TerraTrafikk Haugesund

Det er de samme folkene som gav oss Terraskandalen som nå skal stemme over Karmsundgatas fremtid. Det ser ut som om initiativtakerne i Terra saken kommer fra samme hold som nå driver fram en 28 meter vid vei inn til Haugesunds lille hvite bykjerne. 12 000 biler skal inn og ut av sentrum ifølge Utne-Reitan. Det blir 6 000 nordover og 6 000 sørover. Da blir problemet mer oversiktlig og kan også løses med andre metoder. Målingene har ikke tatt med trafikken i de parallelle gatene. Derfor trengs nye utredninger.
Målingene viser ikke når den 8 000 biler store gjennomgangstrafikken skjer. Man vet ikke når og hvor trafikken går. Trafikkplanlegging har sin egen verdenshistorie. Haugesund har sin Terra-mentalitet.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Borgermester bak søyler og gardiner

Byggsympati