Gå til hovedinnhold

Arvepotensiale

Politikk er om å forandre, ikke om å bevare gamle situasjoner. Gamle eierforhold blir utjenlige når omgivelsene forandrer seg. Byenes sentrumskrise er beste eksemplet. Eiendom som holdes på gammel hevd kan ikke nyttes av andre. Derfor dør sentrum. Eierne må forandre seg selv. De arver ikke bare gamle hus og firma. De arver også returen inn i  holdninger som er eldre enn de personlige holdningene de hadde før arven kom til dem.
Norsk politikk står fast og skaper dermed sin egen krise. Gamle standpunkt om arv, rettigheter, monomenneskets storhet, interne og eksterne fiendebilder, gruppedisiplin, gruppemobbing, nasjonal selvgodhet.
Arbeiderpartiet må finne de konkrete nyskapningene for å utvikle Norge.
Senterpartiet har oppkjøpspolitikere de må håndtere.
Høyre har arveforhold å løse opp i.
Hvorfor er det greit at bønders arverettigheter utfordres gjennom økonomisk politikk, mens eierrettigheter til handels og industrifirma ikke skal utsettes for friskluft og fornying?
Arbeiderpartiet og Senterpartiet er de eneste som gjennom samarbeid kan utvikle fastlands-Norge.

Høyre har vist hva de vil arbeide for.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Sammenslåing av kommuner krever nytt rådhus. Et spennende amfi nær T-forbindelsen der alle er velkomne og alle politiske møter er nettkringkastet av kommunen selv.Haugesunds eksisterende rådhus kan rives slik dets inspirasjonsbygg, Festiviteten, ble tatt ut av tiden. Rådhuset kan også bli et billedgalleri for modernismen, husets egen epoke. Som formspråk for moderne demokrati fungerer det ikke.

Tomatfjes

Hvorfor dra ut på landet for å ilegge bøndene avgift når det er Oslo som er miljøproblemet?
Hvordan gikk det med denne miljøbobla?
Miljøkrisen vår er global. Tomatdyrking har sitt kraftbehov om tomatene produseres i Norge eller i Nederland eller Spania. Miljøpartiene Frp, Høyre og Venstre ser det ikke slik. De lar import av tomater foregå uten miljøavgift. De har ikke mandat innen EU slik at de kan øke avgiftene i Nederland og Spania. Det de kan gjøre er å kompensere norsk toamtproduksjon for å gi like vilkår som EU, eller legge på importørene en miljøavgift da produksjon og miljøforurensing er global. Import er global forurensing og må miljøbeskattes for sin produksjons og transportforurensing.
Importørene slipper unna med forurensingen sin fordi de er nær politikerne, også kallt korridorpolitikk. Minkfarmene på heia ble skviset fra miljøkvisene i Oslo.
Tomatdyrkerne på naturgass må betale CO2-avgift mens tomatimportørene på dieselavgass slipper å betale for Tomatimporten som foregår…