Gå til hovedinnhold

Tårnhusby

En bebyggelses organiske skjønnhet avhang av hvordan gater og veier føyde seg inn i terrenget, hvordan utviklingen fulgte moder jord, hvordan vi smaug oss rundt knausene. Så kom kvadraturet. Kvartalene med tårnhusene i hvert hjørne som et fort på vakt mot inntrengere. Tårnhusene ble en arkitekts signatur uten funksjon, til pynt som om hvert kvartal var en kake til fest. Den tids skjønnhet må bevares komplett og intakt for å fungere som tidsbilde, bygningene med parker og trær må arbeides med for å beholde aldringens verdighet, eller restaureres til sin lysegrønne vår.
Haugesund har ikke struktur for å strømme midler til sentrum. Byen burde ha funnet seg selv på syttitallet, men det kokte bort i kombinasjonsbruk og vi spør oss fremdeles; hva med sentrum?
Spørsmålene er: "Hva med Skåre?" og "Hva med Haugaland?" og "Hva med Karmsund?" og "Hva med Hardanger?" og "Hva med Ryfylke?" og hva med resten av verden som lagde oss?

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Sammenslåing av kommuner krever nytt rådhus. Et spennende amfi nær T-forbindelsen der alle er velkomne og alle politiske møter er nettkringkastet av kommunen selv.Haugesunds eksisterende rådhus kan rives slik dets inspirasjonsbygg, Festiviteten, ble tatt ut av tiden. Rådhuset kan også bli et billedgalleri for modernismen, husets egen epoke. Som formspråk for moderne demokrati fungerer det ikke.

Tomatfjes

Hvorfor dra ut på landet for å ilegge bøndene avgift når det er Oslo som er miljøproblemet?
Hvordan gikk det med denne miljøbobla?
Miljøkrisen vår er global. Tomatdyrking har sitt kraftbehov om tomatene produseres i Norge eller i Nederland eller Spania. Miljøpartiene Frp, Høyre og Venstre ser det ikke slik. De lar import av tomater foregå uten miljøavgift. De har ikke mandat innen EU slik at de kan øke avgiftene i Nederland og Spania. Det de kan gjøre er å kompensere norsk toamtproduksjon for å gi like vilkår som EU, eller legge på importørene en miljøavgift da produksjon og miljøforurensing er global. Import er global forurensing og må miljøbeskattes for sin produksjons og transportforurensing.
Importørene slipper unna med forurensingen sin fordi de er nær politikerne, også kallt korridorpolitikk. Minkfarmene på heia ble skviset fra miljøkvisene i Oslo.
Tomatdyrkerne på naturgass må betale CO2-avgift mens tomatimportørene på dieselavgass slipper å betale for Tomatimporten som foregår…