Gå til hovedinnhold

TerraTrafikk Haugesund

Det er de samme folkene som gav oss Terraskandalen som nå skal stemme over Karmsundgatas fremtid. Det ser ut som om initiativtakerne i Terra saken kommer fra samme hold som nå driver fram en 28 meter vid vei inn til Haugesunds lille hvite bykjerne. 12 000 biler skal inn og ut av sentrum ifølge Utne-Reitan. Det blir 6 000 nordover og 6 000 sørover. Da blir problemet mer oversiktlig og kan også løses med andre metoder. Målingene har ikke tatt med trafikken i de parallelle gatene. Derfor trengs nye utredninger.
Målingene viser ikke når den 8 000 biler store gjennomgangstrafikken skjer. Man vet ikke når og hvor trafikken går. Trafikkplanlegging har sin egen verdenshistorie. Haugesund har sin Terra-mentalitet.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Sammenslåing av kommuner krever nytt rådhus. Et spennende amfi nær T-forbindelsen der alle er velkomne og alle politiske møter er nettkringkastet av kommunen selv.Haugesunds eksisterende rådhus kan rives slik dets inspirasjonsbygg, Festiviteten, ble tatt ut av tiden. Rådhuset kan også bli et billedgalleri for modernismen, husets egen epoke. Som formspråk for moderne demokrati fungerer det ikke.

Tomatfjes

Hvorfor dra ut på landet for å ilegge bøndene avgift når det er Oslo som er miljøproblemet?
Hvordan gikk det med denne miljøbobla?
Miljøkrisen vår er global. Tomatdyrking har sitt kraftbehov om tomatene produseres i Norge eller i Nederland eller Spania. Miljøpartiene Frp, Høyre og Venstre ser det ikke slik. De lar import av tomater foregå uten miljøavgift. De har ikke mandat innen EU slik at de kan øke avgiftene i Nederland og Spania. Det de kan gjøre er å kompensere norsk toamtproduksjon for å gi like vilkår som EU, eller legge på importørene en miljøavgift da produksjon og miljøforurensing er global. Import er global forurensing og må miljøbeskattes for sin produksjons og transportforurensing.
Importørene slipper unna med forurensingen sin fordi de er nær politikerne, også kallt korridorpolitikk. Minkfarmene på heia ble skviset fra miljøkvisene i Oslo.
Tomatdyrkerne på naturgass må betale CO2-avgift mens tomatimportørene på dieselavgass slipper å betale for Tomatimporten som foregår…