en miljøavgift da produksjon og miljøforurensing er global. Import er global forurensing og må miljøbeskattes for sin produksjons og transportforurensing.
Importørene slipper unna med forurensingen sin fordi de er nær politikerne, også kallt korridorpolitikk. Minkfarmene på heia ble skviset fra miljøkvisene i Oslo.
Tomatdyrkerne på naturgass må betale CO2-avgift mens tomatimportørene på dieselavgass slipper å betale for Tomatimporten som foregår…