Gå til hovedinnhold

Terraveldet

Bergen brant, Ålesund brant, Narvik og Bodø ble lagt flatt av bomber, alt i en vending. Haugesund brenner litt her og litt der. Det er ikke tilfeldige branner som i Bergen og Ålesund, men en følge av at byen ikke opptrer samlet i all sin tilfeldighet.
Huseierne i sentrum må gå sammen i et laug med det løftet at deres eiendeler ikke skulle lokaliseres til et hus eller kvartal, men være en idéell part av Sentrumslauget, en del av en løpende inntekt og en del av en bakkefast formue.
Sentrumslauget kunne finne ut hva som skulle bevares av den hvite byen og hva som skulle bygges nytt. Hvilke monstrøse bygg som skulle erstattes av arkitektoniske genistreker og dermed gjøre sentrum vidunderlig navngjeten.
Et slikt middelalderlaug ville antagelig vært mer demokratisk og menneskevennlig enn Terraveldet vi har i dag, med arkitektkonkurranse for Flotmyr og Karmsundsgata på vent mens sentrum brenner og bygger i tilfeldig rekkefølge og med deprimerende resultat.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Sammenslåing av kommuner krever nytt rådhus. Et spennende amfi nær T-forbindelsen der alle er velkomne og alle politiske møter er nettkringkastet av kommunen selv.Haugesunds eksisterende rådhus kan rives slik dets inspirasjonsbygg, Festiviteten, ble tatt ut av tiden. Rådhuset kan også bli et billedgalleri for modernismen, husets egen epoke. Som formspråk for moderne demokrati fungerer det ikke.

Tomatfjes

Hvorfor dra ut på landet for å ilegge bøndene avgift når det er Oslo som er miljøproblemet?
Hvordan gikk det med denne miljøbobla?
Miljøkrisen vår er global. Tomatdyrking har sitt kraftbehov om tomatene produseres i Norge eller i Nederland eller Spania. Miljøpartiene Frp, Høyre og Venstre ser det ikke slik. De lar import av tomater foregå uten miljøavgift. De har ikke mandat innen EU slik at de kan øke avgiftene i Nederland og Spania. Det de kan gjøre er å kompensere norsk toamtproduksjon for å gi like vilkår som EU, eller legge på importørene en miljøavgift da produksjon og miljøforurensing er global. Import er global forurensing og må miljøbeskattes for sin produksjons og transportforurensing.
Importørene slipper unna med forurensingen sin fordi de er nær politikerne, også kallt korridorpolitikk. Minkfarmene på heia ble skviset fra miljøkvisene i Oslo.
Tomatdyrkerne på naturgass må betale CO2-avgift mens tomatimportørene på dieselavgass slipper å betale for Tomatimporten som foregår…